On-line přihláška

Po vyplnění a odeslání přihlášky do Poradenského svazu „Bramborářský kroužek“ bude zájemce zaregistrován a obdrží ceník poradenských služeb. Následně si zvolí typ poradenské služby, kterou bude využívat. Dále mu bude vystavena faktura na částku dle zvolené poradenské služby.

Po jejím uhrazení budou zaslány přihlašovací údaje na udaný e-mail (z přihlášky) do registrované části. Při prvním  prřihlášení na webové stránky bude automaticky zřízen Profil uživatele, kde lze editovat údaje z přihlášky a v případě potřeby změnit heslo a zároveň bude  zpřístupněna tato neveřejná část webových stránek.

Jsou zde k dispozici vydávané tzv. Informace pro členy BK (v průběhu roku min. 10×), které se zabývají vždy aktuální tematikou z  oblasti pěstování, skladování a  vývoje trhu s bramborami včetně základních doporučení.

Členové BK zde mají mimo jiné i přístup k síti automatických meteorologických stanic včetně vydávané prognózy a signalizace plísně bramboru. Množitelé brambor pak jistě ocení část týkající se aktuálního náletu mšic.

 • Příjemce
 • Obchodní jméno právnické osoby nebo jméno, příjmení a tituly fyzické osoby
 • Sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby
 • Místo podnikání fyzické osoby
 • IČO
 • DIČ
 • Telefon
 • Fax
 • E-mail
 •  
 • Předmět podnikání (činnosti)
 • Právní forma právnické osoby
 • Jsem zapsán v obchodním rejstříku vedeném v oddílu a vložce
 • Další údaje, které považuji za vhodné uvést
 • výměra obhospodařované zemědělské půdy ha
 • výměra obhospodařované orné půdy ha
 • výměra brambor ha
 • počet DJ DJ
 • Pozn.: Odeslání on-line přihlášky do Bramborářského kroužku z e-mailu klienta je považováno za jeho podpis. Se sdělenými informacemi bude nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Captcha
  Opište text z obrázku
© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec