Práva spotřebitele

Spotřebitel má právo na kvalitní zboží. To platí jak pro brambory ve slupce, tak samozřejmě i pro polotovary a výrobky z brambor. Součástí nabídky musí být i odpovídající informace o zboží.

Hlízy konzumních odrůd prodávané ve slupce by měly být nepoškozené, čisté, zdravé a suché, měly by být pevné a mít lehkou zemitou vůni a stejnoměrnou barvu. Bez ohledu na to, jedná-li se o prodej volných nebo balených konzumních brambor po určitém množství, nesmí u nich chybět následující údaje (vyhláška č. 157/2003 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků):

 • obchodní označení názvem skupiny (konzumní rané, konzumní pozdní)
 • název odrůdy
 • varný typ (u skupiny konzumní pozdní)
 • u zabaleného zboží hmotnost v kilogramech
 • země původu (u dovozů)
 • adresa obchodní firmy, ze které musí být zřejmé, jedná-li se o výrobce, dovozce nebo prodejce
 • barva dužniny a tvar hlíz (u skupiny konzumní rané)
 • případně označení „drobné“ (u skupiny konzumní rané)

V případě polotovarů a výrobků z brambor se označování řídí zákonem č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků vyhláškou č. 113/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, která stanoví, že výrobek (potravina) musí být označen následujícími údaji:

 • název obchodní firmy a sídlo výrobce
 • název druhu, skupiny nebo podskupiny stanovené vyhláškou
 • množství potraviny
 • datum minimální trvanlivosti a použitelnosti potraviny
 • údaj o způsobu skladování
 • způsob použití potraviny
 • složky potraviny
 • přídatné látky, enzymy a aromata
 • vyznačení, jde-li o potravinu nového typu anebo geneticky modifikovanou

Koupíme-li nekvalitní zboží, platí i pro brambory obecně platné reklamační zásady. Problematické je to však u syrových brambor, protože se jedná o zboží, které může být velmi snadno znehodnoceno nesprávným nebo nešetrným zacházením s ním. Proto se při nákupu syrových hlíz vyplatí věnovat větší péči kontrole kvality nabízeného zboží.

Odrůdy, které se u nás pěstují, jsou kvalitní a při hodnocení mají vesměs pouze malé nedostatky v chuti. Ke zhoršení stolní hodnoty a zejména chuti hlíz může dojít při pěstování, ale především v průběhu manipulace, skladování, tržní úpravy a prodeje hlíz. K nejzávažnějším chybám patří především nedodržování základních pěstitelských zásad (hnojení, ochrana proti škodlivým činitelům), mechanické poškozování hlíz při sklizni a posklizňové úpravě, doprovázené napadením hlíz skládkovými chorobami, nevhodný skladovací režim, nešetrná tržní úprava a jak již bylo uvedeno i necitlivá manipulace v obchodní síti. Úroveň prodeje se v posledních letech postupně zlepšuje. Samozřejmostí se stává prodej mytých hlíz řádně zabalených a označených. Spotřebitelé ustupují od zimního předzásobení, více nakupují v drobném balení a výrobky i polotovary z brambor.

Výhodné je nakupovat brambory v drobném, myté a řádně označené. Vybírat podle varného typu (odrůdy) a dávat přednost české produkci (u dovážených se jedná velmi často o méně kvalitní hlízy, které jako nadprodukce nenašly uplatnění v zemi vývozce). Větší množství pro zimní skladování je možné zakoupit, ale pouze od osvědčeného, resp. známého pěstitele se zárukou kvality a minimálních ztrát. Bohužel ani prodej nebalených brambor ve stáncích a v některých obchodech není bez rizika. Vesměs zde chybí pravdivé údaje o odrůdě a nabízené zboží neodpovídá kvalitou. K zlepšení situace může přispět i sám spotřebitel tím, že bude vyžadovat, aby zboží bylo kvalitní, a upozorní na zjevné nedostatky.

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec