Poradna

Petr Tišer
pondělí, 4. prosince 2017, 20:48

V odpovědi na můj předchozí dotaz píšete "Zvláště kolísá např. obsah škrobu v závislosti na intenzitě slunečního záření."....
Ta závislost je jaká ? Více svitu znamená více škrobu anebo naopak ?
Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Ano, více slunečního svitu znamená vyšší intenzitu fotosyntézy a více škrobu.
VÚB


ala.sadikova@email.cz
neděle, 3. prosince 2017, 16:19

Prosím o informaci, proč mi kupované brambory do druhého dne po uvaření zčernají a jsou nevhodné pro výrobu bramborových knedlíků (možná jo, ale jak to vypadá?). Bydlím v paneláku a nemůžu si zajistit uskladnění brambor na delší dobu.

Dobrý den.
Tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí, které v posledních letech nabývají velmi na důležitosti a ovlivňují nejenom vnější ale i vnitřní kvalitu hlíz.
Hlavními opatřeními, které by omezily tyto fyziologické poruchy jsou vyrovnaná výživa a správné použití závlah. Více o fyziologických poruchách (abiotikozách) se dozvíte v záložce publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace.
VÚB


Jan Leš
neděle, 3. prosince 2017, 09:31

Dobrý den. Mám takový problém, pěstuji brambory marabela sk.ab do lońského jsem měl sadbu svoji jedna z nejlepších brambor na uskladnění a konzumaci naší lokalitě.Letos jsem si koupil novou sadbu sklizeň vysoká tři brambory 2,62kg vybrané ty největší,no a problém lehce se rozvaří a nedají se použít na salát,což dříve nebyl problém.Volal jsem prodejci zda mi neprodali jiný druh,samozřejmě tvrdil že ne že to bylo počasím,což je podle mě pitomost,protože soused pěstuje ty samé a jsou v pořádku jak mají bít.Dá se zjistit o jaký druh brambor se jedná z mé strany co mi prodali dodavatelé jen aby se zbavili této odrůdy.

Dobrý den.
Jak jsme již psali dříve, pokud se jedná o určení zcela neznámé odrůdy, je to poměrně obtížné při množství odrůd, které se doma množí a pěstují. Znáte-li však přibližně okruh několika odrůd, z kterých by neznámá odrůda mohla být, můžeme ji určit v rámci našich služeb. Cena služby je 100 Kč za jednu hlízu s dodací lhůtou jeden týden.
Jinak je potřeba si uvědomit, že na vnitřní kvalitu hlíz a tedy i varný typ má značný vliv průběhu počasí ve vegetaci. Senzorické vlastnosti u téže odrůdy pěstované v různých sezónách nebo v odlišných lokalitách mohou být dosti rozdílné. Zejména v posledních letech se až extrémní výkyvy počasí odrazily ve vnější i vnitřní kvalitě hlíz. Zvláště kolísá např. obsah škrobu v závislosti na intenzitě slunečního záření.
VÚB


Věra
středa, 22. listopadu 2017, 11:55

Dobrý den! Kde se prosím dají sehnat fialové brambory ke konzumaci? Děkuji.

Dobrý den.
Ohledně odrůd brambor VÚB (tzn. i dvě odrůdy s fialovou barvou dužniny) se obraťte na pana Kužela, mobil: 778713303.
VÚB


Jakub
sobota, 18. listopadu 2017, 23:13

Mám dotaz. Koupil jsem brambory a během 2 měsíců se na nich ve sklepě objevily 5ti centimetrové klíčky. Mají silnou a tvrdou slupku, jsou velké a černají. Nevíte co je to za odrůdu, nejsou náhodou krmné?


Dobrý den.
V současné době se u nás pěstuje kolem 200 odrůd brambor. Přesné určení odrůdy je poměrně složité i laboratorně, pokud není znám alespoň užší okruh odrůd. Krmné odrůdy se již nepěstují. Nevíme, kde jste brambory kupoval, ale na obalu nebo na cedulce, pokud jsou prodávány jako volné, by vždy měla být uvedena odrůda, varný typ a dodavatel.
Z vašich údajů lze usuzovat, že se pravděpodobně jedná o velmi ranou odrůdu, která je určena pro okamžitou spotřebu, nikoliv pro dlouhodobé skladování.
Zřejmě také neskladujete hlízy při teplotě 4°C, ale při teplotě vyšší, která podporuje klíčení.
VÚB


Petr Lang
pondělí, 13. listopadu 2017, 17:08

Dobrý den, mám otázku ohledně náchylnosti styku sadbových hlíz s přípravkem Amistar. V současné době vybavuji starý bramborový sazeč tryskami pro aplikaci mořidla a u většiny mnou navržených poloh trysek, nelze zabránit částečnému styku přípravku s hlízou. Většina dávky bude distribuována do brázdy, ale padající hlízy budou procházet skrze vějíř aplikovaného přípravku. Moření hodlám použít jak u předem naklíčené, tak u nenaklíčené sadby. Nevím, zdali se mám více informovat o možnostech provedení aplikátoru nebo vážnost částečného styku přípravku s hlízou není tak velká. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Přípravek Amistar by při aplikaci do brázdy neměl zasáhnout hlízy. Důvodem je opožděné vzcházení, případně mezerovitost porostu. Tento negativní efekt se ještě zvyšuje, pokud se přípravek dostane do nevyhojených ran po odlomených klíčcích. Míra negativního vlivu moření při aplikaci na hlízy samozřejmě závisí na citlivosti odrůdy a podmínkách po výsadbě, které ovlivňují vzcházení (tj. především teplota a vlhkost půdy). Aplikace přípravku na hlízy, byť jen částečná, je tedy riskantní. Doporučujeme proto upravit postavení trysek na sázeči tak, aby k zasažení hlíz přípravkem nedocházelo.
VÚB


Petr Tišer
neděle, 5. listopadu 2017, 13:12

Dobrý den! Nedokáži přesněji určit dobu ale zdá se mě, že od revoluce jsem nejedl dobrý brambor.
Mám rád takové ty lojovaté, máslové bez sebemenšího náznaku moučnatosti, co se při vaření nerozpadnou.
No a na takové jsem dlouho nenarazil. To co se prodává má extrémní obsah škrobu, zřejmě asi z komerčních důvodů. Navíc si myslím, že to co je dnes v obchodech, jsou spíše krmné brambory, tam tu škrobovitost i chápu.
Bohužel koupím-li si v obchodě typ A, není to úplně ono a nezřídka jsou to, což zjistím až po uvaření, jednoznačně typu C možná B. Ptám se Vás tedy zda mě nemůžete poradit odrůdu, která by splňovala moje představy. Tedy čisté A, a hlavně se zaručenými vlastnostmi, protože jak jsem již zmínil, ona kategorie A ještě nemusí zcela zaručit očekávání a navíc je tu i fakt klamavé informace na baleních.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Vaše tvrzení vychází ze subjektivního názoru, což lze chápat, neboť senzorické vlastnosti nejen brambor, ale jakýchkoliv potravin jsou silně individuální. Není však pravdou, že konzumní brambory mají extrémní obsah škrobu. Navíc krmné brambory se dnes již nepěstují. K výživě zvířat se využívají odpadní brambory, a to prakticky jen v malochovech. V ČR se dnes pěstuje kolem 200 odrůd brambor různých varných typů, převažují odrůdy varného typu B a typy přechodové. Čisté varné typy A nebo C jsou v menšině. Na vnitřní kvalitu hlíz a tedy i varný typ má značný vliv průběhu počasí ve vegetaci. Senzorické vlastnosti u téže odrůdy pěstované v různých sezónách nebo v odlišných lokalitách mohou být dosti rozdílné. Zejména v posledních letech se až extrémní výkyvy počasí odrazily ve vnější i vnitřní kvalitě hlíz. Zvláště kolísá např. obsah škrobu v závislosti na intenzitě slunečního záření.
Při výběru odrůd by Vám mohl pomoci přehled publikovaný na http://www.vubhb.cz/cs/knihovna/informacni-letaky-a-panely/odrudy-bramboru-v-ceske-republice-v-roce-2016. Samozřejmě v přehledu nejsou ani zdaleka všechny odrůdy, které se mohou v ČR pěstovat a které se zde pěstují. Jelikož jsme součástí EU, tak se u nás mohou pěstovat prakticky všechny odrůdy ze společného katalogu odrůd, který uvádí téměř 1500 odrůd a přímé doporučení určité odrůdy, která by Vám vyhovovala je velmi složité. Ideální je, nasázet si jeden rok více odrůd a z nich si vybrat pro Vás tu ideální. Vždy ale mějte na paměti to co jsme psali již výše, že na vnitřní kvalitu hlíz a tedy i varný typ má značný vliv průběhu počasí ve vegetaci.
VÚB


Petr
úterý, 31. října 2017, 19:42

Dobrý den, je možné aplikovat dusíkaté vápno teď na podzim? V jaké dávce (proti drátovci)? Děkuji.

Dobrý den.
Obecně lze říci, že dusíkaté vápno je možné aplikovat na podzim. Většinou se používá dávka 5 q/ha a zapraví se do půdy. Častěji se však používá ve stejné dávce na jaře, a to 2 - 3 týdny před setím nebo sázením se zapravením do půdy. U brambor je možné použít též po sázení, nejpozději však před začátkem vzcházení. V tomto případě se na vlhkou půdu aplikuje 3 - 5 q/ha.
Co se týká dusíkatého vápna a vlivu na drátovce, pak podle našich poznatků nemá u brambor jeho použití prakticky žádný efekt nebo jen velmi malý, přičemž náklady na jeho použití jsou velmi vysoké. S drátovci je nutno bojovat v rámci celého osevního sledu, a to především agrotechnickými opatřeními. Snížení výskytu lze dosáhnout pečlivým mechanickým obděláváním půdy, uplatněním podmítky a dvojí orby, účinné je použití rotavátorů. Každý z těchto zásahů postihne část populace larev. Plečkování také zasáhne část populace, ale pouze tu, která je těsně pod povrchem. Proto by bylo vhodné se především zaměřit na zpracování půdy při přípravě půdy (orba, rotavátor). Spolu s tímto opatřením je vhodná i včasná sklizeň, jelikož s délkou období od ukončení vegetace se napadení hlíz zvyšuje. V rámci osevního sledu je také nutné dbát na odplevelování pozemku, zaplevelené pozemky výskyt drátovců podporují. Více o tomto škůdci se dozvíte z naší publikace Drátovci a osenice u brambor, která vyšla v řadě Praktické informace, a kterou si můžete stáhnout zde: http://www.vubhb.cz/cs/knihovna/prakticke-informace/dratovci-a-osenice-u-brambor-2016
VÚB


František R
neděle, 29. října 2017, 12:13

Zakoupil jsem na zimní uskladnění brambory Adéla jako každý rok.Bohužel v letošním roce po rozkrojení je v nich hnědý kroužek,po uvaření buď večer nejdéle druhý den zčernají,nemůžu přiložit fotografii,nevím jak

Dobrý den.
Opět na tento typ dotazu jsme již odpovídali v předchozích odpovědích. Vámi popisovaný kroužek na řezu hlízou jsou cévní svazky, které rozvádějí živiny v hlíze. U některých odrůd nejsou příliš zjevné, u jiných mohou mít výraznější zabarvení. Toto zabarvení bývá intenzivnější, pokud brambory trpěly nedostatkem vody, což byl případ letošního srpna. V cévních svazcích dochází k odumření části buněk ve vodivých pletivech, což způsobuje změnu barvy. Zřídka může být zbarvení způsobeno nesprávným použitím desikantu (přípravku na zničení natě před sklizní), ale to se týká především sadbových brambor.

Tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí, které v posledních letech nabývají velmi na důležitosti a ovlivňují nejenom vnější ale i vnitřní kvalitu hlíz.

Hlavními opatřeními, které by omezily tyto fyziologické poruchy jsou vyrovnaná výživa a správné použití závlah. Více o fyziologických poruchách (abiotikozách) se dozvíte v záložce publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace.

Fotografie můžete poslat na e-mail: ochrana@vubhb.cz

VÚB


Petr
čtvrtek, 19. října 2017, 14:56

Dobrý den, je možné aplikovat přípravek Amistár celoplošně se zapravením. Má VUBHB s touto aplikací nějaké zkušenosti. Nemám vhodný sazeč pro ošetření sázecí brázdy. Děkuji.

Dobrý den.
Zásadní informací je, že fungicid Amistar není pro plošnou aplikaci registrován, takže tento způsob použití není možný. Takovouto aplikaci jsme ani nezkoušeli. Teoreticky by toto použití bylo možné, ale bylo by nutné aplikovat mnohem vyšší dávku, aby bylo dosaženo stejné účinnosti. Při ceně tohoto přípravku by však byly náklady neúměrně vysoké a jen stěží by vyvážily dosažený efekt.
VÚB


Marie P.
pondělí, 16. října 2017, 08:42

U různých druhů brambor se pravidelně stává, že pár hodin po uvaření a vychladnutí už nejsou k požití, uvnitř jsou bílé a docela změní chuť, nepřipomínají ani bramboru. Co to je dnes za odrůdy, z dětství si pamatuju, že byly voňavé krmné brambory pro prasata, dnes jsou nechutné brambory pro lidi.

Dobrý den.
Na váš široce a velmi obecně formulovaný dotaz je obtížné odpovědět. Zejména pokud neznáme dodavatele, odrůdu a další údaje.
Můžeme vás však ujistit, že dnes pěstované odrůdy jsou mnohem kvalitnější než v minulosti a jejich výběr je velmi široký. Lze také vybírat různé varné typy podle účelu použití.
Je však faktem, že poslední roky se vyznačovaly značnými až extrémními výkyvy počasí, což se u některých odrůd projevilo na nevyrovnané vnitřní kvalitě hlíz a poruchami, které popisujete. Průběh povětrnostních podmínek nemůže pěstitel ovlivnit.
Více se bramborách dozvíte na našich stránkách www.vubhb.cz.
VÚB


Mira
pátek, 13. října 2017, 13:11

Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, čím může být způsobeno poškození bramborové odrůdy Adéla. Jedná se o černé skvrny na povrchu brambor, které zasahují i dovnitř a skoro to vypadá, jako by fleky mohly být vykousané, ale nejsou. Zasahují i dovnitř hlízy. Na některých místech toto mokvá. Je to choroba nebo to může být mechanické poškození? Bohužel se mi nedaří vložit obrázek. Děkuji

Dobrý den.
Je velmi obtížné pouze z vašeho popisu určit o jakou chorobu, fyziologickou poruchu nebo škůdce jde. Prosíme o zaslání obrázků na ochrana@vubhb.cz.
VÚB


Jarka
pátek, 6. října 2017, 13:19

Dobrý den. Chci se zeptat na zelenající špičky česneku. Po rozkrojení se objeví na řezu zelené tečkování, jen u špičky stroužku.
Děkuji.

Dobrý den.
Děkujeme za zajímavý dotaz. Ačkoliv se netýká brambor, pokusili jsme se Vám zjistit adekvátní odpověď a oslovili jsme pana Kozáka, který se zabývá šlechtěním česneku. Jeho odpověď je zde:

Se zelenavými špičkami se setkávám, přesný důvod však neznám. Vysvětluji si to tak, že česnekový stroužek je vlastně obalová šupina pupenu, tedy metamorfovaný list. Za jistých podmínek se při přístupu světla vytváří chlorofyl. Lze to považovat za fyziologickou poruchu, která nemá vliv na skladovatelnost, chuť ani sadbovou kvalitu stroužků.

Pokud budete mít další otázky ohledně česneku, pak kontaktujte přímo pana Kozáka na e-mail: cesnek@cesnek.cz nebo navštivte jejich webové stránky www.cesnek.cz, kde se dozvíte celou řadu zajímavých informací.
VÚB


Hana K.
pátek, 6. října 2017, 09:53

Dobrý den,

brambory na uskladnění jsou na povrchu viditelně částečně nazelenalé. Při použití škrabky na brambory je okrájená hlíza již žlutá, pouze odkrojená slupka se jeví těsně pod povrchem nazelenalá. Je možné brambory konzumovat? Pokud ano hned nebo později?

Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Zelenání hlíz svědčí o tom, že hlízy byly skladovány na světle, případně nebyly dostatečně zahrnuty na poli v hrůbcích. Spolu se zeleným barvivem
(chlorofylem) se ale v těchto hlízách zvyšuje i obsah solaninů, což jsou alkaloidy, které jsou ve vyšší koncentraci zdraví škodlivé. Proto není vhodné zelené hlízy konzumovat. Záleží na rozsahu zelenání, každopádně by měly být brambory oloupány a nazelenalá dužnina odkrojena. Nejvyšší koncentrace alkaloidů je ve slupce a těsně pod ní. Částečně se tyto látky odbourávají při vaření.
VÚB


Kamil Bůžek
středa, 4. října 2017, 09:33

Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat kde je k dostání sadba brambor Val Blue.Děkuji.
Chtěl bych na zkoušku koupit

Dobrý den.
Ohledně sadby odrůd brambor VÚB se obraťte na pana Kužela, mobil: 778713303.
VÚB


PhDr. Rous Zdeněk
úterý, 3. října 2017, 14:18

Prosím, pokud možno, o vysvětlení.
Již druhým rokem jsou při sklizni některé brambory, velké i menší, po vyorání na omak měkké .Po uskladnění nehnijí, po uvaření jsou mírně gumovité. Jsem malopěstitel. Každý rok po sklizni seji zelené hnojení-hořčici, kterou společně s hnojem od hosp. zvířat, králíci + slepice, na podzim hlubokou orbou zaorávám.Na jaře mírně přihnojuji um. hnojivem na brambory. V průběhu vegetace ošetřuji proti plísni Championem a proti mandelince ruční sběr v kombinaci s Calipsem dle předpisu .Tento problém se mi vyskytuje u odrůd Laura a Antonie.
Děkuj. za odpověď.

Dobrý den.
Příčinou uvedeného jevu je většinou předčasné zaschnutí nebo odumření stolonů (tj. podzemní části stonků, na kterých narůstají hlízy). Dochází k němu v období přísušku ve vegetaci. Výkyvy počasí jsou v posledních letech stále častější. Ochranou je pravidelná zálivka po celé vegetační období, zvláště v době nárůstu hlíz. Jednotlivé odrůdy jsou k suchu různě citlivé.
VÚB


Lahodova
pondělí, 2. října 2017, 20:27

Dobrý den. Můžete mi poradit? Po uvaření brambory asi tak za 3 hodiny začnou bělat a druhý den už nejsou dobré. Děkuji

Dobrý den.
Změna barvy dužniny po uvaření a rychlost této změny je odrůdovou vlastností, částečně může být také ovlivněna průběhem povětrnostních podmínek ve vegetaci. Oxidační procesy a jejich projevy v podobě změny barvy do bílé, šedé apod. také závisí na teplotě, při které jsou vařené hlízy uchovávány. Nehledě na změnu barvy, přechovávání vařených brambor do druhého dne zhoršuje jejich kvalitu i chuťové vlastnosti.
VÚB


Radka
sobota, 30. září 2017, 12:40

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, kde mohu zakoupit alespoň pár brambor nové odrůdy VAL BLUE?Moc ráda bych vyzkoušela fialové brambory.
Ještě mám jeden dotaz. Používala jsem dříve sadbu brambor Rosella, pak jsem ji nesehnala a koupila jsem Red Anny (Rosella x Pamir), po 3 letech se mi opět podařilo sehnat Roselly a utvrdily mě opět v jejich dokonalosti chuti, výnosu, odolnosti ... , pro nás nepřekonatelné. Máme hlinito-písčitou půdu, n.výšku. 380m, a jsme ve srážkovém stínu, ale nemáme problém zalévat, políčko je cca 5 a, jen pro potřebu naší rodiny. ted tedy ten dotaz, dá se ještě sehnat a zakoupit sadba Rosella? Existuje v Čechách nějaká stanice, farma,...kde se zabývají i těmito o trochu staršími odrůdami? Děkuji za odpověď. RB

Dobrý den.
V našem sortimentu odrůd brambor jsou dvě odrůdy s fialovou barvou dužniny Valfi a Val Blue (v letošním roce získala ocenění Zlatý klas - viz záložka Ocenění a úspěchy) - popisy k jednotlivým odrůdám naleznete zde http://vubhb.cz/cs/clanky/brambory. Ohledně sadby se obraťte na pana Kužela, mobil: 778713303.
Bohužel odrůdu Rosella, pravděpodobně již budete shánět velmi těžko, jelikož v letošním roce nebyla zastoupena ani v množitelských plochách v ČR.
VÚB


Jiří
pondělí, 25. září 2017, 12:13

Dobrý den, na zakoupených bramborách se v řezu objevuje nahnělý řetízek kolem celé hlízy cca 1/2 cm pod slupkou. Prosím o info zda se jedná o nějakou chorobu či plíseň. Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Vámi popisovaný řetízek na řezu hlízou jsou cévní svazky, které rozvádějí živiny v hlíze. U některých odrůd nejsou příliš zjevné, u jiných mohou mít výraznější zabarvení. Toto zabarvení bývá intenzivnější, pokud brambory trpěly nedostatkem vody, což byl případ letošního srpna. V cévních svazcích dochází k odumření části buněk ve vodivých pletivech, což způsobuje změnu barvy. Zřídka může být zbarvení způsobeno nesprávným použitím desikantu (přípravku na zničení natě před sklizní), především u sadbových brambor.
Nejedná se tedy o parazitickou chorobu a pokud hlízy nejsou silně poškozeny, lze je bez obav konzumovat.
VÚB


Marie
sobota, 23. září 2017, 08:07

Dobrý den,
na pozemku, který se mnoho let neobdělával, jsme mechanicky odstranili keře a plevele a zasázeli brambory. Sklizené hlízy mají na povrchu malé dírky a uvnitř různě velké dutiny s podlouhlými, bílými, asi milimetrovými útvary. V některých hlízách byly mnohonožky. Je možné, že by vykousání bylo způsobeno mnohonožkami? A jak pozemek obdělat příští rok? Děkuji za radu, Marie

Dobrý den.
Mnohonožky patří mezi členovce, kteří žijí v půdě a při jejím povrchu pod kameny, hrabankou, tlejícím listím a trávou. Živí se převážně rostlinnou potravou, nejčastěji tlejícími zbytky, méně často živými částmi rostlin. Škody na kulturních plodinách způsobují jen lokálně poměrně zřídka. Známé je např. poškození cibulovin, jahod, mrkve i brambor. K přemnožení těchto přírodě prospěšných živočichů dochází při určité souhře příznivých faktorů, tj. především potravní nabídky a vhodného průběhu meteorologických podmínek. Ve Vašem případě lze doporučit pro omezení škod v příštích letech vyvápnění půdy a dodržení odstupu při pěstování brambor na tomtéž pozemku po 3 – 4 letech. Vzhledem k tomu, že se pozemek řadu let neobdělával, počítejte také s vyšším výskytem drátovců, jimiž jsme se podrobně věnovali v předchozích odpovědích.
VÚB

© 2018 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec