VÚB HB - výzkum, ochrana a pěstování brambor

Aktuality

Nová certifikovaná metodika: Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata)

Vydali jsme novou certifikovanou metodiku v řadě Praktické informace: 

  • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. (2014): Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata). 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, Praktické informace, ISBN 978-80-86940-59-5, č. 53, 20 s.

[ celá zpráva ]

Vydali jsme tři nové brožury v řadě Praktické informace.

  • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. (2014): Mšice – přenašeči virových chorob brambor a ochrana proti nim. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-60-1, č. 54: 16 s.
  • MAYER, V. (2014): Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou a tržní úpravu a skladování brambor. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.  a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, Praktické informace, ISBN 978-80-86884-85-1, č. 55: 32 s.
  • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. (2014): Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-61-8, č. 56: 24 s.

[ celá zpráva ]

Ocenění a úspěchy

Výzkum brambor

vyzkum

Historie Výzkumného ústavu bramborářského sahá hluboko do první poloviny dvacátého století. Velmi krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky začal vyvíjet v roce 1920 činnost soukromý Výzkumný ústav bramborářský, který založil a financoval Ústřední svaz pěstitelů zemáků.
[ více zde ]

Poradenství

poradenstvi

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu brambor a vývoje do zemědělské praxe.
[ více zde ]

Meteostanice on-line

meteo

Pro správné zobrazení grafů musí být nainstalována Java. Informace o nastavení Javy zde.

 

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026)
opvk

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií
v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013)
opvk

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
(OP Věda a výzkum pro inovace. Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0236) 
opvavpi

 

Kraj Vysočina             

 

© 2015 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec