Brambory - zdravá potravina

VÚB HB - výzkum, ochrana a pěstování brambor

PF 2023

Aktuality

Zpráva ze zasedání Vědecké rady Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod

25.1.2023 proběhlo ve VÚB Havlíčkův Brod zasedání Vědecké rady. Byly projednány dvě periodické výroční zprávy a jedna závěrečná zpráva řešených projektů NAZV. 

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem"

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady efektivní integrované ochrany proti alternariovým skvrnitostem u brambor, které v posledním desetiletí nabyly na významu a způsobují hospodářské ztráty především na výnosech hlíz.

[ celá zpráva ]

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2023

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. V roce 2023 uplyne 100 let od založení našeho výzkumného ústavu, tedy výročí, kdy pěstování brambor má svoji stoletou instituci zabývající se systematicky pěstováním této plodiny na vědecké bázi, ale vždy úzce spojené se zemědělskou praxí. 

[ celá zpráva ]

Na 32. Bramborářských dnech se v Havlíčkově Brodě sešli bramboráři z celé ČR

Bramborářské dny se konaly 20. až 22. října 2022. Akci, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Z. Nekuly a za podpory Kraje Vysočina, uspořádal Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod. V rámci těchto dnů proběhla studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář Brambory 2022 a bramborářský trh na Havlíčkově náměstí.

[ celá zpráva ]

1923–2023: 100 let činnosti Výzkumného ústavu bramborářského

Zahájení výstavy "1923-2023 - 100 LET OD ZALOŽENÍ VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ BRAMBORÁŘSKÝCH"

Za velkého zájmu návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti byla dne 25.1.2023 zahájena slavnostní vernisáží v havlíčkobrodském Muzeu Vysočiny výstava u příležitosti 100 let od založení Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Výstava je přístupná všem zájemcům od 25.1. do 26.3.2023.

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal "stoleté noviny"

Noviny byly vydány u příležitosti konání výstavy 1923–2023 – 100 LET OD ZALOŽENÍ VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ BRAMBORÁŘSKÝCH V NĚMECKÉM BRODĚ v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod.

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský v roce 2023 slaví 100 let od svého založení

V roce 2023 uplyne 100 let od založení Výzkumného ústavu bramborářského, tedy výročí instituce zabývající se systematicky pěstováním brambor na vědecké bázi, ale vždy úzce spojené se zemědělskou praxí. Více o jeho historii a přelomových obdobích se dozvíte v článku níže.

[ celá zpráva ]

Ocenění a úspěchy

Ocenění Zlatý klas 2022 na výstavě Země živitelka pro dva exponáty Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod

Ocenění Zaltý klas 2022 získaly ve dvou kategoriích dva exponáty Výzkumného ústavu bramborářského. V kategorii Rostlinná výroba se jedná o specializovanou mapu "Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu" a v kategorii Potravinářství a zpracovatelský průmysl "Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu".

[ celá zpráva ]

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021

Hlavní cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 získal Ing. Ervín Hausvater, CSc. z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Tato cena byla udělena za výsledek druhu certifikovaná metodika s názvem "Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách". Cena byla předána na slavnostním vyhlášení výsledků na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA. 

[ celá zpráva ]

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2020

Třetí místo obsadil Ing. Václav Mayer z VÚZT v.v.i. za certifikovanou metodika „Doporučené technologie pro efektivní využití vody při  pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí“, která vznikla v úzké spolupráci s pracovníky z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

[ celá zpráva ]

Pozorování atmosférických jevů – Havlíčkův Brod

Historie a druhy měření a pozorování na meteorologické stanici Havlíčkův Brod 1935-2014

Meteorologická stanice v Havlíčkově Brodě je stanicí druhého řádu ČHMÚ Praha - Komořany a je umístěna ve Výzkumném ústavu bramborářském v nadmořské výšce 455 m. V Havlíčkově Brodě je od roku 1935 a rokem 1994 bylo završeno 60 let meteorologického měření a pozorování. Měření na meteorologické stanici se provádí podle SEČ v 7, 14 a 21 hodin. Celkovou zprávu, text a tabulky zpracoval Jan Škoch, pozorovatel ČHMÚ Praha, stanice VÚB Havlíčkův Brod a můžete si ji prohlédnout zde

Výzkum brambor

vyzkum

Historie Výzkumného ústavu bramborářského sahá hluboko do první poloviny dvacátého století. Velmi krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky začal vyvíjet v roce 1920 činnost soukromý Výzkumný ústav bramborářský, který založil a financoval Ústřední svaz pěstitelů zemáků.
[ více zde ]

Poradenství

poradenstvi

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu brambor a vývoje do zemědělské praxe.
[ více zde ]

Meteostanice on-line

meteo

Meteorologické údaje VÚBHB

Graf dat sondy VÚBHB

ZMĚNA: pro správné zobrazení grafů již nemusí být nainstalována Java. 
Meteorologická stanice v Havlíčkově Brodě JE OPĚT V PROVOZU.

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026)
opvk

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií
v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013)
opvk

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
(OP Věda a výzkum pro inovace. Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0236) 
opvavpi

 

Kraj Vysočina             

 

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec