Brambory - zdravá potravina

headerOddělení ochrany

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod,
tel.: +420 569 466 237, e-mail: hausvater@vubhb.cz, ochrana@vubhb.cz

Oddělení se zabývá výzkumem metod a postupů ochrany proti chorobám a škůdcům brambor. Propracovává a navrhuje integrovanou ochranu proti všem škodlivým činitelům brambor. Je autorizovaným pracovištěm pro ověřování fungicidů, insekticidů, desikantů a retardantů. Sleduje meteorologické faktory a zabývá se prognózou plísně bramboru. Monitoruje nálet přenašečů virových chorob a jejich druhové složení. Provádí poradenskou činnost pro zemědělskou praxi.

Hlavní aktivity

 • řešení výzkumných úkolů v oblasti ochrany proti chorobám, škůdcům a ostatním škodlivým činitelům (NAZV MZe ČR, MŠMT ČR)
 • zpracování návrhů integrované ochrany brambor proti všem škodlivým činitelům u jednotlivých užitkových směrů pěstování
 • sledování hospodářského významu chorob a škůdců brambor, jejich vlivu na výnosy a kvalitu produktu, stanovení prahu škodlivosti, sledování ekonomiky ochrany
 • studium problematiky rezistence patogenů k pesticidům
  a možností řešení
 • sledování náletu přenašečů virových chorob brambor a výskytu dalších chorob a škůdců
 • prognóza škodlivého výskytu chorob a škůdců, signalizace ochranářských zásahů
 • spolupráce s Českou akademií zemědělských věd, MZe ČR, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, vysokými školami

ochrana ochrana

Témata výzkumných projektů

 • postřikové programy proti plísni bramboru se zřetelem na životní prostředí, meteorologické faktory a prognóza výskytu patogenu
 • biologická, chemická a kombinovaná ochrana proti mandelince bramborové
 • hodnocení odrůd z hlediska náchylnosti k chorobám a potřebě chemické ochrany
 • bakteriální měkké hniloby a koletotrichové vadnutí
 • obecná strupovitost hlíz bramboru

vlockovitost strupovitost stribritost

Nabídka služeb

 • diagnostika chorob a škůdců brambor
 • provádění registračních a demonstračních pokusů s pesticidy
 • posouzení zdravotního stavu porostů a skládek brambor
 • návrhy komplexní ochrany proti chorobám a škůdcům brambor
 • sledování náletu mšic a přenosu virových chorob brambor
 • prognóza výskytu plísně bramboru a aktualizace ochrany
 • přednášky a konzultace k problematice ochrany brambor proti chorobám a škůdcům a k výrobě sadby brambor

mandelinka dratovci mšice

Vedoucí
Ing. Ervín Hausvater, CSc.

Odborní pracovníci
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
Ing. Jitka Dejmalová, Ph.D.
Lucie Svobodová
Ing. Ladislav Večeřa
Zbyněk Vampola

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec