Brambory - zdravá potravina

headerKnihovna, studovna

Kontakt
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 219, e-mail: library@vubhb.cz

Knihovna je evidována ministerstvem kultury jako specializovaná knihovna. V rámci VÚB je začleněna do technicko-hospodářského úseku.
Knihovní fond obsahuje především odborné monografie, periodika, metodiky, výzkumné a cestovní zprávy. Elektronický katalog knihovny je veden v systému KP-win. 

Hlavní aktivity

Hlavní činností knihovny je shromažďování a zpracování odborných informačních pramenů z oblasti pěstování, šlechtění, výživy, ochrany a využití brambor i příbuzných oborů a zemědělství celkově a zpřístupnění těchto pramenů uživatelům.

Nabídka služeb

  • výpůjční služby
  • rešeršní služby
  • překladatelské služby (angličtina, němčina)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Informační prospekt zde
VÚB je partnerem projektu SLARA (Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu), který je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Název projektu: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (SLARA)
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Doba řešení: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Partneři projektu:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Agritec Plant Research s.r.o.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Popis projektu:

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ patří: 

  • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;
  • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů (EIZ) a vybranými tematickými oblasti souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních bodech;
  • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia

Specifický cíl: sjednocení klasických i nových informačních služeb a nezávislých druhů informačních zdrojů do vzájemně provázaného a uživatelsky přívětivého celku

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec