Ostatní služby

Stanovení některých kvalitativních vlastností hlíz

 • Stanovení stolní hodnoty hlíz: 138 Kč/vzorek
 • Stanovení odolnosti hlíz mechanickému poškození: 126 Kč/vzorek
 • Stanovení skladovatelnosti hlíz brambor: 81 Kč/vzorek

Podrobnější informace:
tel. 569 466 227, e-mail: domkarova@vubhb.cz
tel. 736 625 273, e-mail:  kasal@vubhb.cz

Množení a ozdravování česneku in vitro při respektování podmínek zák. č.  219/2003 Sb.

 

Položka

Rostlina

Cibulka

Množení rostlin in vitro v dózách

20 Kč/ks

22 Kč/ks

Množení rostlin in vivo v sadbovačích

25 Kč/ks

30 Kč/ks

Udržování rostlin v podmínkách in vitro
(cena za 1 genotyp)

25 Kč/měsíc

15 Kč/měsíc

 

Podrobnější informace: tel. 778 702 553, e-mail: krpalkova@vubhb.cz

 

Provedení chemických rozborů rostlinných materiálů (cena za zakázku, za vzorek, resp. za jedno stanovení):

 

práce spojené s příjmem zakázky (cena za zakázku v Kč)

příjem zakázky – převzetí vzorků a evidence

75

vyhotovení protokolu

120

dohodnutá archivace vzorku (sušina lyofilizát apod.)

40

dohodnutá likvidace vzorků po rozborech (hlízy aj. rostlinný materiál )

40

přípravné operace (cena za vzorek v Kč)

úprava vzorku v čerstvé hmotě- omytí, homogenizace,  sušení

81

homogenizace vzorků v sušině - drcení, mletí

59

mineralizace vzorků  - mikrovlnný rozklad

269

stanovení (cena za 1 stanovení v Kč)

sušina gravimetricky (105 °C)

74

stanovení pH vody a vodných roztoků

29

stanovení obsahu dusičnanů( NO3-) pomocí ISE

260*

stanovení celkového N (Kjeldahl)

295

stanovení redukujících látek (glukoza+fruktoza) - titračně

297

stanovení P spektrofotometricky v mineralizovaném vzorku

105

stanovení K v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Mg v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Ca v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Mn v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Zn v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení Fe v mineralizovaném vzorku - AAS

103

stanovení obsahu škrobu dle Ewerse

257

izolace škrobu

209

sušení škrobu

68

stanovení amylozy/amylopektinu ve škrobu

stanovení obsahu inulinu

stanovení antioxidační aktivity (čerstvý vzorek nebo šťáva)

stanovení půdního dusíku (amoniakální a dusičnanové formy) 

385*

285

305*

330*

   

další práce (cena v Kč)

výroba destilované vody  (1litr)

7

Pozn.:
- ceny označené * platí při stanovení  2 a více vzorků. 1 vzorek přirážka 50 %
- při expresní zakázce (do 24 h) bude účtována 50% přirážka
- u výše nespecifikovaných analýz a jiných služeb bude cena stanovena dohodou

Podrobnější informace: tel. 569 466 217, e-mail: simkova@vubhb.cz

 

Služby poskytované střediskem VTI uživatelům:

 • Knihovnické služby  výpůjčky domácí a zahraniční odborné literatury – manipulační poplatek 50 Kč
 • Rešeršní služby
  • zpracování rešerší ze světové databáze Web of Science
  • zpracování rešerší z interní databáze BRAMBORY – manipulační poplatek 100 Kč
 • Překladatelské služby
  • překlady odborné literatury - angličtina, němčina
  • z cizího jazyka do češtiny  - 1 normostrana 150 Kč
  • z češtiny do jazyka            - 1 normostrana 200 Kč

Podrobnější informace: tel. 569 466 219, e-mail: library@vubhb.cz

© 2018 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec