ZMĚNA KONÁNÍ TERMÍNU workshopu a polního dne OCHRANA BRAMBOR
pondělí, 28. srpna 2023

1725_bk_logotyp.jpg

POZOR! Vzhledem k vydatným dešťům v lokalitě konání workshopu a polního dne, jsme nuceni posunout termín konání akce na středu 6. září 2023. Z tohoto důvodu došlo také ke změně programu. Viz nová pozvánka níže. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o. a PORADENSKÝ SVAZ – BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK, z. s. ve spolupráci s dalšími firmami pořádají workshop a polní den "OCHRANA BRAMBOR" na pokusných pozemcích výzkumné stanice ve Valečově. Akce je určena pro odbornou zemědělskou veřejnost.

V rámci polního dne proběhne prohlídka polních pokusů s pesticidy a sortimentu 200 odrůd v ošetřované a neošetřované variantě.

Mimo jiné budou prezentovány výsledky výzkumných úkolů:

  • NAZV QK1910270 "Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik"
  • NAZV QK22010194  "Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách"
  • NAZV QK22010073 "Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí"
  • DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE VÝZKUMNÉ ORGANIZACE (srovnávací pokus s účinností fungicidů proti plísni brambru, pokusy s účinností desikantů, reakce odrůd na ošetření fungicidy, herbicidní pokusy)

Ukázky z letošních přesných polní pokusů ze 7.7.2023 ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově (Okrouhlice):

popředí odrůdový pokus (200 odrůd)
v ošetřené a neošetřené variantě
Pohled na parcelky jednotlivých pokusů Odrůdový pokus

Jak vypadal workshop a polní den ve Valečově v roce 2022 si můžete připomenout zde...

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec