Pěstované odrůdy brambor

U nás mohou být pěstovány odrůdy registrované v ČR (v r. 2018 jich bylo celkem 118) a odrůdy registrované v ostatních státech EU (Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin uvádí téměř 1 500 odrůd).

Pouze malá část z tohoto množství je skutečně nabízena na trhu. Náš spotřebitel je odkázán na nabídku prodávajícího a tím je ve svém rozhodování značně omezen. Není sice omezován ve výběru varného typu, ale i zde převažují odrůdy s varným typem B, a to i proto, že odrůd varného typu A (resp. AB) je relativně málo a o varný typ C (CB) není příliš velký zájem. V současné době (odvozeno od množitelských ploch) je pět nejrozšířenějších konzumních odrůd bramboru.

Konzumní odrůdy bramboru s plochou množení nad 100 ha v roce 2018

Odrůda pořadí dle plochy množení

Délka vegetační doby

Varný typ

Nedostatky v chuti

Země původu

Adéla

raná

B

velmi malé

CZ

Marabel

raná

BA-B

velmi malé

D

Dali

raná

BA

velmi malé

D

Antonia

poloraná

BA

velmi malé

D

Sortiment odrůd se postupně mění. O některé není zájem (ustupují), nové se prosazují, osvědčené (stabilní) tvoří rozhodující nabídku a v jejich případě jsou změny relativně malé.

V záložce Varné typy se můžete dozvědět o odrůdách více. Jsou zde popsány odrůdy, kterým v ČR v současné době patří významnější místo (nad 20 ha množení), nebo se jedná o odrůdy určené pro speciální využití. Pořadí odrůd je dáno plochou množení v roce 2018. U odrůd registrovaných v ČR byly využity údaje ÚKZÚZ. U ostatních informace za zahraničních katalogů.

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec