Brambory - zdravá potravina

VÚB HB - výzkum, ochrana a pěstování brambor

Mezinárodní rok zdraví rostlin
PF 2021

Aktuality

V Havlíčkově Brodě se v polovině října uskutečnil workshop, jehož hlavním tématem byla ochrana brambor proti mandelince bramborové

13. října 2021 se v rámci zasedání členů Poradenského svazu Bramborářský kroužek uskutečnil workshop, jehož hlavním cílem bylo seznámení účastníků s některými průběžnými výsledky řešeného projektu NAZV QK1910270 „Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik“.

[ celá zpráva ]

31. Bramborářské dny úspěšně završily bramborářskou sezónu 2021

21. až 23. října 2021 proběhly 31. Bramborářské dny. Akci, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství M. Tomana a za podpory Kraje Vysočina, uspořádal Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod a Agrární komorou České republiky. V rámci těchto dnů proběhla studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář Brambory 2021 a bramborářský trh na Havlíčkově náměstí.

[ celá zpráva ]

Mezinárodní rok ovoce a zeleniny

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod se zapojí v roce 2021 do propagace Mezinárodního roku ovoce a zeleniny

Valné shromáždění OSN vyhlásila rok 2021 za Mezinárodní rok ovoce a zeleniny (IYFV - International Year of Fruits and Vegetables). Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod by rád přispěl k propagaci zdravých potravin formou informací týkajících se inovativních plodin pěstovaných v oblasti Vysočiny. Již několik let je náš výzkum zaměřen na pěstování a využití netradičních hlíznatých okopanin, které se řadí mezi zeleninu, jako je jakon (Smallanthus sonchifolius), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), čekanka obecná (Cichorium intybus) a povijnice batátová (Ipomoea batatas). 

[ celá zpráva ]

Mezinárodní rok zdraví rostlin

V rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin vyšla příručka pro děti "Zdravé rostliny - zdravá planeta"

Příručku u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin vydala Česká asociace ochrany rostlin. Příručku vytvořila Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

[ celá zpráva ]

U příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin byla zahájena 1. 10. 2020 výstava Lékaři rostlin

Výstava je umístěna v Národním zemědělském muzeu v Praze a potrvá až do 31. 6. 2022. Během měsíce října bude současně probíhat výstava Zdraví rostlin ve fotografii, kde si můžete prohlédnout vítězné snímky fotosoutěže "Pečujme o zdraví rostlin, i ony mohou být nemocné".

[ celá zpráva ]

Ocenění a úspěchy

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021

Hlavní cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 získal Ing. Ervín Hausvater, CSc. z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Tato cena byla udělena za výsledek druhu certifikovaná metodika s názvem "Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách". Cena byla předána na slavnostním vyhlášení výsledků na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA. 

[ celá zpráva ]

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2020

Třetí místo obsadil Ing. Václav Mayer z VÚZT v.v.i. za certifikovanou metodika „Doporučené technologie pro efektivní využití vody při  pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí“, která vznikla v úzké spolupráci s pracovníky z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

[ celá zpráva ]

Pozorování atmosférických jevů – Havlíčkův Brod

Historie a druhy měření a pozorování na meteorologické stanici Havlíčkův Brod 1935-2014

Meteorologická stanice v Havlíčkově Brodě je stanicí druhého řádu ČHMÚ Praha - Komořany a je umístěna ve Výzkumném ústavu bramborářském v nadmořské výšce 455 m. V Havlíčkově Brodě je od roku 1935 a rokem 1994 bylo završeno 60 let meteorologického měření a pozorování. Měření na meteorologické stanici se provádí podle SEČ v 7, 14 a 21 hodin. Celkovou zprávu, text a tabulky zpracoval Jan Škoch, pozorovatel ČHMÚ Praha, stanice VÚB Havlíčkův Brod a můžete si ji prohlédnout zde

Výzkum brambor

vyzkum

Historie Výzkumného ústavu bramborářského sahá hluboko do první poloviny dvacátého století. Velmi krátce po první světové válce a vzniku Československé republiky začal vyvíjet v roce 1920 činnost soukromý Výzkumný ústav bramborářský, který založil a financoval Ústřední svaz pěstitelů zemáků.
[ více zde ]

Poradenství

poradenstvi

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu brambor a vývoje do zemědělské praxe.
[ více zde ]

Meteostanice on-line

meteo

Meteorologické údaje VÚBHB

Graf dat sondy VÚBHB

ZMĚNA: pro správné zobrazení grafů již nemusí být nainstalována Java. 
Meteorologická stanice v Havlíčkově Brodě MIMO PROVOZU (roční revize a výměna čidel).

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026)
opvk

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií
v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013)
opvk

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
(OP Věda a výzkum pro inovace. Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0236) 
opvavpi

 

Kraj Vysočina             

 

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec