V roce 2016 jsme vydali 6 příruček v řadě Praktické informace

sobota, 28. ledna 2017

 • Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor
 • Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy - Clavibacter michigiensis subsp. sepedonicus
 • Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru
 • Drátovci a osenice u brambor 
 • Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách
 • Uplatnění digestátu při hnojení brambor jako alternativy hnojení minerálními dusíkatými hnojivy
 • Dědič, P. - Kmoch, M. - Krpálková, A. (2016): Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy - Clavibacter michigiensis subsp. sepedonicus: Certifikovaná metodika  1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-68-7, č.60: 26 s (ke shlédnutí zde...)
 • Hausvater, E. - Doležal, P. (2016): Drátovci a osenice u brambor 4. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ z.s., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-69-4, č. 61: 12 s (ke shlédnutí a stažení zde...)
 • Hausvater, E. - Doležal, P. – Baštová, P. (2016): Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru. 3. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz Bramborářský kroužek, Praktické informace, ISBN 978-80-86940-71-7 č. 63: 12 s. (ke shlédnutí a stažení zde...)
 • Kasal, P. – Růžek, P. – Kusá, H. – Kobzová, D. – Svobodová, A. (2016): Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor: Certifikovaná metodika. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz Bramborářský kroužek, Praktické informace, ISBN 978-80-86940-66-3 č. 64: 32 s. (ke shlédnutí zde...)
 • Kasal, P. – Svobodová, A. – Nevosád, J. – Vacek, J. – Čížek, M. (2016): Uplatnění digestátu při hnojení brambor jako alternativy hnojení minerálními dusíkatými hnojivy: Certifikovaná metodika.  1. vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-67-0, č. 65: 24 s. (ke shlédnutí a stažení zde...)
 • Kasal, P. – Šimková, D. – Svobodová, A. – Merunková, A. (2016): Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách  1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-70-0, č. 62: 23 s (ke shlédnutí a stažení zde...)
© 2018 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec