Poradna

Josef H.
sobota, 2. června 2018, 17:53

Dobrý den,
brambory pěstuji velmi dlouho.Letos se při podlupování prvních brambor, odrůda Magda, při rozkrojení objevila dutina, okolo nahnědlá.Byly to poměrně velké brambory.Co to je? Nikdy jsem se s tím nesetkal. Byly sázeny 5. dubna.Bydlím na okrese Pardubice.
Sobota 2 . června 2018
Děkuji předem za odpověď

Dobrý den.
Jedná se pravděpodobně o fyziologickou poruchu, podle českého názvosloví nazývanou abiotické černé srdéčko hlíz bramboru. Příčinou tohoto poškození je nedostatek kyslíku uvnitř hlízy. K tomuto jevu dochází většinou za vysokých teplot, a to ať už na poli v půdě nebo později při dopravě nebo nevhodném uložení ("zapaření hlíz"), méně často naopak při nízkých teplotách kolem 0°C. Princip spočívá v tom, že při takto extrémních podmínkách dochází ke špatné nebo žádné výměně kyslíku mezi slupkou a dužninou, resp. vnitřní částí hlízy. Později se mohou přidávat pektinolytické bakterie a hlíza se rozloží měkkou hnilobou.
VÚB


Jana N.
pátek, 11. května 2018, 11:53

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na legislativní předpisy týkající se brambor a výrobků z nich. Mohli by jste mi poslat všechny předpisy, které se brambor týkají? Chtěla bych příští rok pracovat v rámci diplomové práce na téma Brambory a výrobky z nich. Děkuji.

Dobrý den.
Jedná se především o tyto předpisy:
- Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (Mze)
- Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách (MZ)
- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách - Vyhláška č. 291/2010 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování (Mze)
- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 149/2008, které stanoví maximální limity reziduí přípravků na ochranu rostli v potravinách
VÚB


Brunclík
pondělí, 7. května 2018, 10:51

Přeji pěkný den,
zakoupená sadba odrudy Val Blue na výstavě v Lysé had Labem neroste. Z každého 1 kg sadby vyrostla jen z jedné brambory rostlina. Brambory v zemi nejsou nahnilé nebo jen málo.
Co je s touto sadbou?

Dobrý den.
Je obtížné na Vaši otázku odpovědět, aniž bychom viděli aktuální stav sadby.
Příčin může být více, v úvahu připadá např. nějaký tepelný šok. Nemáme žádné informace od jiných pěstitelů, kteří si nakoupili v Lysé nad Labem sadbu stejné partie této odrůdy, že by jim sadba nerostla.
VÚB


Kala František
čtvrtek, 3. května 2018, 19:17

Dobrý den , rád bych se dotázal zda-li je možné přebytek sadbových brambor normálně konzumovat nebo jsou-li pro konzumaci nevhodné třeba i pro domácí zvířata.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Na podobnou otázku jsme již odpovídali dříve. U sadbových brambor je většinou vyšší počet aplikací insekticidů proti vektorům virových chorob (především mšic). Pokud ovšem jsou přípravky používány správně, v souladu s jejich registrací, pak riziko nehrozí. Naproti tomu je většinou nižší počet aplikací fungicidů určených proti plísni bramboru, jelikož je vegetace ukončena dříve než u konzumních brambor. Z důvodů dřívějšího ukončení vegetace může být ale ovlivněna jejich vnitřní kvalit (chuť, konzistence dužniny, obsah sušiny atd.). Osobně bych volil jiný způsob zužitkování těchto hlíz (např. právě pro domácí zvířata) a koupil bych kvalitní odrůdu konzumních brambor.

Jinak samozřejmě kvalitní a zdravá sadba má nezastupitelný význam pro výrobu brambor všech užitkových směrů pěstování a je základním předpokladem budoucího úspěchu. Výskyt virových chorob v použité sadbě ovlivňuje výši výnosů a tím i rentabilitu pěstování. Proto musí být množitelským porostům věnována, ve srovnání s ostatními užitkovými směry, ta největší pozornost tak, aby byla zabezpečena nejen optimální výtěžnost, ale zejména zdravá a vitální sadba.
Pokud kupujete certifikovanou sadbu pak musí být správně označena, tudíž musíte znát i zdroj sadby. Pokud tomu tak není, pak se většinou nejedná o certifikovanou sadbu, ale pouze o vytříděný konzum, popřípadě o hlízy původně z porostů určených pro výrobu sadby, které ale neprošly uznávacím řízením, například z důvodů vysokého napadení virovými chorobami.

Označení sadbových brambor:
Označování sadbových brambor se řídí zákonem č. 219/2003 Sb. o oběhu osiva a sadby a navazujícími ustanoveními vyhlášky č.129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Je stanoveno, že:
1) každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen
2) k označení jsou používány:
- úřední návěsky nebo
- návěsky dodavatele (pouze u malého balení sadby u kategorie základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál)
3) každý obal opatření úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod musí být zajištěn úřední pojistkou (sadba brambor může být se souhlasem ÚKZÚZ přepravována i bez uzavření)
4) úřední návěska sadby brambor kategorie základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje (zvýrazněné údaje se uvedou na návěskách dodavatele pro malé balení sadby brambor, tj. na balení do hmotnosti 10 kg)
- označení ÚKZÚZ a ČR
- označení Pravidla a normy EU
- název druhu a odrůdy
- kategorie, generace, případně třída
- číslo partie
- hmotnost jednoho balení
- velikostní třídění
- měsíc a rok uzavření
- země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření
- případně označení GMO


Marie P.
čtvrtek, 26. dubna 2018, 09:51

Dobrý den,
ještě nikdy jsem se nesetkala s černáním brambor po uvaření /odrůda Dali/. Co to způsobuje? Nejsou tyto brambory závadné a mohou je konzumovat i děti?

Dobrý den. Jak už jsme psali dříve tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí, které v posledních letech nabývají velmi na důležitosti a ovlivňují nejenom vnější ale i vnitřní kvalitu hlíz. Tmavé hlízy nejsou vhodné ke konzumaci.
Hlavními opatřeními, které by omezily tyto fyziologické poruchy jsou vyrovnaná výživa a správné použití závlah. Více o fyziologických poruchách (abiotikozách) se dozvíte v záložce publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace.
VÚB


Karel Rož
středa, 4. dubna 2018, 15:16

Dobrý den, na sadbě Marabel se udělaly povrchové důlky, jako neštovice, dužina je zdravá. Lze takové brambory použít . Děkuji za odpověď .

Dobrý den.
Na váš dotaz je velmi těžké odpovědět, aniž bychom znali další okolnosti a hlízy měli k dispozici. Pokud máte zájem, můžete poslat vzorek problematických hlíz na naši adresu.
VÚB


Trojáček Jaroslav
sobota, 31. března 2018, 10:00

Dobrý den,
prosím o doporučení, jaké odrůdy brambor se dají pěstovat v těžké jílovité půdě?
Děkuji za odpověď.

Těžká jílovitá půda obecně není pro brambory vhodná, protože je slévavá a měně vzdušná a podporuje rozvoj některých chorob (např. měkkou bakteriální hnilobu, plíseň bramboru, vločkovitost hlíz). Je třeba proto počítat s intenzivnější ochranou a vybírat odrůdy těmto chorobám více odolné, což se dozvíte z jejich popisů. Obecně je vhodné do těchto půd vysazovat brambory později, tedy po jejich prohřátí, které trvá déle než u půd lehčích.
Důsledně je třeba dbát na kvalitní přípravu půdy a při kultivaci po výsadbě (vláčení, plečkování) zajistit prokypřením a provzdušnění povrchu hrůbků.
VÚB


Ludmila Svobodová
středa, 28. března 2018, 10:30

Dobrý den, některé brambory nám během uskladnění zezelenaly. Dávala jsem je stranou a nyní už mají klíčky. Mohu je použít k výsadbě ? Zdravím a za odpověď děkuji. LS

Ano, můžete. Je správné nechat hlízy naklíčit na světle, neboť se vytvoří krátké, silné a pevné klíčky.
Pokud však nejde o certifikovanou sadbu, je možné, že brambory budou více napadeny především virovými chorobami a úroda může být nižší.
VÚB


N/A
pondělí, 26. března 2018, 17:57

Dobrý den,
Chci se zeptat, synovec někde četl, že pokud se bramboru předčasně ukončí vegetace, přesune se plíseň na hlízy.
Loni jsme ukončili vegetaci cca 2. zaří, bohužel přišli deště a sklizeň byla možná až na přelomu září a října.
Teď k jaru jsme zjistili, že některé brambory jsou uvnitř černé. Postřik na plíseň děláme 3 - 4 krát.
Brambory před ukončením jsou zelené. Nijak velké zasažení plísní na natích nebylo.
Děkuji za odpověď.

Černé zbarvení dužniny s největší pravděpodobností nebude způsobeno plísní bramboru, ale půjde o abiotické šednutí dužniny, případně abiotické černé srdéčko hlíz bramboru. Obě fyziologické poruchy mají obdobnou příčinu, a tím je nedostatek kyslíku v dužnině, tedy narušení výměny vzduchu mezi vnějším prostředím a dužninou prostřednictvím slupky. Šedé až černé skvrny jsou způsobeny přítomností melaninu, tmavého organického barviva, které se vytváří v důsledku poruch dýchání.
Jde tedy o fyziologickou poruchu, nikoliv o chorobu způsobenou nějakým mikroorganismem. Jev může mít mnoho příčin, nejčastěji mechanické poškození hlíz za nízkých teplot (např. při třídění), odklíčení hlíz, nedostatky ve výživě nebo extrémní výkyvy počasí ve vegetaci. Černé srdéčko může vznikat také za vysokých teplot, a to ať už na poli v půdě nebo později při dopravě nebo nevhodném uložení ("zapaření hlíz"), méně často naopak při nízkých teplotách kolem 0°C. Později se mohou přidávat pektinolytické bakterie a hlíza se rozloží měkkou hnilobou.
Více o plísni bramboru, ochraně proti ní a o abiotikózách (fyziologických poškozeních a poruchách) najdete na webových stránkách www.vubhb.cz v sekci Publikace, a to v příručkách Integrovaná ochrana proti plísni bramboru, Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách a Abiotikózy bramboru, fyziologické vady a poruchy.
VÚB


Hanzlova Zdenka
neděle, 18. března 2018, 15:51

Zdravím a prosím o radu.Na některých bramborách máme při sklizni černé, jakoby přilepené kousky asfaltu. Dají se umýt, ale je jich víc než dost. Byla jsem se ptát u nás ve výzkumáku a nevěděli co mi poradit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Jedná se o napadení vločkovitostí hlíz bramboru, což je choroba způsobená houbou Rhizoctonia solani. Černé skvrny jsou husté shluky houbových vláken nazývající se sklerocia, které jsou vlastně klidovými stadii původce choroby, kterými přezimuje. Houba způsobuje mnohočetné podoby poškození u mnoha druhů nejen kulturních rostlin. U brambor napadá především klíčky a podzemní části stonků, což se pak projevuje deformacemi hlíz, korkovitostí slupky a zmíněnými sklerociemi, způsobuje nevyrovnanou velikost hlíz a snižuje celkový výnos. Sklerocia na sadbě jsou zdrojem infekce pro dceřiné hlízy, ale k infekci dochází i z půdy, kde houba přežívá na nerozložených rostlinných zbytcích. Konzumní hlízy se sklerociemi lze po oškrábání nebo oloupání bez obav konzumovat, kvalita dužniny není ovlivněna. Více se dočtete na našich stránkách www.vubhb.cz v sekci publikace, kde najdete příručku Vločkovitost hlíz bramboru.
VÚB


J. Köhler
neděle, 11. března 2018, 19:00

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jakou schopnost mají brambory vázat toxické látky (produkty hoření). Jen pro vysvětlení, ve skladovacím prostoru nám vznikl menší požár, kdy zahořela elektrická izolace a od ní dále přepravka z pvc gumová hadice atd. Jedná se přibližně o patnáct bedýnek a kdyby bylo po mém, tak to všechno půjde na skládku, ale vysvětlujte to rodičům...
Poprosil bych tedy o Váš názor.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem J. Köhler

Dobrý den.
Obávám se, že na Váš dotaz nikdo není schopen spolehlivě odpovědět. Musel by se provést rozbor hlíz na zjištění přítomnosti reziduí spalin, což při malém množství hlíz samozřejmě nemá smysl. Pokud hlízy po uvaření nebudou zapáchat, lze předpokládat, že spalinami nebyly příliš zasaženy. Ale zodpovědným řešením bude to, které navrhujete, tedy likvidace brambor.
VÚB


Petr Dolák
sobota, 3. března 2018, 14:37

Dobrý,chtěl bych se zeptat kde je možné (pokud to tedy možné je) koupit sadbu modrých brambor Val Blue? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Bohužel sadba brambor odrůdy Val Blue již není. Informace o sadbě dalších odrůd brambor VÚB se dozvíte u p. Kužela - mobil 778 713 303, e-mail: kuzel@vubhb.cz
VÚB


Petr Macháček
sobota, 3. března 2018, 08:44

Dobrý den, můžu poprosit o radu jestli jsou naklíčené brambory vhodné k jídlu? Názory se liší.
Jistě jsou nějaké odborné vyjádření k této tématice. Jelikož k jaru brambory ve sklepě, teď v teplých jarech a zimách, dříve klíčí, tak se brambory běžně po olámání klíčků konzumují. Ale jestli je to správné nevím. Děkuji za vaše vyjádření. S pozdravem Petr Macháček

Dobrý den.
Bramborové hlízy obsahují hořké glykoalkaloidy, především chaconin a známější solanin, které mohou ve vyšších dávkách způsobovat zažívací potíže.
Při klíčení hlíz se koncentrují právě v klíčcích, které je proto nutné odstranit. Po odstranění klíčků jsou hlízy jedlé. Je však třeba počítat s tím, že zejména u silně naklíčených hlíz se zhoršuje jejich kvalita, protože klíčky odčerpávají z hlíz živiny a vodu, takže se mění jejich konzistence a samozřejmě i chuťové vlastnosti.
VÚB


Bedřichová Marie
pátek, 2. března 2018, 19:24

Dobrý den,

slyšela jsem o pytlích na skladování brambor, které zamezí klíčení. Můžete mi poskytnout informaci?
Děkuji a zdravím, přeji hezký den

Dobrý den.
Více o těchto pytlích se dozvíte na adrese: http://zembag.cz/. Přímé zkušenosti s použitím těchto pytlů bohužel nemáme.
VÚB.


Mojmír Šplíchal
středa, 28. února 2018, 14:38

Dobrý den. Po výborných zkušenostech z minulých let jsem vysázel červené brambory typu RED ANNA. Každý rok jsem byl max. spokojen. Až letos po uvaření brambory zvláštně zapáchají.Ne úplně všechny, ale většina ano. Mají i jinou chuť. Trochu se to zlepší, uvaří-li se brambory bez slupky., ale ne úplně. Přitom se jedná o ruční práci, hnojení přírodním králičím hnojem, nať mi vydržela až do září. Na vedlejších řádcích pěstuji ještě Adély a Bionty. A ty jsou v pohodě.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Na váš dotaz je velmi těžké odpovědět, aniž bychom znali další okolnosti a hlízy měli k dispozici. Zápach může pocházet z různých zdrojů v půdě, z nevhodně aplikovaných chemických látek nebo ze zdrojů, se kterými přišly hlízy do styku na přechodné skládce nebo ve skladu. Pokud máte zájem, můžete poslat vzorek problematických hlíz na naši adresu.
VÚB


Petr Lang
pátek, 9. února 2018, 13:34

Dobrý den, jsem studentem 3. ročníku, oboru Fytotechnika na Mendelově Univerzitě. Právě zpracovávám praktickou část mé bakalářské práce na téma: Zhodnocení výnosových parametrů vybraného sortimentu konzumních odrůd brambor na dvou různých lokalitách. Na obou pozemcích proběhla výsadba stejné, přednaklíčené sadby ve dnech 27.3 v Ivani a 24.4 v Žabčicích. V Ivani dne 21.4.2017 porosty kompletně zmrzly, ale na rozdíl od pokusné stanice v Žabčicích byly brambory pod celoplošnou závlahou. Díky celoplošné závlaze byly v Ivani výnosy značně vyšší. Porosty se sklízely v plné fyziologické zralosti.
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Čím by mohl být způsobený, téměř u všech odrůd, nižší počet hlíz pod trsem na pokusných parcelách v Ivani. Vím že faktorů zde může být celá řada od odlišného zpracování půdy po diferenční hnojení. Zajímalo by mě jen, jestli se dá vycházet z nějaké informace, kterou jsem popsal výše. Přikládám tabulku s počty hlíz pod trsem. Děkuji za odpověď. Lang Petr


Žabčice Ivaň
Colomba 11 13
Adora 12 9
Carrera 13 13
Impala 19 8
Riviera 13 10
Bellarose 11 10

Dobrý den.
Na počet hlíz má vliv komplex různých faktorů v období nasazování hlíz, tj. asi 20 dní po vzejití. Nejdůležitějšími z nich je teplota, střídání denních a nočních teplot, fotoperioda a vlhkost půdy. Rozhodující je také počet stonků, resp. klíčků. Ve vašem případě to budou nejen uvedené faktory, ale také vliv závlahy a zmrznutí natě, které posunulo nasazování hlíz do jiného období. Každá odrůda samozřejmě reaguje na tyto podmínky rozdílně.
VÚB


B. Malá
čtvrtek, 8. února 2018, 13:34

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli je možné množit brambory vegetativně, pomocí stonkových odřezku a když tak jaké podmínky pak na množárně vyžadují.
S přáním hezkého dne
B. Malá

Dobrý den,
v ČR množené odrůdy bramboru v se množí vegetativně pomocí hlíz. Stonkové segmenty se využívají k převodu šlechtitelských a výzkumných materiálů do podmínek in vitro, jako základ pro množení zdravé sadby bramboru.
Z horních částí stonků bramboru se ostrým řezem připraví segmenty, tvořené jedním nódem s úžlabním pupenem, v případě klíčku se odřízne vršek o velikosti 1 cm, případně se menší klíček extirpuje celý. Segmenty se ponoří na 60 sec. do 70 % roztoku etanolu, po té přecedí přes nerezové sítko a vloží na 12 - 15 min. do 2 % roztoku chloramínu. Opět se přecedí přes sítko a důkladně propláchnou sterilní vodou, v případě klíčků se na závěr na 5 min. ponoří do sterilní vody. Segmenty se rozloží na petriho misky ve sterilním prostředí laminárního boxu a odtud jsou sterilním nářadím jednotlivě vkládány na živná média do zkumavek. U každého převáděného vzorku jsou v prvé fázi využita minimálně tři z výše uvedených živných médií.
Zkumavky s převody jsou místěny do kultivační místnosti s fotoperiodou 16 hod. světlo, 8 hod. tma, s teplotou 20° C a intenzitou osvětlení 3,5 – 4,5 tis. luxů. Jakmile se začnou vytvářet nové prýty je provedena pasáž na nová média tak, že dojde k prostřídání použitých antibakteriálních prostředků k potlačení kontaminací. Tyto pasáže se opakují, až do úplného odstranění doprovodných kontaminací, které ve většině případů nepocházejí z povrchu segmentu, ale dostávají se do média řeznou plochou ze svazků cévních.
Po dosažení čisté kultury se rostlinky jednotlivě rozpasážují do zkumavek na běžné množící médium bez regulátorů růstu a přesně označí.
Zkumavky s pasážemi se umístí do kultivační místnosti s fotoperiodou 16 hod. světlo, 8 hod. tma, s teplotou 20° C a intenzitou osvětlení 3,5 – 4,5 tis. luxů.
Veškeré sklo, bakteriologické zkumavky s uzávěrem, nářadí a destilovaná voda jsou před použitím sterilizovány v autoklávu při teplotě 121° C po dobu 20 min, nebo v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 180° C po dobu 3 hod.
VÚB


Pavel Bednář
neděle, 4. února 2018, 16:40

Dobrý den, na odrůdě Marabel se mě po uskladnění začaly tvořit černé fleky. Co může být příčinou.

Dobrý den.
Příčiny mohou být různé, od mechanického poškození, resp. otlaků až po příznaky chorob. Aniž bychom hlízy viděli a při takto jednoduchém popisu bohužel nemůžeme příčinu určit. Pokud máte zájem, můžete hlízy s uvedenými vadami poslat na naši adresu.
VÚB


Zdeněk Málek
úterý, 19. prosince 2017, 10:36

Dobrý den. Jsem drobný pěstitel brambor, kokrétní odrudy Adéla. Vroce 2016 a 2017 zjišťují že některé hlízy po okrájení šlupky cca do 30min.začnou tmavnout. Ihned po okrájení jsou krásně žluté a v pořádku. Nevím jestli se mi nepodařilo namíchat i nějakou nekvalitní sadbu na dosázení plochy. Nevím kde by jsem mohl udělat chybu, a prosím vás o váš názor.
Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.
Problém, který popisujete určitě nebude v nekvalitní sadbě. Tmavnutí dužniny je fyziologickou záležitostí, která je převážně podmíněna povětrnostními podmínkami během vegetace, případně nedostatky ve výživě nebo kombinací obou faktorů. Zejména v posledních letech, kdy dochází častěji až k extrémním výkyvům počasí, jsou tyto poruchy častější. Zabránit jim lze pouze částečně vyrovnanou výživou a závlahou, aby byl bramborový porost rovnoměrně zásoben vodou.
VÚB


Ondra Gottwald
čtvrtek, 7. prosince 2017, 13:38

Dobrý den, můžete mi doporučit nějakou Vaši odrůdu brambor k pěstování do mé polohy? Obec Bolehošť, okr. Rychnov nad Kněžnou? Výměra 1ar, varný typ A nebo AB, odolnou chorobám a dobrou skladovatelností? Púda těžší hlinitopísčitá.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Gottwald

Dobrý den.
Při výběru odrůd by Vám mohl pomoci přehled publikovaný na http://www.vubhb.cz/cs/knihovna/informacni-letaky-a-panely/odrudy-bramboru-v-ceske-republice-v-roce-2016. Samozřejmě v přehledu nejsou ani zdaleka všechny odrůdy, které se mohou v ČR pěstovat a které se zde pěstují. Jelikož jsme součástí EU, tak se u nás mohou pěstovat prakticky všechny odrůdy ze společného katalogu odrůd, který uvádí téměř 1500 odrůd a přímé doporučení určité odrůdy, která by Vám vyhovovala je velmi složité. Ideální je, nasázet si jeden rok více odrůd a z nich si vybrat pro Vás tu ideální. Vždy ale mějte na paměti to co jsme psali již dříve, že na vnitřní kvalitu hlíz a tedy i varný typ má značný vliv průběhu počasí ve vegetaci.
VÚB

© 2018 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec