VŠECHNY VLOŽENÉ PREZENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ČLENŮ PORADENSKÉHO SVAZU "BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK" A JSOU DÁLE NEPŘENOSNÉ. POKUD BY DOCHÁZELO K JEJICH DALŠÍMU ŠÍŘENÍ, PAK BUDE TATO ZÁLOŽKA ZRUŠENA A PREZENTACE NEBUDOU DÁLE VKLÁDÁNY.

Střítež, Hotel Tři Věžičky - odborný seminář f. Belchim 15.2.2017

Zkušenosti ze zahraničí s použitím přípravků společnosti Belchim (Aj, firemní prezentace)
Marnix Giljers, Belchim Crop Protection Belgie
Prezentace v PDF

Výsledky herbicidních pokusů v letech 2015 a 2016
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Zasedání a seminář členů Poradenského svazu "Bramborářský kroužek"z.s. - 7.3.2017, Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Bakteriální hnědá hniloba bramboru – výskyt a opatření k potlačení šíření v ČR
Ing. Michal Hnízdil, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Výsledky pokusů odrůd brambor
Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Vodní eroze půdy u brambor – příčiny vzniku a možnosti zmírnění jejích dopadů nově zaváděnými technologickými postupy
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Ekonomika a rentabilita výroby hlavních tržních komodit v zemědělství - ŽV
Ing. Jana Exnarová, VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Ekonomika a rentabilita výroby hlavních tržních komodit v zemědělství - RV
Ing. Milan Čížek, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Aktuální informace z technologie pěstování a ochrany brambor - agrotechnika, výživa a ochrana brambor proti plevelům
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.,  Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Aktuální informace z technologie pěstování a ochrany brambor - ochrana proti škodlivým činitelům
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Aktuální informace z technologie pěstování a ochrany brambor - promrznutí, prognóza plísně bramboru, meteostanice, mandelinka bramborová
Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc. VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

© 2017 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec