Výzkumné projekty

Seznam projektů, na kterých se podílí nebo podílel Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ a jejich detaily jsou uvedeny na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Řešené projekty

Název projektu: Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí
Projekt: QK22010073
Doba řešení: 2022-2025
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Spoluřešitelská pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. 
Odpovědný řešitel za Poradenský svaz BK: Ing. Jana Exnarová

Název projektu: Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách
Projekt: QK22010194
Doba řešení: 2022-2025
Řešitelské pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odpovědný řešitel za Poradenský svaz BK: Ing. Jana Exnarová

Projekty ukončené v roce 2023

Název projektu: Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Projekt: QK1910270 
Doba řešení: 2019-2023
Řešitelské pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odpovědný řešitel za Poradenský svaz BK: Ing. Jana Exnarová

Projekty ukončené v roce 2014  

Projekty ukončené v roce 2016

Název projektu: Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz.
Projekt: QJ1210305
Doba řešení: 2012 – 2016
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Spoluřešitelská pracoviště: ČZU Praha, VÚRV Praha Ruzyně, AMET Tomáš Litschmann, Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Odpovědný řešitel za BK : Ing. Bohumil Vokál, CSc.,

Projekty ukončené v roce 2014  

Název projektu: Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí
Projekt: QI101A184
Doba řešení: 2011 – 2014
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Spoluřešitelská pracoviště: ČZU Praha, VÚZT, JU České Budějovice, MZLU Brno, Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Odpovědný řešitel za BK : Ing. Bohumil Vokál, CSc.,

Název projektu: Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
Projekt: QI111A184
Doba řešení: 2011 – 2014
Řešitelské pracoviště: ČZU Praha
Spoluřešitelská pracoviště: VÚB Havlíčkův Brod, MZLU Brno, Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Odpovědný řešitel za BK : Ing. Bohumil Vokál, CSc.,

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec