Zásady nakupování

Odrůdy, které se u nás pěstují, jsou kvalitní a při hodnocení mají vesměs pouze malé nedostatky v chuti. Ke zhoršení stolní hodnoty a zejména chuti hlíz může dojít při pěstování, ale především v průběhu manipulace, skladování, tržní úpravy a prodeje hlíz. K nejzávažnějším chybám patří především nedodržování základních pěstitelských zásad (hnojení, ochrana proti škodlivým činitelům), mechanické poškozování hlíz při sklizni a posklizňové úpravě, doprovázené napadením hlíz skládkovými chorobami, nevhodný skladovací režim, nešetrná tržní úprava a jak již bylo uvedeno i necitlivá manipulace v obchodní síti. Úroveň prodeje se v posledních letech postupně zlepšuje. Samozřejmostí se stává prodej mytých hlíz řádně zabalených a označených. Spotřebitelé ustupují od zimního předzásobení, více nakupují v drobném balení a výrobky i polotovary z brambor.

Výhodné je nakupovat brambory v drobném, myté a řádně označené. Vybírat podle varného typu (odrůdy) a dávat přednost české produkci (u dovážených se jedná velmi často o méně kvalitní hlízy, které jako nadprodukce nenašly uplatnění v zemi vývozce). Větší množství pro zimní skladování je možné zakoupit, ale pouze od osvědčeného, resp. známého pěstitele se zárukou kvality a minimálních ztrát. Bohužel ani prodej nebalených brambor ve stáncích a v některých obchodech není bez rizika. Vesměs zde chybí pravdivé údaje o odrůdě a nabízené zboží neodpovídá kvalitou. K zlepšení situace může přispět i sám spotřebitel tím, že bude vyžadovat, aby zboží bylo kvalitní, a upozorní na zjevné nedostatky. Více o právech spotřebitele.

Konzumní kvalita brambor je dána řadou znaků. Na kvalitu působí odrůda, pěstitelské podmínky a agrotechnické postupy pěstování brambor a řada dalších faktorů jako např. sklizeň, posklizňová a tržní úprava, skladování, ale i obchodníci. Za odrůdové znaky vnější kvality hlíz jsou především považovány velikost, tvar, hloubka oček, jemnost slupky, odolnost mechanickému poškození, skládkovým chorobám, obecné strupovitosti a vhodnost k mytí. Mezi odrůdové znaky vnitřní kvality patří barva a konzistence dužniny, tmavnutí hlíz po uvaření, chuť, vůně, stolní hodnota, obsah sušiny, chemické složení atd. Charakteristiky jako jsou velikost a tvar hlíz, barva a kvalita slupky atd. jsou sice považovány za kvalitativní charakteristiky, ale „pouze“ takové, které mohou ovlivnit volbu konzumenta. Skutečná kvalita brambor se odráží v kuchyňské a nutriční hodnotě hlíz po uvaření a zpracování.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec