Brambory - zdravá potravina

headerLaboratorní centrum

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Kyjovská 3505, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
mobil: 604 349 421, 778 702 557, e-mail: bio@vubhb.cz, ceplova@vubhb.czkomarkova@vubhb.cz

Laboratorní centrum v rámci akreditované zkušební laboratoře zajišťuje posklizňové zkoušky a sériovou laboratorní diagnózu virových chorob brambor a identifikaci odrůd brambor pomocí elektroforézy hlízových proteinů pro státní správu, šlechtitelské společnosti i širokou zemědělskou veřejnost. Současně zajišťuje i testování karanténních bakteriálních chorob pro certifikaci sadby. Pro šlechtitele se na pracovišti produkuje metodou in vitro zdravý výchozí materiál o vysoké biologické hodnotě pro udržovací šlechtění domácích odrůd a perspektivních kříženců brambor. Z dalších činností je to produkce balkónových rostlin.

Vykrajování řízků pro výsadbu Výsadba řízků ve skleníku Skladování hlíz

Hlavní aktivity

  • posklizňové skleníkové zkoušky vzorků brambor a laboratorní diagnóza virové infekce metodou ELISA (akreditovaná metoda)
  • diagnóza karanténních bakteriálních chorob brambor (akreditovaná metoda)
  • elektroforéza hlízových proteinů v polyakrylamidovém gelu (akreditovaná metoda)
  • množení certifikovaných výchozích klonů odrůd brambor podle požadavků odběratele v podmínkách in vitro a provádění jejich předpěstování ve skleníku.
  • množení starších odrůd brambor s vysokou stolní hodnotou (Keřkovské rohlíčky)
  • výzkumná činnost: bezsubstrátové metody pěstování (aeroponie, hydroponie)

Elektroforéza hlízových proteinů  v polyakrylamidovém gelu Aplikace rostlinného extraktu Pěstování balkónových květin

Nabídka služeb

  • produkce materiálu ve formě zkumavkových rostlin, mikrohlízek in vitro, zakořeněných rostlin v sadbovačích a hlíz různých velikostních frakcí z technických izolátů
  • poradenská činnost při vedení rostlin v polních síťovnících nebo přímo na poli pod netkanou textilií
  • pěstování balkónových rostlin ve sklenících 

Vedoucí
Ing. Miroslava Čeplová

Garanti akreditovaných metod
Ing. Miroslava Čeplová
Mgr. Zuzana Komárková

Odborní pracovníci
Štefánková Monika, Bc.
Kotenová Lenka
Ledererová Eva 
Viktorová Hana
Vondráková Kamila
Lubomír Šantrůček

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec