Prezentace 2017

VŠECHNY VLOŽENÉ PREZENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ČLENŮ PORADENSKÉHO SVAZU "BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK" A JSOU DÁLE NEPŘENOSNÉ. POKUD BY DOCHÁZELO K JEJICH DALŠÍMU ŠÍŘENÍ, PAK BUDE TATO ZÁLOŽKA ZRUŠENA A PREZENTACE NEBUDOU DÁLE VKLÁDÁNY.

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK K INTEGROVANÉ OCHRANĚ ROSTLIN 
16.10. - 19.10.2017 (Troubsko, Havlíčkův Brod, Šumperk, Zubří)

Systémy integrované ochrany hlavních pícních jetelovin
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana trav
Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VST Zubří
Prezentace v PDF

Systémy integrované ochrany kukuřice
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana řepky
Ing. Eva Plachká, Ph.D., OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VÚOl Opava
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana máku
Ing. Jiří Havel, CSc., OSEVA výzkum a vývoj s.r.o., VÚOl Opava
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana brambor proti plevelům
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana brambor proti chorobám a škůdcům
Ing. Petr Doležal, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana luskovin proti plevelům, chorobám a škůdcům
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Mgr. Eliška Ondračková, Ing. Antonín Vaculík PhD., Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana u kmínu kořenného
Ing. Antonín Vaculík PhD., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D, Mgr. Eliška Ondračková, Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk
Prezentace v PDF

Integrovaná ochrana u lnu olejného a konopí
Ing. Prokop Šmirous CSc., Mgr. Eliška Ondračková, Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Antonín Vaculík PhD., Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk
Prezentace v PDF

Perknov 31.8.2017 - odborný seminář "Ochrana brambor" spojený s prohlídkou pesticidních a odrůdových pokusů (200 odrůd ve variantách neošetřeno x ošetřeno) ve VS Valečov

Ochrana brambor v roce 2017 - Průběh vegetace, choroby
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová, VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Ochrana brambor v roce 2017 - Škůdci
Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petra Baštová, VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Pěstování brambor a ochrana v zemích Beneluxu v roce 2017
Marnix Gijlers, Belgie
Prezentace v PDF

Povětrnostní podmínky v roce 2017 z hlediska pěstování brambor a vyhodnocení nové metody prognózy plísně bramboru
RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. , AMET
Prezentace v PDF

Uplatnění statkových hnojiv a digestátu ve výživě a hnojení v bramborářské oblasti
Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing. Tomáš Javora, AGROEKO Žamberk;
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., VÚB Havlíčkův Brod;
Miroslav Linhart, EKO-LAB Žamberk

Prezentace v PDF

Ekonomika a rentabilita užitkových směrů brambor
Ing. Milan Čížek, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Havlíčkova Borová - Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření - bramborářský seminář - 1.8.2017, bramborárna

Dynamika tvorby hlíz – výsledky zkoušek ÚKZÚZ
Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Olešná - Polní den o bramborách - 20.7.2017, kultuirní dům

Zhodnocení minulé bramborářské sezony, výhled na období 2017 – 2018, nové aktivity MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod. Aktuální situace na trhu s bramborami v jižní Evropě, Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii a Německu.
Ing. Vlastimil Rasocha, ředitel společnosti MEDIPO AGRAS H. B., Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Čelákovice - Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření - odborný seminář - 6.6.2017, kulturní dům

Půdoochranné technologie – inovace sazečů brambor
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Ekonomika a rentabilita výroby brambor
Ing. Milan Čížek, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Nově registrované odrůdy bramboru
Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Průběžné výsledky pokusů velmi raných odrůd brambor na odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Přerově nad Labem
Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Možnosti využití technologie aeroponie při množení sadby bramboru a produkci dalších plodin
RNDr. Jiří Urban, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Střítež, Hotel Tři Věžičky - odborný seminář f. Belchim 15.2.2017

Zkušenosti ze zahraničí s použitím přípravků společnosti Belchim (Aj, firemní prezentace)
Marnix Giljers, Belchim Crop Protection Belgie
Prezentace v PDF

Výsledky herbicidních pokusů v letech 2015 a 2016
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Zasedání a seminář členů Poradenského svazu "Bramborářský kroužek"z.s. - 7.3.2017, Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Bakteriální hnědá hniloba bramboru – výskyt a opatření k potlačení šíření v ČR
Ing. Michal Hnízdil, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Výsledky pokusů odrůd brambor
Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ
Prezentace v PDF

Vodní eroze půdy u brambor – příčiny vzniku a možnosti zmírnění jejích dopadů nově zaváděnými technologickými postupy
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Ekonomika a rentabilita výroby hlavních tržních komodit v zemědělství - ŽV
Ing. Jana Exnarová, VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Ekonomika a rentabilita výroby hlavních tržních komodit v zemědělství - RV
Ing. Milan Čížek, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Aktuální informace z technologie pěstování a ochrany brambor - agrotechnika, výživa a ochrana brambor proti plevelům
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.,  Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Aktuální informace z technologie pěstování a ochrany brambor - ochrana proti škodlivým činitelům
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

Aktuální informace z technologie pěstování a ochrany brambor - promrznutí, prognóza plísně bramboru, meteostanice, mandelinka bramborová
Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc. VÚB Havlíčkův Brod
Prezentace v PDF

© 2018 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec