Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, oddělení poradenství a jeho poradci získali certifikaci dle certifikačního schématu ADVIGREEN
středa, 31. května 2023

1732_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Získáním značky ADVIGREEN poradci VÚB garantují svým zákazníkům kvalitní, nezávislé poradenství v oblasti rostlinné a živočišné výroby, péči o půdu, rostlinolékařství, zemědělské ekonomika a legislativy v aktuálním znění zemědělství.

Certifikované poradenství VÚB Havlíčkův Brod

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má dlouholetou, bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje do zemědělské praxe. Cílem odborníků jednotlivých oddělení VÚB HB bylo a je zvyšovat konkurenceschopnost zemědělců poskytováním kvalitních poradenských služeb dle jejich potřeb.

Proto VÚB vstoupilo do certifikačního procesu a úspěšně ukončilo proces certifikace získáním chráněné značky ADVIGREEN. Úspěšnou certifikací VÚB HB získává konkurenční výhodu, díky níž mohou klienti čerpat dotace na jejich poradenské služby.

Nositelem certifikačního schématu je ÚZEI, který zajišťuje certifikace poradenských subjektů poskytujících poradenské služby zemědělcům.  Jeho užívání je umožněno uzavřením smlouvy o používání a dodržení podmínek certifikačního schématu.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec