Brambory ostatní konzumní

ostatniBrambory konzumní ostatní (konzumní pozdní) jsou sklízeny od 1. července a jsou určené pro letní, podzimní a zimní konzum, resp. pro dlouhodobé skladování až do jarních měsíců. Zároveň se využívají i pro zpracování na výrobky a polotovary (ty jsou ve většině zemí EU vedeny pod označením brambory pro průmyslové zpracování).

Průměrná roční spotřeba v ČR se pohybuje kolem 63–65 kg na obyvatele při tendenci mírného poklesu, meziročně kolísá v závislosti na výši spotřebitelských cen a kvalitě nabízeného zboží. I zde hraje významnou roli zahraniční obchod, který ovlivňuje nabídku na trhu. Brambory ostatní konzumní jsou spotřebitelům dodávány především ve slupce, dále oloupané a po zpracování (lupínky, hranolky, kaše a další). Nároky na kvalitu jsou značné, protože bezvadný stav hlíz by měl být zajištěn od července sklizňového roku až do dubna – června roku následujícího.

Výběr odrůd a zvolená technologie pěstování, sklizně, posklizňové úpravy, skladování a expedice by měla směřovat k naplnění nejdůležitějších kvalitativních znaků. K významným patří zejména tvar a velikost hlíz, poškození hlíz v důsledku působení nepříznivých půdních a povětrnostních podmínek (maximálně 3 %) a hnilob (do 2 %). Přednost mají odrůdy s odolností proti obecné strupovitosti, s dobrou skladovatelností, vhodné k mytí a v případě suroviny pro výrobky z brambor i požadovanou úrovní barvy konečného výrobku (lupínky, hranolky).

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec