Vydali jsme nové certifikované metodiky a brožury v řadě Praktické informace.

pátek, 8. dubna 2016

  • Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor
  • Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy - Clavibacter michigiensis subsp. sepedonicus
  • Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru
  • Drátovci a osenice u brambor 
  • Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách
  • Dědič, P. - Kmoch, M. - Krpálková, A. (2016): Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy - Clavibacter michigiensis subsp. sepedonicus  1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-68-7, č.60: 26 s (ke shlédnutí zde...)
  • Hausvater, E. - Doležal, P. (2016): Drátovci a osenice u brambor 4. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ z.s., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-69-4, č. 61: 12 s (ke shlédnutí zde...)
  • Hausvater, E. - Doležal, P. – Baštová, P. (2016): Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru. 3. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz Bramborářský kroužek, Praktické informace, ISBN 978-80-86940-71-7 č. 63: 12 s. (ke shlédnutí zde...)
  • Kasal, P. – Šimková, D. – Svobodová, A. – Merunková, A. (2016): Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách  1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-70-0, č. 62: 23 s (ke shlédnutí zde...)
  • Kasal, P. – Růžek, P. – Kusá, H. – Kobzová, D. – Svobodová, A. (2016): Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz Bramborářský kroužek, Praktické informace, ISBN 978-80-86940-66-3 č. 64: 32 s. (ke shlédnutí zde...)
© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec