Spotřebitel

Jak již bylo uvedeno, brambory patří mezi základní nezastupitelné potraviny a jsou pravidelnou součástí našeho jídelníčku. Jejich spotřeba je v průměru relativně stabilní, i když se postupně mění forma, ve které jsou spotřebitelům nabízeny. Větší prostor mají polotovary a výrobky z brambor, i když nabízené výrobky nejsou vždy zárukou požadované úrovně spotřebitelské, resp. nutriční hodnoty.

Spotřebitel může mít v průběhu roku k dispozici konzumní brambory z různých zdrojů. V některých případech si může vybírat, v jiných se musí spolehnout na výrobce polotovarů a výrobků z brambor.

Významný podíl z celkové spotřeby brambor připadá na veřejné stravování (jídelny, restaurace, hotely, rychlá občerstvení apod.). U nich záleží na zodpovědnosti zaměstnanců těchto zařízení, kteří rozhodují o nákupu a přípravě syrových brambor, ale i polotovarů a výrobků z nich. Nesmí být nadřazována ekonomická stránka nad kvalitou, ale právě naopak. Výhodné jsou dlouhodobé vztahy s pěstiteli, resp. zpracovateli brambor, kteří odběratelům umožňují ovlivňovat výběr odrůd a do určité míry i kvalitu dodávaného zboží.

Při nákupu brambor by měl spotřebitel být aktivní a poměrně náročný. Nabízí se několik možností, které lze v případě potřeby kombinovat:

  • prodej ze dvora
  • prodej na farmářských a jiných trzích
  • prodej v obchodě

Při prodeji ze dvora (při kterém jsou často nabízeny i „bio“ brambory) se musí spotřebitel spoléhat na pěstitele, že mu nabízí požadovanou kvalitu deklarované odrůdy. Výhodou je vesměs nižší cena a opakovaný odběr konzumních brambor od osvědčených pěstitelů. V posledním období se začíná postupně rozšiřovat nákup do tzv. „bedýnek“, při kterém jsou konzumní brambory součástí čerstvých surovin, které jsou připraveny na přání spotřebitele. Předností tohoto způsobu prodeje je, že zboží je čerstvé, kvalitní a se známým původem. To ostatně platí i pro postup, při kterém jsou od farmářů pronajímána pole, na kterých farmář pěstuje to, „co si zákazník přeje“.

Při stánkovém prodeji by u nabízených brambor měly být k dispozici informace požadované příslušnou vyhláškou. Není to však pravidlem a mnohdy není zaručena ani pravost nabízené odrůdy, varný typ a kvalita.

obchodní síti by se již tyto nedostatky neměly objevovat a informace pro spotřebitele by měla být úplná a pravdivá. Toto konstatování pak platí i pro polotovary a výrobky z brambor.

Nelze opomenout ani produkci drobných pěstitelů, vesměs samozásobitelů vlastních domácností, i když je pravděpodobné, že jejich brambory nacházejí mnohdy i širší uplatnění. V současné době totiž Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že produkce raných brambor je z 48 % zajištěna u drobných pěstitelů. U ostatních konzumních brambor pak to je 21 %. Produkce z tohoto zdroje je velmi významná, u řady domácností kryje nejen spotřebu raných brambor, ale i významný podíl spotřeby v podzimním a zimním období. V tomto případě je důležité, aby drobný pěstitel nejen vybral odrůdy s požadovanou kvalitou, ale aby jim věnoval i odpovídající pěstitelskou péči.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec