Pěstitelská opatření

Pěstitelská opatření platí obecně, případně navazují na rozhodující vlastnosti jednotlivých odrůd. Existence odrůd pro speciální užití (například Valfi, Keřkovské rohlíčky) přináší řadu otázek, které kladou nejen spotřebitelé, ale i případní pěstitelé. Pěstitelská odlišnost odrůd pro speciální užití je pochopitelná, neboť jejich výjimečnost je do určité míry kompenzována potřebou větší pěstitelské péče. Dobrý pěstitelský výsledek se neobejde bez zvýšené péče, ale i určitých nákladů, které se nám vrátí při bohaté sklizni kvalitních hlíz.

Osvědčené pěstitelské postupy je nutné v případě potřeby upravit s ohledem na specifické vlastnosti jednotlivých odrůd a osobní zkušenosti pěstitelů. Obecně platí, že ten, kdo si při pěstování brambor vybere vhodné odrůdy a dodržuje stanovené postupy pro pěstování a ochranu, je s výsledkem z hlediska výše produkce a kvality hlíz téměř vždy spokojen. Jedině pečlivý pěstitel se dočká uspokojivého výsledku. Podaří-li se zvládnout všechna pěstitelská úskalí odrůd, odvděčí se velmi slušnou sklizní hlíz vhodných i pro různá kulinářská překvapení.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec