Brambory - zdravá potravina

Zpracování osobních údajů

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. se při zpracování a ochraně údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známých pod zkratkou „GDPR“.

Tímto dokumentem Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, pouze pro vymezené účely a vždy v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a chráníme je v míře, odpovídající dostupným technickým prostředkům. Máme nastavena pravidla, určující, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Vašim osobním údajům a případně ke kterým. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k řádnému provedení služby, dodávky nebo spolupráce, např. poskytovateli dotace apod. nebo jsme k tomu oprávněni nebo zavázání právním předpisem jako je např. audit, naši poradci, vyžádání státních a správních orgánů apod.

Naše společnost vystupuje jako správce těchto osobních údajů a zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádné provedení naší spolupráce, provedení našich služeb nebo zajištění Vašich služeb, provedení společných projektů, výzkumu a zajištění jejich financování, ochranu a uplatnění výsledků spolupráce a údaje pro splnění zákonné povinnosti a ochranu práv.

Zpracováváme informace o spolupráci, dotacích, projektech, na kterých spolupracujeme, abychom mohli vše řádně připravit a realizovat a informace o výsledcích a zajištění ochrany a využití výsledků., Údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

Vaše osobní údaje zpracováváme sami a třetím osobám tyto údaje poskytujeme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas nebo je to nutné k dosažení účelu, pro který data zpracováváme.

Pokud bychom pro zpracování osobních údajů potřebovali Váš souhlas, tento musí být svobodný, konkrétní a informovaný. Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, na jejich úpravu, opravu, doplnění nebo výmaz, či vznést proti zpracování námitku. Udělený souhlas můžete kdykoliv i bez udání důvodu odvolat.

V případě nejasností rádi zodpovíme Vaše dotazy či připomínky, případně poskytneme vysvětlení. Pro tyto případy nás můžete kontaktovat na e-mailu: vubhb@vubhb.cz nebo na telefonu 569 466 200.

Pro zkvalitnění Webových stránek používáme tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit webové stránky a zkvalitňovat obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam na naše produkty.

Používáním webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách

Více informací ke cookies lze naleznout zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies.

Chcete-li odmítnout některé cookies nebo se chcete dozvědět více informací, přejděte do nastavení.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec