Vydali jsme novou certifikovanou metodiku a brožuru České odrůdy konzumních brambor 2017

pondělí, 27. února 2017

  • Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmetálních podmínkách (certifikovaná metodika)
  • České odrůdy konzumních brambor 2017
  • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. –  LITSCHMANN, T. – BAŠTOVÁ, P. – MAZÁKOVÁ, J. – KREJZAR, V. – PÁNKOVÁ, I. – SEDLÁK, P.: Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmetálních podmínkách: Certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2017. 48 s (Praktické informace č. 66), ISBN 978-80-86940-72-4. (ke shlédnutí zde…)

    Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady pro uplatnění efektivní integrované ochrany proti plísni bramboru, které vedou ke snížení ztrát na výnosech způsobovaných chorobou, a zvýšení kvality a skladovatelnosti hlíz s přihlédnutím k optimalizaci vstupů chemických látek v našich podmínkách, přizpůsobenou sortimentu pěstovaných odrůd a požadavkům zpracovatelů a spotřebitelů na vysokou kvalitu produktu. Na základě výsledků řešení této problematiky v posledních letech byla vytvořena nová metodika integrované ochrany proti plísni bramboru. Při její tvorbě byly využity zcela nové znalosti o účinnosti nových fungicidních látek, aktuální poznatky o epidemiologii choroby a složení populací původce, zejména znalosti rasového spektra, pohlavního rozmnožování, přežívání oospor a rezistence k fungicidům. Doporučena je rovněž nová metoda prognózy výskytu choroby. Nově je přihlédnuto i k fungicidnímu řešení alternariových skvrnitostí, neboť se tato problematika v poslední době s plísní bramboru často překrývá. Metodika tak tvoří ucelený návod integrované ochrany proti plísni bramboru v současných agroekologických i ekonomických podmínkách. 

    DEDIKACE: Metodika je výsledkem projektu NAZV QJ1210305 – Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacích patogenu a procesech rozkladu hlíz.
     
  • DOMKÁŘOVÁ, J. – KOPAČKA, V. – KREJČA, V. – ŠTEFÁNEK, F. – VOKÁL, B. (2017): České odrůdy konzumních 2017.  1. vydání, Havlíčkův Brod: ČMŠSA a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ z.s., : 16 s (ke shlédnutí zde...
© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec