Zahrádkář

Produkce brambor u našich zahrádkářů je velmi významná, a to především v případě raných konzumních brambor. Vypěstují téměř polovinu spotřeby ČR a jejich produkce patří k nejkvalitnějším. Mají významné místo i při pěstování brambor určených pro zimní uskladnění. Navíc většina zahrádkářů vyhledává nové odrůdy a pěstitelské postupy, jejichž uplatnění přináší žádoucí užitek.

Pěstování na zahrádce je ideální příležitostí zejména pro produkci kvalitních konzumních hlíz. Intenzivní použití minerálních hnojiv či přípravků na ochranu rostlin lze částečně nahradit pečlivým obděláváním a pravidelnou péčí o porost brambor. Prvním předpokladem pro úspěšné pěstování brambor je používání kvalitní, tj. certifikované sadby. Důležitá je pečlivá příprava půdy před výsadbou zahrnující nejen mechanické zásahy (kypření apod.), ale i organické hnojení doplněné v případě potřeby uvážlivou aplikací minerálních hnojiv. Po výsadbě jsou důležitá především opatření zabraňující nadměrnému zaplevelení a chránící porost proti napadení plísní bramboru, případně mandelinkou bramborovou.

Nejdůležitější zásady při pěstování brambor na zahrádce se můžete dozvědět v záložce Pěstitelská opatření.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec