Výzkumné projekty

Seznam projektů, na kterých se podílí nebo podílel Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ a jejich detaily jsou uvedeny na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
(https://www.rvvi.cz/cea?s=subjekty&ss=detail&n=0&h=ico%3A68210281)

Řešené projekty

Název projektu: Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Projekt: 
QK1910270 
Doba řešení: 2019-2023
Řešitelské pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Odpovědný řešitel za Poradenský svaz BK: Ing. Jana Exnarová
Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Projekty ukončené v roce 2016

Název projektu: Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz.
Projekt: NAZV QJ1210305
Doba řešení: 2012 – 2016
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 

Odpovědný řešitel: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Spoluřešitelská pracoviště:
ČZU Praha
VÚRV Praha Ruzyně
AMET Tomáš Litschmann,
Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Odpovědný řešitel za BK : Ing. Bohumil Vokál, CSc.,

Projekty ukončené v roce 2014  

Název projektu: Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí
Projekt:
NAZV QI 101A184 (https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QI101A184)
Doba řešení:
2011 – 2014
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Spoluřešitelská pracoviště:
ČZU Praha
VÚZT
JU České Budějovice
MZLU Brno
Další účastník projektu: Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Odpovědný řešitel za BK : Ing. Bohumil Vokál, CSc.,

Název projektu: Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
Projekt:
NAZV QI111A184 (https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QI111A184)
Doba řešení:
2011 – 2014
Řešitelské pracoviště: ČZU Praha
Spoluřešitelská pracoviště:
VÚB Havlíčkův Brod
MZLU Brno
Odpovědný řešitel za VÚB : Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Další účastník projektu: Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Odpovědný řešitel za BK : Ing. Bohumil Vokál, CSc.,

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec