Brambory - zdravá potravina

headerLaboratoř experimentálního šlechtění

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 239, e-mail: greplova@vubhb.cz

Hlavní aktivity pracoviště

  • řešení/účast na řešení výzkumných projektů (LF EUREKA CZ MŠMT ČR, NAZV, TAČR)
  • tvorba funkčních vzorků, certifikovaných metodik, technologií, případně užitných vzorů
  • poradenská, publikační a přednášková činnost

Protoplasty Solanum tuberosum Protoplasty ošetřené FDA v UV světle Fúze protoplastů - detail

Výzkumné činnosti

  • tvorba nových šlechtitelských materiálů bramboru pomocí nekonvenčních postupů (protoplastová kultura, somatická hybridizace) zejména se zaměřením na horizontální rezistenci plísni bramboru (Phytophthora infestans) a na změnu podílu antokyanů v dužině
  • zavádění protoplastové kultury u rodu Pisum a u druhu Vavilovia formosa
  • příprava biologického materiálu rodu Solanum pro hledání specifických metabolitů jako reakce na infekci Phytophthora infestans
  • biotechnologická produkce specifických rostlinných druhů v řízených podmínkách
  • sledování vlivu kultivačních postupů na produkci druhově specifických obsahových látek (ve spolupráci s interními/externími subjekty)

Mikrokalus protoplstového původu Organogeneze na kalusech protoplastového původu Detail organogeneze – somatický hybrid S. tuberousm + S. bulbocastanum

Nabídky služeb

  • poradenství při zavádění metodik využívaných na pracovišti (Metodika mitotické polyploidizace in vitro, Metodika fúze protoplastů elektrickým polem, Metodika asymetrické somatické hybridizace, Metodika testu rezistence k Phytophthora infestans na Petriho misce)
  • praxe VŠ studentů ze zemědělských univerzit se zaměřením na biotechnologie

Vedoucí
Ing. Marie Greplová, Ph.D.

Odborní pracovníci
Mgr. Romana Hampejsová
Anna Doležalová
Hana Novotná

Certifikované metodiky:

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec