Poradna

Jarmila Kubitová
pondělí, 28. srpna 2017, 12:38

Dobrý den,
27. srpna jsme začali sklízet brambory. Nať byla zaschlá. Brambory jsou hodně veliké, ale více jak 1/3 z vybraných brambor je shnilá. Tyto brambory jsou žluté a vedle na záhonu máme brambory červené a ty nejsou shnilé vůbec. Sadbu jsme měli koupenou, ale nevím jakou odrůdu.
Brambory pěstujeme každý rok, ale nikdy jsme neměli tolik shnilých. Je možné, že byla špatná sadba?
Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Pro zodpovězení vašeho dotazu máme velmi málo potřebných informací, např. údaje o původu sadby, průběhu povětrnostních podmínek, pěstovaných odrůdách, pěstitelské oblasti aj. A hniloba může mít různé původce. To, že jedna z odrůd hnije a druhá ne, je běžný jev, neboť odrůdy se velmi liší v náchylnosti k jednotlivým chorobám.
Ale je málo pravděpodobné, že hniloba hlíz na vašem záhonu souvisí přímo se sadbou. Předpokládáme, že se nejspíše jedná o měkkou hnilobu způsobenou bakteriemi nebo hnilobu způsobenou primárně plísní bramboru s pokračujícím bakteriálním rozkladem. Více informací o chorobách bramboru, jejich původcích a způsobech ochrany se dozvíte v sekci "Publikace" na našich stránkách www.vubhb.cz.
VÚB


Rudolf Burián
úterý, 22. srpna 2017, 10:04

Dobrý den.
Obracím se na Vás s problémem: už druhým rokem se stalo, že brambory sázené na přelomu března a dubna do dnešního dne nemají uschlou nať, podrůstají, pod zemí se vytváří další a další "šlahouny" , na kterých vyrůstají další malé brambůrky, některé znovu vykvetly. Jedná se o brambory poloranné, (odrůdu nevím), sadba koupená v "kamenném obchodě", řádně označená. Půdu jsem při výsadbě pohnojil cereritem na brambory. Můžete mi prosím poradit, v čem jsem chyboval, kde se stala chyba? Mám brambory vykopat bez ohledu na to v jakém jsou stavu ? Nebo je můžu ještě nechat v zemi, aby dál dorůstaly? Nejsem velkopěstitel, brambory pěstuji na zahradě pro vlastní spotřebu.
Předem děkuji za vyčerpávající odpověď.

Podle vašeho popisu se pravděpodobně jedná o abiotickou hlízkovitost bramboru, kdy sadba nevzchází a na matečných hlízách se tvoří drobné hlízky. Nebo, pokud sadba vzešla, může jít o abiotické zmlazování. V obou případech jde o fyziologické choroby způsobené fyzikálními faktory. V prvním případě o vliv extrémních teplot. Přesně nelze říci, zda sadbu ovlivnily teploty vysoké nebo nízké a v kterém období k teplotnímu šoku došlo. Míra projevu je také odrůdovou vlastností. Mohlo k tomu dojít vlivem vysokých teplot před sklizní v loňském září, poklesem teplot v průběhu skladování nebo dokonce nízkými teplotami až po výsadbě. Je zřejmé, že kromě skladovacích teplot nelze faktory dané extrémním průběhem počasí ovlivnit. Pokud se týká výsadby, je lépe ji v případě nepříznivého počasí neuspěchat, ale vysazovat brambory do přiměřeně vyhřáté půdy.
V případě zmlazování jde obvykle o obnovení růstu po delším období sucha. Když brambory dostanou přísun vody v podobě intenzivnějších srážek, obnovuje se růst natě i hlíz a jsou znovu nasazovány hlízy nové. Zde je ochranou proti tomuto jevu pravidelná zálivka.
Více informací o fyziologických chorobách naleznete na našich stránkách www.vubhb.cz v sekci „Publikace“ v příručce Abiotikózy bramboru, fyziologické vady a poruchy.
Pokud je nať zelená a hlízy dorůstají, je vhodné nechat porost ještě vegetovat. Ale je pravděpodobné, že ve sklizni budou hlízy různého fyziologického stáří a jejich konzumní kvalita bude narušená a velmi nevyrovnaná.
VÚB


František
pondělí, 31. července 2017, 19:13

Dobrý den.
Máme zasázených pár řádků velmi raných brambor odrůdy Impala, porost mají stále celkem zelený. Dále jsme zasadili řádek raných odrůda Marabel. Tyto mají porost docela suchý. Sázeli jsme všechny asi 20.4.2017, Měl bych dotaz kdy můžeme nejpozději, z důvodu rekonstrukce sklepa, obě odrůdy sbírat, aby nedošlo k poškození hlíz. Impaly samozřejmě kopeme podle potřeby. Za odpověď děkuje a zdraví vás Budín

Dobrý den.
Ideálně by se hlízy pro dlouhodobé uskladnění měly sklízet 2 - 3 týdny po ukončení vegetace (ať již umělém - rozbití natě, desikace, nebo přirozeném), tedy po vyzrání slupky. V době sklizně by se již promnutím v prstech neměla slupka loupat. Pokud hlízy zůstávají po této době dlouho v půdě, tj. několik týdnů, přibývají na jejich povrchu vzhledové vady způsobené původci houbových chorob, a to vločkovitosti a stříbřitosti slupky, které však neovlivňují vnitřní kvalitu hlíz. Narůstá ale také poškození hlíz drátovci (larvami brouků kovaříků), pokud se v lokalitě vyskytují. V případě déletrvajícího zamokření pozemku může dojít k rozkladu hlíz bakteriální měkkou hnilobou. Na tato nebezpečí musí dbát hlavně velkopěstitelé, od kterých je žádána vysoká kvalita hlíz pro dobré zpeněžení úrody. Pokud ale pěstujete brambory jen pro vlastní potřebu v malém rozsahu, kromě drátovců vám zpoždění sklizně pravděpodobně nezpůsobí vážnější ztráty. Navíc je vhodné před uložení brambor do sklepa nechat hlízy vydýchat a vyhojit případná poškození na vzdušném místě bez přístupu světla 2 - 3 týdny při teplotách kolem 15°C.
VÚB


Zdeněk Soušek
pondělí, 24. července 2017, 11:12

Dobrý den,
letošní růst brambor je doprovázen fenoménem opětného nakličování již narostlých hlíz v zemi.Jedná se to ranné odrůdy,stejně jako poloranné.
Nať je stále zelená,hlízy u pozdnější odrůdy ještě poměrně malé a z nich vyráží klíček asi 5cm dlouhý a na něm další malá hlíza.
Dříve se něco podobného nestávalo a tak bych se rád dozvěděl příčinu tohoto jevu. Děkuji

Dobrý den.
Příčinou tohoto jevu je obnovení růstu po dlouhotrvajícím suchu doprovázeném vysokými teplotami a následném deštivém období, které je vhodné pro růst natě i hlíz. Z vytvořených vrcholů primárních hlíz vyrůstají stolony, na kterých se vytvářejí sekundární tzv. dceřiné hlízy. Na nich opět přirůstají stolony a na nich se tvoří další hlízy, takže vzniká řetěz hlíz, který je vzájemně spojen slabým, tmavým až černým stolonem. Spojení je obvykle přerušeno při sklizni. Během uskladnění se pupkové části těchto hlíz propadají a jsou napadány hnilobami (vodnatelnost pupku hlíz). Problematické je i skladování.
VÚB


Zdeněk Býma
pondělí, 24. července 2017, 09:52

V loňském roce se hodně mluvilo o sklovitosti hlíz v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Myslím si, že letos bylo počasí lepší, ale přesto nacházíme v hrnci stejně postižené brambory. Jedná se o podlouhlé hlízy, rosolovité konzistence a nepříliš vábné chuti. Je to opravdu sklovitost nebo se jedná o jinou příčinu?
Děkuji, zdravím Vás ze severní Moravy a přeji hezký den.

Dobrý den.
Z popsaných příznaků je patrné, že se o sklovitost hlíz může jednat. Zde jsou popsány příznaky, příčiny a ochrana.
Příznaky: Dužnina hlízy bramboru, častěji její pupková část je průsvitná a má sklovitou barvu. Silně sklovité hlízy se stávají křehkými, často zahnívají. Přitom celá hlíza nebo část dužniny se proměňuje ve vodnatou hmotu. Hlízy jsou deformované, prodlužují se v korunkové části. Někdy vznikají hlízy lahvovitého tvaru. Sklovité hlízy nejsou vhodné ke konzumním účelům, ani se nehodí ke zpracování na výrobky. Obsahují malé množství sušiny, špatně se vaří, na povrchu zůstávají často tvrdé.
Příčiny: Extrémní průběh klimatických podmínek, a to především v případech, kdy po dlouhotrvajícím suchu a vysokých teplotách následují vydatné dešťové srážky. V tomto období začnou rostliny znovu obrůstat, hlízy začnou opětovně růst v korunkové části.
Ochrana: Spočívá v dobrém hospodaření s vodou v půdě tak, aby růst probíhal bez přerušení. Velký význam má závlaha, kterou můžeme růst hlíz výrazně ovlivnit. Výskyt sklovitosti je možno snížit i časným sběrem. Sklizené hlízy je pak třeba přednostně zpracovat. Vytřídění sklovitých hlíz je možno provést v solné vodní lázni, neboť sklovité hlízy mají menší specifickou hmotnost a v této lázni plavou.
Obrázek naleznete například v publikaci "Škodliví činitelé bramboru poškozující hlízy" nebo "Abiotikózy brambor – fyziologické vady a poruchy", které naleznete v sekci Publikace-Publikace ke stažení - Praktické informace.
VÚB


Oldřich Peksa
úterý, 18. července 2017, 08:56

Najednou mám napadenou nať - vyskočily na ní hnědé skvrny. Jak se dá zachránit nať a hlízy.
Děkuji Peksa

Na takto položenou otázku se velmi špatně odpovídá, jelikož hnědé skvrny na listech mohou mít řadu příčin. Jelikož ale dosavadní vývoj povětrnosti vyhovoval alternariovým skvrnitostem, s velkou pravděpodobností se jedná o tuto chorobu. Doporučujeme zintenzivnit ochranu a aplikovat fungicidy s kombinovanou účinností proti plísni i alternariovým skvrnitostem nebo přípravky proti plísni doplnit v tank-mix formě specialisty proti alternariím, a to až do konce vegetace, kdy se tlak alternarií zvyšuje v souvislosti se stárnutím rostlin, (např. Altima + Amistar, Ranman Top + Narita, Infinito + Antre nebo jiné kombinace). Více se můžete dozvědět z naší certifikované metodiky "Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru", kde se na stránkách 38 až 41 zbýváme právě touto problematikou. Metodiku naleznete v sekci Publikace - Publikace ke stažení - Certifikované metodiky.
VÚB


Radomír Čtvrtečka 11.07.2017
úterý, 11. července 2017, 13:18

Dobrý den. Často se nám stává,že brambory po uvaření jsou uvnitř nepravidelně bílé a po rozkrojení mají zvláštní zápach.Toto je intenzivnější,pokud brambor zůstane do druhého dne.Brambory jsou nechutné a skoro se nedají jíst. Není možné,aby to bylo způsobeno třeba umělými hnojivy? Nikde se nemohu dopátrat příčiny.Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nejdříve omluva za opožděnou reakci.
Odpověď na vaši otázku bez možnosti odborného vizuálního posouzení a případně dalších rozborů a informací o pěstování je obtížné. Barevné změny v dužnině bývají nejčastěji způsobovány vlivem extrémních výkyvů meteorologických podmínek v průběhu sezóny během vegetačního období (teploty, zásobení vodou, půdní podmínky). Mnohdy je pěstitel nemůže ovlivnit. Reakce na tyto fyzikální faktory bývají různé podle pěstované odrůdy a její citlivosti k průběhu počasí. Výživa porostu brambor hraje samozřejmě významnou roli, ale pokud jsou umělá hnojiva používána v souladu s potřebami rostlin, výživa je vyvážená a nedochází k nepřiměřeným dávkám některých živin, není kvalita hlíz negativně ovlivněna. Zápach hlíz může být způsoben některými chemickými přípravky, pokud jsou použity v nadměrném množství nebo v rozporu se zásadami integrované ochrany nebo dokonce mimo registraci pro použití v bramborách. Mimo vegetaci mohou také snížit kvalitu hlíz nevhodné skladovací podmínky.
Pokud se týká vařených brambor, ty by měly být konzumovány týž den, tedy čerstvé. Jejich přechovávání do dalšího dne není vhodné a jejich kvalita se rychle snižuje.
VÚB


Katka H
středa, 28. června 2017, 15:40

Dobrý den,
na bramborách na malé zahrádce se nám teď objevila mandelinka, její larvy začali okusovat listy a ve velkém. Vím, že se má udělat postřik, nebo vysbírat co jde a to několikrát. To jsme taky udělali. Ale moje matka však najednou posypala vápnem (ani nevím jakým), že to tak vždy dělali. Jenže vedle jsou ostatní záhony, kde právě zraje hrášek, salát, atd. a vápno určitě je i na všem ostatním. Tak si nevím rady, jestli můžu jíst ostatní zeleninu.
Děkuji za odpověď
Katka

Dobrý den.
Ostatní zeleninu můžete bez obav konzumovat po důkladném omytí pod tekoucí vodou. Pokud se jedná o ochranu proti mandelince bramborové, vše najdete v příručce na našich stránkách www.vubhb.cz. v sekci "Publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace nebo Certifikované metodiky".
VÚB


Jiří Kropáč
pátek, 23. června 2017, 08:38

Dobrý den.
Na zahrádce pěstuji brambory.
a) Má smysl v těchto horkých suchých dnech brambory zalévat aby hlízy narůstaly?
b) V jakém období růstu brambor narůstají hlízy a kdy vyzrávají?
Děkuji.

Dostatek vody je pro brambory ve vegetaci stejně významný, jako pro ostatní rostliny. Nedostatek vláhy snižuje výnos hlíz a výkyvy v zásobení vodou navíc zhoršují jejich vnitřní kvalitu a také způsobují tvarové deformace a řadu dalších fyziologických poškození. V případě nedostatku srážek je tedy závlaha velmi důležitá.
Hlízy narůstají nejvíce od období květu do začátku žloutnutí natě. Dozrávají postupně při odumírání natě a ještě dva až tři týdny po ukončení vegetace se zpevňuje a vyzrává slupka hlíz. Po této době by měly být hlízy sklizeny, čímž se také předejde napadení některými chorobami a škůdci. Více informací naleznete na našich stránkách www.vubhb.cz v sekci publikace.
VÚB


novakvladimir2012@seznam.cz
pátek, 9. června 2017, 10:00

Jak ošetřit brambory proti vločkovosti. Předem Vám děkuji za zprávu.

Dobrý den.
Ochrana proti vločkovitosti se skládá z řady prvků jako jsou:
- výběr pozemků podle nároků odrůd,
- ošetření sadbových hlíz nebo půdy fungicidy,
- urychlení vzejití výsadbou narašených nebo naklíčených hlíz,
- včasná sklizeň po ukončení vegetace
Vše důležité o jednotlivých bodech včetně přípravků, které můžete použít, se dozvíte na tomto webu v části Publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace, kde naleznete příručku "Vločkovitost hlíz bramboru a možnosti ochrany".
VÚB


Lucie N.
středa, 7. června 2017, 20:07

Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit, jak je to s termostabilitou u glykoalkaloidu solaninu obsaženého v hlízách bramboru? Při jaké teplotě dochází k jejich inaktivaci vařením ve vodě? Děkuji za odpověď

Dobrý den. Solanin je při běžném tepelném zpracování brambor značně stabilní. K jeho destrukci nedochází ani při výrobě bramborových lupínků a hranolků, naopak se jeho relativní množství v důsledku ztráty vody během smažení zvýší. Při vaření ve vodě se solanin z části vyluhuje. Vyluhované množství se může zvýšit přídavkem kyseliny octové (0,3 % kys. octové sníží obsah solaninu ve vařených bramborách až o 85 %).
Ve slupce zelených částí brambor, pod ní a kolem klíčků se může koncentrovat až 35 mg solaninu na 100 gramů. Ale pouze na povrchových částech, dovnitř bramboru neproniká. Tip: Solanin se vařením nezničí, oškrábejte proto důkladně zelené části a klíčky. Brambory skladujte nejlépe ve sklepě při teplotě 5 - 10 stupňů Celsia.
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz
VÚB


Vojta S.
pátek, 19. května 2017, 21:49

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda se u nás v České republice pěstují geneticky modifikované odrůdy brambor?
Děkuji

Dobrý den.
V České republice se geneticky modifikované odrůdy brambor na běžných plochách nepěstují.
VÚB


Jarmila N.
pondělí, 8. května 2017, 09:56

Dobrý den, sadbové brambory Laura jsou už měsíc zasazené (v raně bramborářské oblasti) a ještě neklíčí. Čím by to mohlo být?

Dobrý den.
Bez rozboru hlíz a znalosti dalších souvislostí nelze otázku zodpovědět. Může to mít řadu příčin, ať jsou to choroby nebo fyzikální faktory. Otázkou je, zda hlízy skutečně neklíčí nebo nevzcházejí. V druhém případě měsíc při letošních nízkých teplotách není pro vzejití porostu dlouhá doba. Záleží také na tom, jak byla sadba připravena (narašení, naklíčení). Pokud jste nenakoupil certifikovanou sadbu, mohly být hlízy také ošetřeny proti klíčení.
VÚB


Zdeněk Býma
pátek, 5. května 2017, 09:38

Zakoupil jsem v zemědělském podniku originální bramborovou sadbu odrůdy Adéla. Brambory jsou postiženy suchou hnilobou. Prosím, je vhodné použít je vůbec k sázení a jak je to s přenosem této choroby na vyprodukované hlízy ? Přeji hezký den a zdravím.

Dobrý den.
Pokud se jednalo o certifikovanou sadbu, měl byste ji reklamovat. Sadba s výskytem suché hniloby k sázení vhodná není. Výsledkem může být nevzejití porostu nebo vysoká mezerovitost, záleží na rozsahu napadení. Zejména v podmínkách letošního chladného jara mohou být důsledky použití takové sadby vážné, neboť hlízy se suchou hnilobou špatně klíčí a jsou v půdě napadány bakteriemi, které dokončují jejich rozklad.
VÚB


Hana S.
pondělí, 17. dubna 2017, 18:09

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda brambory, které jsem už zasadila, nezničí zima. Sadila jsem tak brzo kvůli plísní bramborové, ale asi jsem to přepískla. Děkuji za radu

Dobrý den
Pokud jsou hlízy, dobře přihrnuté, pak se jarních mrazíků nemusíte příliš obávat. Nahrnutá půda působí jako izolační materiál. Jestli chcete mít jistotu pak můžete záhon přikrýt ještě netkanou textilií. Pokud Vám již brambory vzchází, pak je opět přikryjte netkanou textilií. Pokud by Vám nať přesto pomrzla (nejčastěji v místech dotyků listů s textilií, ale samozřejmě záleží na síle mrazu), pak následně dojde k poměrně rychlé regeneraci zasažených trsů a o něco se Vám opozdí sklizeň.
VÚB


Hampl Čestmír
neděle, 16. dubna 2017, 11:03

Dobrý den. Mohu použít přemrzlou násadu brambor, když pěkně naklíčila? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Záleží na tom, v jakém rozsahu nebo procentu jsou naklíčené hlízy poškozeny.
Pokud skutečně došlo k namrznutí sadbových hlíz, je navíc reálné nebezpečí, že budou druhotně napadeny bakteriemi a i méně poškozené hlízy se budou v půdě rozkládat. Nevzejdou buď vůbec, nebo bude porost mezerovitý s výskytem bakteriálního černání stonku
VÚB


Daniel
středa, 12. dubna 2017, 15:02

Dobrý den.
Kde se dají koupit fialové brambory? Někdo mi poradil v Horní Počernice, ale nyní nemohu najít odkaz

Děkuji předem Daniel

Dobrý den.
V našem sortimentu odrůd brambor jsou také dvě odrůdy s fialovou barvou dužniny Valfi a Val Blue (zcela nová) - popisy k jednotlivým odrůdám naleznete zde http://vubhb.cz/cs/clanky/brambory. Ohledně sadby se obraťte na pana Kužela, mobil: 778713303.
VÚB


Květa Holkupová
středa, 12. dubna 2017, 09:41

Dobrý den,
mohli byste mi prosím poradit, kde bych sehnala sadbu nebo kaudexy jakonu, jehož výzkumu jste se snad před časem taky věnovali. V souvislosti s jakonem jsem objevila jméno Ing. Frčka z Havlíčkova Brodu, ale v seznamu vašich zaměstnanců jsem ho nenašla. Děkuji vám za jakýkoli kontakt.

Dobrý den.
Nejlépe bude zavolat přímo ing. Frčkovi, který se jakonem dále zabývá. Napište prosím e-mail na domkarova@vubhb.cz a mi Vám číslo pošleme.
VÚB


Markéta Špačková
neděle, 9. dubna 2017, 19:22

Dobrý den, prosím, máte ještě k dispozici nějaké sadbové brambory? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Sadbové brambory ještě k dispozici jsou. Obraťte se na pana Kužela, mobil: 778713303.
VÚB


Ludmila K.
čtvrtek, 6. dubna 2017, 08:41

Čím je napadený brambor, který má dírku, ale uvnitř tunel. Děkuji za zprávu a přeji krásný den.

Dobrý den.
Dotaz pravděpodobně nebyl dopsán a měl znít takto: Čím je napadený brambor, který má dírku, ale uvnitř tunel není.
Příčin může být více. Pokud se tedy nejedná o napadení drátovcem (na dotazy ohledně tohoto škůdce jsme již odpovídali několikrát a odpovědi naleznete níže) pak jednou z příčin může být napadení lenticel (průduchů) houbou Rhizoctonia solani, která je původcem vločkovitosti hlíz (dříve kořenomorka). Vytvářejí se malé dutinky připomínající právě požerky od drátovců, ale z pravidla nezasahují do hlízy více než 2-5 mm. Více (včetně obrázků) se můžete dozvědět v záložce Publikace-Publikace ke stažení-Praktické informace, kde naleznete brožuru Vločkovitost hlíz bramboru a možnosti ochrany.
VÚB

© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec