Brambory - zdravá potravina

12. února 2020 se uskutečnilo plenární zasedání Odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd
pátek, 14. února 2020

498_logo-cazv.png

Stěžejním tématem jednání byl Mezinárodní rok zdraví rostlin a představení oboru Rostlinolékařství široké veřejnosti jako jednoho ze stěžejních zemědělských oborů, který zajišťuje produkci kvalitních a hygienicky bezpečných potravin. 

Dalšími tématy bylo rostlinolékařství ve vztahu k budoucí Společné zemědělské politice, rostlinolékařské poradenství či nové české názvosloví chorob rostlin, kde grantem za Odbor Rostlinolékařství ČAZV je Ing. Ervín Hausvater, CSc vedoucí Oddělení ochrany brambor Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.

Po úvodním referátu předsedy odboru Jana Nedělníka vystoupily se svými příspěvky kolegyně z MZe, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ing. Jitka Gotzová a Národní akční plán představila Ing. Jitka  Drozdová. Referáty na výše uvedená témata přednesli členové odboru
Ing. Michal Hnízdil, Ing. Vladimír Řehák, CSc., Ing. Prokop Šmirous, CSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. a Ing. Ervín Hausvater, CSc.. 
                                                                                                zdroj: https://www.cazv.cz/zprava-z-plenarniho-zasedani-odboru-rostlinolekarstvi/

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec