Brambory - zdravá potravina

headerVědeckotechnický park, člen SVTP ČR, z.s.

Kontakt
Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 206, e-mail: cempirek@vubhb.cz

Člen SVTP ČR, z.s.

Více informací zde: SVTP ČR, z.s.

Akreditační certifikát VTP zde...

Charakteristika

 • VTP v současné době vytváří podmínky pro činnost 46 firem, z nich 7 má inovační charakter. Park je dlouhodobě působícím zařízením svého druhu v Kraji Vysočina.
 • zakladatelem, majitelem a provozovatelem VTP je Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
 • VTP je aktivním a dlouholetým členem Společnosti vědeckotechnických parků (SVTP)
 • VTP je v Havlíčkově Brodě přijímán jako partner podporující počáteční podnikatelské aktivity svých členů a je zároveň inkubátorem podnikatelských aktivit
 • VTP vytváří zázemí svým členům pro zavádění nových technologií a aktivit prostřednictvím výzkumu, vývoje, inovací a poradenství

Statistické údaje

  inov. firmy ost. firmy instituce celkem
počet firem 7 34 5 46
počet pracovníků 26 57 90 173
pronajatá plocha m2 682 2134 1440 4256

Užitná plocha parku 4256 m2
Pronajatá plocha 4256 m2
Zbývá k pronájmu 0 m2

VTP

Transfer technologií

 • firma Ingenierteam CZ, s. r. o., se podílela na projekci motorů Škoda Fabia
 • firma Aika, spol. s r. o., vytvořila podmínky pro rozvoj podnikání v informačních technologiích a vznik navazujících společností v oblasti Kraje Vysočina
 • firma Medipo Agras, s. r. o., ovlivnila pozitivně rozvoj strojních technologií v oblasti mechanizace výroby a zpracování brambor
 • provozovatel Parku (VÚB) poskytuje uživatelům výsledků výzkumu služby prostřednictvím praktických informací pro podnikatele v zemědělství a v souvisejících oborech (bylo vydáno 58 brožur)
 • vyšlechtění odrůdy brambor Valfi se specifickými vlastnostmi.  I v soutěži SVTP Inovace roku 2007 byla úspěšně prezentována v praxi.
 • v rámci využití topinamburu v agrárním sektoru byly pozitivním výběrem ze starých odrůd vyšlechtěny 4 odrůdy topinamburu – Rút, Skarlet, Karin a Zlata, které se uplatňují v praxi pro potravinářské využití, krmivářství, energetické účely, uvádění půdy do klidu a i dekorativní účely. Kolekce těchto odrůd obdržela na výstavě Země živitelka v roce 2014 „Zlatý klas s kytičkou“.

VTP

Technické a poradenské služby

 • VTP svým členům poskytuje dle zájmu služby (www.svtp.cz) umožňující postupný rozvoj a případné osamostatnění firmy
 • VTP postupně zlepšuje podmínky pro činnost členů Parku v oblasti pracovního a životního prostředí. Vybudováno bylo parkoviště, postupně jsou zateplovány budovy sloužící VTP a je modernizována počítačová síť. To vše s podporou MPO, v poslední době z programu Prosperita
 • v případě potřeby mohou členové VTP využít poradenské služby v oblasti stavebnictví (VÚSH Brno) a strojírenství (VÚTS Liberec)
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec