Přínosy

V rámci sledování ekonomiky pěstování brambor u vybraných členů Bramborářského kroužku v delším časovém horizontu (min. 5 let) byla prokázáno dosažení kladné míry rentability pěstování brambor při využití výsledků vědy a výzkumu a jejich transferu do zemědělské praxe. Na základě aktuálních informací pro členy BK byly výrazným způsobem sníženy vstupy při pěstování brambor (minerální hnojiva, prostředky chemické ochrany) a zvýšena kvalita produkce zejména konzumních brambor. To vše přispělo k tomu, že brambory jsou z dlouhodobého hlediska jednou z plodin s nejvyšší rentabilitou výroby na Českomoravské Vysočině.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec