Brambory - zdravá potravina

VÚB HB - výzkum, ochrana a pěstování brambor

PF 2024

Aktuality

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spolu s Poradenským svazem „Bramborářský kroužek“ vydal novou brožuru v řadě Praktických informací "Ekonomika pěstování brambor – RENTABILITA PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR"

Tato publikace navazuje na druhé vydání, publikované v roce 2013. Ekonomické výsledky byly získány v rámci poradenské činnosti v oblasti Optimalizace hospodaření zemědělských podniků. Ekonomické poradenství má ve VÚB Havlíčkův Brod dlouholetou tradici, výsledkem jsou dlouholeté časové řady hodnotící ekonomiku a rentabilitu pěstování brambor.

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský získal patent s názvem "Způsob přípravy jakonové mouky, jakonová mouka a těsto"

Dne 10.1.2024 byl Úřadem průmyslového vlastnictví přidělen paten na: Způsob přípravy jakonové mouky, jakonová mouka a těsto“. Patent je evidovaný pod číslem 309880. Na vývoji patentu se podíleli Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., Markéta Kuljová a Ing. Dagmar Šimková, Ph.D.

[ celá zpráva ]

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2024

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách"

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi aktualizované zásady efektivní integrované ochrany proti mandelince bramborové vycházející z nových poznatků o biologii a genetice populací za situace zužujícího se sortimentu účinných přípravků, narůstající rezistence škůdce k insekticidům a měnících se agroekologických podmínek.

[ celá zpráva ]

1923–2023: 100 let činnosti Výzkumného ústavu bramborářského

VÚB HB 1923-2023

Předsednictvo České akademie zemědělských věd zasedalo ve Výzkumném ústavu bramborářském

Zasedání předsednictva ČAZV se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě dne 14. listopadu 2023 u při příležitosti oslav 100 let od založení Výzkumného ústavu bramborářského

[ celá zpráva ]

O pěstováno brambor na poli a zahrádce s odborníky z Výzkumného ústavu bramborářského

Přednáška a poradenské okénko v rámci výstavy ke 100 letům od založení Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod se uskuteční 9.3.2023 od 17. hodin v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod slaví sto let od vzniku

O oslavách i historii instituce v rozhovoru pro TV i-vysočina.cz ředitel VÚB Havlíčkův Brod Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

[ celá zpráva ]

Ocenění a úspěchy

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod uspěl v soutěži o Zlatý klas 2023 na mezinárodním agrosalonu Země živitelka

Ocenění Zlatý klas 2023 získala v kategorii Rostlinná výroba odrůda brambor Val Red. 

[ celá zpráva ]

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, oddělení poradenství a jeho poradci získali certifikaci dle certifikačního schématu ADVIGREEN

Získáním značky ADVIGREEN poradci VÚB garantují svým zákazníkům kvalitní, nezávislé poradenství v oblasti rostlinné a živočišné výroby, péči o půdu, rostlinolékařství, zemědělské ekonomika a legislativy v aktuálním znění zemědělství.

[ celá zpráva ]

Ocenění Zlatý klas 2022 na výstavě Země živitelka pro dva exponáty Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod

Ocenění Zaltý klas 2022 získaly ve dvou kategoriích dva exponáty Výzkumného ústavu bramborářského. V kategorii Rostlinná výroba se jedná o specializovanou mapu "Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu" a v kategorii Potravinářství a zpracovatelský průmysl "Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu".

[ celá zpráva ]

Pozorování atmosférických jevů – Havlíčkův Brod

Historie a druhy měření a pozorování na meteorologické stanici Havlíčkův Brod 1935-2014

Meteorologická stanice v Havlíčkově Brodě je stanicí druhého řádu ČHMÚ Praha - Komořany a je umístěna ve Výzkumném ústavu bramborářském v nadmořské výšce 455 m. V Havlíčkově Brodě je od roku 1935 a rokem 1994 bylo završeno 60 let meteorologického měření a pozorování. Měření na meteorologické stanici se provádí podle SEČ v 7, 14 a 21 hodin. Celkovou zprávu, text a tabulky zpracoval Jan Škoch, pozorovatel ČHMÚ Praha, stanice VÚB Havlíčkův Brod a můžete si ji prohlédnout zde

Výzkum brambor

vyzkum

Historie Výzkumného ústavu bramborářského sahá hluboko do první poloviny dvacátého století. Velmi krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky začal vyvíjet v roce 1920 činnost soukromý Výzkumný ústav bramborářský, který založil a financoval Ústřední svaz pěstitelů zemáků.
[ více zde ]

Poradenství

poradenstvi

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu brambor a vývoje do zemědělské praxe.
[ více zde ]

Meteostanice on-line

meteo

Meteorologické údaje VÚBHB

Graf dat sondy VÚBHB

ZMĚNA: pro správné zobrazení grafů již nemusí být nainstalována Java. 
Meteorologická stanice v Havlíčkově Brodě JE OPĚT V PROVOZU.

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026)
opvk

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií
v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013)
opvk

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
(OP Věda a výzkum pro inovace. Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0236) 
opvavpi

 

Kraj Vysočina             

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec