Brambory - zdravá potravina

Poradna

Zbyněk
pondělí, 25. září 2023, 16:25

Dobrý den, letošní sklizeň byla dosti slabá. Co do počtu bylo brambor asi dostatek, ale většina ve velikosti sadby a převážně kuličky. Velká brambora byla už docela vyjímka. Letos se mi docela podařilo postřikama účinně zlikvidovat plevele, pole bylo skoro čisté. Není možné že jsou kvůli této použité chemii brambory tak malé? V květnu při výsadbě použit Amistar(vločkovitost), v červnu Mistral a Command(preemerg.), Titus(postemerg.), Spintor a dále v červenci 2x Revus a Spintor.(pliseň a mandelinka). Nebo na růst nemají tyto postřiky vliv a problémem je jen letošní suché počasí? Ještě se zeptám jsou tyto postřiky opravdu tak dobře odbouratelné jak se uvádí a nemusím mít obavu, že jsou v hlízách případně nějaká zbytková množství při dodržení dávkování? Děkuji

Dobrý den.
Malá velikost hlíz v mnoha lokalitách je skutečně zapříčiněna průběhem počasí v letošní sezóně, tedy zejména přísuškem a vysokými teplotami. Často se také opozdila výsadba. Rozhodně za to nemohou přípravky, které jste použil. A pokud jste dodržel jejich stanovené dávky, nemusíte se obávat reziduí v hlízách ani v půdě.
VÚB


Lucie Kamarádová
pondělí, 18. září 2023, 09:15

Prosím pěkně, neporadili byste mi, jakou chorobu mají mé brambory? Začala jsem je pěstovat na místě, kde jsem odendala po několika letech kompostér. Nezetlelý vršek jsme odstranili a zbytek zryli, přihnojili kravským hnojem a zasadili brambory. Většina plodnic má tuto "strupovitost". A dovnitř dírky. Bojím se, jestli půda není chudá na něco nebo jak se toho zbavit a čím půdu ošetřit?

Děkuji moc a zdravím Vás,
Kamarádová

2704_brambory_2.jpg 2704_brambory_3.jpg

Dobrý den.
Jedná se o velmi silné napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru, kterou způsobují vláknité půdní bakterie Streptomyces scabiei, zdroj infekce je v půdě K infekci hlíz dochází na počátku jejich tvorby, tj. při velikosti 0,5 - 1 cm, zejména je-li v této době půdní přísušek. Jedinou účinnou ochranou je závlaha v době, kdy dochází k infekci. Značné rozdíly v náchylnosti k chorobě jsou také mezi jednotlivými odrůdami. Doporučujeme vám v daném místě brambory nejméně tři roky nepěstovat a změnit odrůdu. Pokud je to možné, pravidelně zavlažujte. Z důvodu ochrany proti strupovitosti by měla být půda přiměřeně vlhká přibližně 6 týdnů po výsadbě, kdy se začínají tvořit hlízy.
Více najdete v příručce Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru na našich webových stránkách v sekci Publikace.
VÚB


Jitka Vaňková
středa, 13. září 2023, 12:47

Dobrý den, v letošní sklizni se objevily na hlízách brambor malé brambůrky - viz foto. Prosím o informaci, proč k tomu došlo a zda je vhodné před uskladněním tyto malé brambůrky odstranit?
Děkuji za odpověď

2699_Bez_na´zvu.jpg

Dobrý den.
Fotografie sice nebyla doručena, ale příčinou je nové nasazování hlíz, ke kterému někdy dojde po srážkách, kdy se obnoví vegetace po delším období sucha. Zabránit tomu lze pravidelnou závlahou.
Drobné hlízky oddělte, k oddělení by stejně došlo při manipulaci s hlízami a po zaschnutí stolonů. Ke konzumaci ale nejsou vhodné.
VÚB


miluše mikulenčáková
neděle, 10. září 2023, 08:58

Dobrý den, chci se zeptat, mám na povrchu záhonu zelené brambory. Mohu je zbavit zelené barvy i solaninu opětovným přihrnutím, nebo se s tím už nedá nic dělat? Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Tento nepříznivý stav už bohužel nezměníte. Hrůbky je nutno dostatečně nahrnout před zapojením porostu mezi řádky, případně ihned po jejich narušení, např. po odplavení zeminy po přívalových deštích.
VÚB


Pokorný
úterý, 5. září 2023, 11:43

Dobrý den, tady v poradně se několikrát řešil dotaz kolem nazelenalých brambor. Vždy se jednalo o jednoduchou povrchní odpověď, ale nikdy to nebylo pojato více do hloubky. Na netu se info dost různí. Mohli byste svojí autoritou VUB potvrdit nebo vyvrátit tento text pro mírně nazelenalé brambory "chycené" jen z jedné strany či někde trochu vyčuhující z půdy, jak je naprosto ve většině v praxi obvyklé:
- u bramborových hlíz se 30 – 80% solaninu vyvíjí ve slupce či její těsné blízkosti (2-3 mm pod povrchem)
- nejvyšší koncentrace solaninu ve hlízách bývá v klíčcích, ve slupce a kolem oček. Proto je vhodné staré brambory na jaře důkladně oloupat a očka odstranit.
- solanin je pouze slabě rozpustný ve vodě, přesto se při vaření část vyluhuje.
- výše uvedenými opatřeními lze koncentraci solaninu snížit až na pouhých 15 % původní hodnoty a jako ojedinělý brambor v normální porci brambor lze takto upravený brambor bez problémů konzumovat

Mj. "za starých časů", kdy na trhu byly jen české brambory vypěstované v našem normálním ročním vegetačním rytmu platila taková nepsaná zásada, že do Vánoc se brambory vaří či jinak kuchyňsky připravují ve slupce (aby si uchovaly vitamíny a další prospěšné=látky) a po Vánocích se pak již loupají (aby se asi eliminoval vliv solaninu, který časem v hlíze narůstá)

Děkuji a zdravím VUB. Pokorný

Dobrý den.
Text, který jste k solaninu poslal, uvádí v zásadě správné údaje. Je však k tomu třeba ještě podotknout, že obsah solaninů je také velmi ovlivněn odrůdou a také stanovištěm a průběhem počasí v dané sezóně. Množství solaninů v hlízách je tedy značně variabilní.
Při běžné konzumaci brambor i se slupkou, byť by se do nich připletla nazelenalá hlíza, není lidské zdraví ohroženo, protože obsah solaninů je nízký. Záměrná konzumace zelených hlíz, naklíčených hlíz s klíčky a třeba bobulí samozřejmě toxická je.
Doporučení ze starých časů má něco do sebe, protože se konzumovalo brambor mnohem více a často podstatně horší kvality.
VÚB


Zelený
neděle, 3. září 2023, 11:04

Dobrý den, chtěl bych navázat na můj dotaz z 28.8. 2023 k černání stonků, kde uvádíte, že výraz "vhodné odstranit" je snad snadno pochopitelný. Dovolím si reagovat, že se nedomnívám, že jsem nedostatečně inteligentní na to, abych potřebné výrazy nepochopil. Existuje i jisté stupňování naléhavosti, jako např. "nutné odstranit", neb každý pěstitel jistě zvažuje i míru úsilí, času, nákladů versus případné riziko ztráty, které je ochoten při takové patálii na úrodě unést. Jistě k rozhodnutí přispívají i další parametry, např. v jaké fázi růstu rostlin se choroba vyskytne a pod. Vždy je tedy rozhodující, aby naopak odpovídatel dotazu srozumitelně vyjádřil míru intenzity či naléhavosti opatření namísto obecných či abstraktních výrazů a vyjádření. Jestliže se v poradně střídají pracovníci ústavu v odpovídání podle toho, kdo má právě čas, jak jsem se dozvěděl, a jestliže pak není kontinuita odpovědí zajištěna jednou osobou, tak pak se snadno stane, že těch letošních dotazů k černání stonků bylo několik a ne vždy byl závěr úplně stejný. To nastavá za stavu, kdy se v poradně pracovníci ústavu střídají a asi se stydí se za svá jména, která pro jistotu neuvádí.
Děkuji a snad nebudu potrestán za mou smělost a "politickou nekorektnost" tím, že dotaz/připomínku z poradny nezobrazíte a neodpovíte.
S pozdravem Zelený

Vážený pane Zelený,
poradna na našem webu je poskytována nad rámec naší hlavní pracovní náplně zcela dobrovolně jako bonus především pro drobné pěstitele brambor. Jejím cílem je poskytnout stručnou formou drobné rady a základní orientaci v dané problematice na často velmi laické otázky bez řady dalších údajů, které by byly potřeba pro detailní posouzení situace. K podrobnějším informacím slouží naše příručky, na které odkazujeme. K vašim výhradám je třeba připomenout, že v přírodě, v zemědělství, potažmo v bramborářství máme co do činění s živou přírodou, s živými organismy, které jsou zasazeny do určitého prostředí s mnoha spletitými interakcemi. Většinu jevů tedy lze charakterizovat křivkou normálního rozdělení, a proto při vyjádření k jednotlivým problémům jsou používány často relativizující výrazy.
Chcete-li se bramborářstvím a jeho problémy zabývat podrobněji, nabízíme vám návštěvu naší odborné knihovny, kde si můžete načerpat podrobné informace z množství vědeckých prací. Rovněž se nebráníme osobní konzultaci k problematice pěstování brambor, případně k radám, jak vést poradnu na našich webových stránkách lépe. Rozhodně však poradna nebude sloužit k dlouhým polemikám, přepisování podrobných metodik nebo k mluvnickým rozborům.
VÚB


Miroslav Mázdra
úterý, 29. srpna 2023, 19:54

Dobrý den, chtěl bych se zeptat po jaké době bych měl obměňovat sadbové brambory. Vždy po sklizni jsem si část brambor oddělil na sadbu a ty jsem na jaře sázel. Toto dělám asi 8.rok a brambory jsou čím dál menší. Děkuji za odpověď. M. Mázdra

Dobrý den.
V zásadě každý rok, ale přinejmenším po jedné přesadbě, tedy po dvou letech.
Hodně záleží na pěstované odrůdě a její náchylnosti především k virovým a bakteriálním chorobám. Zejména zatížení virovými chorobami při přesadbách rychle narůstá a je proto nutné používat certifikovanou sadbu. Také je důležité střídat pozemky. Na stejný pozemek by brambory v ideálním případě měly být vysazovány pouze jednou za 4 roky.
VÚB


Hana Kotorová
úterý, 29. srpna 2023, 13:21

Zdravíme Vás z Plzeňska. Na zahradě pěstujeme brambory odrůda Rosara. Vždy využíváme jako sadbu brambory naklíčené , z předchozí sklizně.
Tento rok jsou brambory značně nechutné, po vaření potažené bílou škrobovitou vrstvou.
Žádáme laskavě o radu.
Kotorovi

Dobrý den.
Popisované porucha souvisí s průběhem počasí ve vegetaci, a to se střídáním extrémních vegetačních podmínek, především přísušku a vysokých teplot.
Částečně tomu lze zabránit pravidelnou závlahou a vyrovnanou výživou.
VÚB


Zdeněk Býma
úterý, 29. srpna 2023, 08:54

Vážení ve VÚB,
opět Vás zdravím ze severní Moravy a obracím se na Vás s prosbou - tentokrát z trochu jiné oblasti.
Sklizené brambory máme zatím uložené v plastových bednách ve stodole. Před uložením na zimu je ještě znovu prohlédneme a zkontrolujeme. V čem je ale problém ? Ve stodole je skoro stejně teplo jako venku a v teplém sklepě starého domu je teď ještě pořád téměř 18 stupňů. Prosím, jaký mi doporučíte další postup ? A ještě jeden dotaz - jaký máte názor na mytí brambor PŘED zimním uskladněním ?
Děkuje Vám
Zdeněk Býma

Dobrý den.
Váš postup je v zásadě správný, ale je důležité, aby ve stodole nebyly brambory vystaveny světlu. Vyšší teploty na počátku skladování nevadí, neboť hlízy jsou v období dormance. Hlízám naopak více škodí střídaní vysokých a nízkých teplot, ke kterému by mohlo docházet, kdyby ještě byly v zemi. Právě takové podmínky mohou vyvolat ukončení dormance a předčasné klíčení.
VÚB


Zelený
pondělí, 28. srpna 2023, 14:41

Dobrý den, druhý dotaz,
v odpovědi panu Pokornému uvádíte, že je vhodné napadené rostliny odstranit z porostu. Týká se to jen nadzemní části rostliny a hlízy je možné v zemi ponechat až do standarní sklizně nebo je třeba vydolovat a zahodit i ty brambory té konkrétní napadené rostliny? S jakou intenzivností či naléhavostí si mám vysvětlit výraz "vhodné odstranit"? Evokuje to, že když to nebudu řešit, není to nezbytně nutné, tak se také zas tak tolik nestane...
Děkuji. Zelený

Dobrý den.
Rostliny se odstraňují proto, aby se zabránilo dalšímu přenosu bakterií, ke kterému může dojít např. při dešti nebo hmyzem. Pokud se odstraní i hlízy, tím lépe. Výraz "vhodné odstranit" je snad srozumitelný. Když se rostliny neodstraní, jsou potenciálním zdrojem infekce pro rostliny v okolí. Nezbytně nutné to samozřejmě není, pokud chcete ignorovat nebezpečí popsané výše.
VÚB


Zelený
pondělí, 28. srpna 2023, 14:32

Dobrý den,
prosím o identifikaci vady na bramborách Rosara dle fota v příloze. Je to vada, která se bude při skladování zhoršovat (rozšiřovat) nebo zůstane stále stejná. Jak a kdy vznikla? Pod skvrnami na šlupce je ještě zasažena i dužina nahnědlými fleky cca 1- 2 mm hlubokými. Dají se brambory jíst?
Děkuji. Zelený

2691_Brambora_vady_foto_do_poradny_VUB_0823.jpg

Dobrý den.
Z fotografie nelze chorobu přesně identifikovat. Může se jednat o aktinomycetovou obecnou strupovitost bramboru nebo spíše prašnou strupovitost bramboru, ale ve hře jsou i jiné možnosti. Pokud potřebujete přesné určení, pošlete vzorek hlíz.
VÚB


Vladimír Holík
čtvrtek, 24. srpna 2023, 12:11

Dobrý den.
Nevím, zda můj dotaz sem úplně patří, ale zkusím to.
Po vydatných deštích se mi v bramborách rozrostl plevel, že nejsou pomalu ani vidět řádky.
Můžete mi prosím Vás poradit nějaký účinný postřik co je volně prodejný.
Předem děkuji za odpověď.

2688_IMG_20230824_120414.jpg 2688_IMG_20230824_121135.jpg

Dobrý den.
Jedná se o pozdní zaplevelení, ve Vašem případě jednoděložnými i dvouděložnými plevelnými druhy. Bohužel v tomto případě již nelze použít žádný herbicid, pouze mechanická likvidace. Herbicidy proti plevelům se do brambor používají buď preemergentně, tj. stříkají se po sázení, ale před vzejitím (cca 10 dní před vzejitím, nejlépe když vzcházejí plevele), nebo posteemergentně, ty se stříkají po vzejití brambor, ale nejpozději do výšky brambor 15 - 20 cm. Později už běžné herbicidy nelze použít. Účinnost herbicidů je ale časově omezená a ke konci vegetace, když se uvolní prostor pro plevele díky rozklesnutí a odumírání natě brambor, nebo po vydatných srážkách, jako v tomto případě, k tomuto pozdnímu zaplevelení může docházet.
Volně dostupný (např. v zahrádkářských prodejnách) by měl být např. přípravek Mistral, nebo Arcade 880 EC, který působí na poměrně široké spektrum plevelných druhů (případné použití až v sezóně 2024).
VÚB


Libor Kratochvíla
sobota, 19. srpna 2023, 21:39

Dobrý den,
s velkou pravděpodobností máme bramborové pole postižené bakteriálním černáním stonku a ten je již suchý a zčernalý už asi tři týdny. Hlízy jsou pěkné, ale ještě nemají dozrálou slupku ( odrůda Red Anna ). Když ji ihned sklidíme, sadili jsme začátkem května ( n.m.v. 600 m) bude vhodná na dlouhodobější uskladnění? Stonky samozřejmě spálíme, ale čím po sklizni ošetřit pole, aby se to příští rok neopakovalo? U nás v létě skoro každý den pršelo a prší. Po zasazení brambor v květnu jsme je zkusili zakrýt senem, což byla asi v tomto vlhkém roce chyba. Děkuji za odpověď. Kratochvíla

Dobrý den.
Počkejte, až slupka vyzraje. Poté brambory šetrně skliďte a uložte na 2 až tři týdny na přechodnou skládku (bez přístupu světla a pokud možno alespoň pasivně větranou). Teprve po této době a odstranění případných hnilob uskladněte brambory do sklepa.
Půdu nemá smysl ničím ošetřovat, neboť nositelem infekce u bakterióz jsou kontaminované matečné hlízy. Důležité je proto používat certifikovanou sadbu, kde je předpoklad dobrého zdravotního stavu. Vhodné bude také změnit odrůdu, protože Red Anna patří k těm náchylnějším k černání stonku a měkké
bakteriální hnilobě.
VÚB


Jan Boháč
pátek, 18. srpna 2023, 20:13

Vážení,
'Poradna', a také publikace, které poskytujete ke stažení, jsou výborné. Díky za to. Před cca měsícem jste na základě mého popisu, spíše než fotografií, odhadovali, že porost mám napaden bakteriálním černáním stonku. Podle vaší rady postupně odstraňuji uhynulé rostliny (a sklízím hlízy napadených jedinců). Přikládám snad lepší fotografii a prosím ještě jednou o stanovisko, zda jde o bakteriální černání stonku. Projevy se mi nezdají jednoznačné, resp. nedochází k maceraci stonků (na fotografii je stonek vlhký po umytí) a zatím nedochází ani napadení matečných nebo nových hlíz (ty zato vykazují vločkovitost, patrnou i na fotografii, domnívám se).
Kromě identifikace problému (černání stonku?) prosím také o radu, zda mám nadále postupně odstraňovat pouze uhynulé rostliny, nebo zda je snad již vhodné ukončit vegetaci celého porostu (vizte další fotografii). Raději bych jej ještě ponechal, domnívaje se, že hlízy stále mohou dorůstat (?).
S díky a pozdravem
J Boháč

2686_DSCF6210.JPG 2686_DSCF6216.JPG

Dobrý den.
Děkujeme za pochvalu.
Na fotografii je napadení podzemní části stonku původcem vločkovitosti hlíz. Z celkového pohledu na porost lze usuzovat, že vykazuje zřejmě i poškození suchem a současně napadení spodních pater alternariovými skvrnitostmi.
Vzhledem k tomu, že se v něm zřejmě nevyskytuje plíseň bramboru, je možné porost ještě nechat vegetovat a přirozeně dozrát.
VÚB


Bohumil Michálek
čtvrtek, 17. srpna 2023, 09:32

Dobrý den, než jsme se vrátili z dovolené vyskytla se u brambor odrůdy Bernina ve velké míře plíseň. Jedná se asi o 0,5arů,takže by nebyl problém napadenou nať oostříhat. Máme to udělat nebo porost nechat být? Děkujeme za radu. Michálek,Mn.Hradiště

Dobrý den.
Pokud se jedná skutečně o plíseň bramboru, je vhodné nať posekat nebo vytrhat a odstranit z pozemku. Toto opatření zabraňuje infekci hlíz.
VÚB


Pokorný
středa, 16. srpna 2023, 18:06

Hezký den do poradny,
pěstuji brambory na zahrádce na záhonech. Opravdu nic velkého, je to spíše jen pro zahrádkářskou radost. Letos se jim evidentně dobře daří, mají krásnou barvu natě a nikde i bez stříkání žádné známky újmy. Přesto se stává a i letos stalo, že jedna, maximálně dvě rostliny začnou z naprosto neznámé příčiny postupně chřadnout, žloutnout, až nakonec zajdou. Co by to mohlo být?
Děkuji. Pokorný

Dobrý den.
Podle Vašeho popisu jde pravděpodobně o bakteriální černání stonku způsobené bakteriemi Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum nebo Dickeya chrysanthemi. Příznakem napadení je nejdříve černání bází stonků postupující od matečné hlízy k povrchu půdy a později k nadzemní části, jejich pletivo maceruje, jednotlivé stonky nebo celá rostlina vadnou, krní a odumírají. Často dochází i k napadení dceřiných hlíz, zejména za mokra. Ty se rozkládají již v půdě nebo také až po sklizni, zvláště jsou-li hlízy mechanicky poškozené. Rozklad je obvykle provázen silným zápachem. Chorobu podporují těžší půdy a jejich nadměrná vlhkost a zamokření pozemku, zejména krátce po výsadbě. Některé odrůdy jsou k této chorobě více náchylné.
Bakterie se přenášejí napadenou nebo kontaminovanou sadbou. Ochrana spočívá v používání certifikované sadby, omezení mechanického poškození hlíz a zajištění příznivých skladovacích podmínek. Napadené rostliny je vhodné odstranit z porostu.
VÚB


Petr
středa, 9. srpna 2023, 15:24

Dobrý den, po oškrabání "nové" brambory ze záhonu jsou na povrchy takové tečky. Poškození sahá několik mm do brambory. O co se jedná. Děkuji.

2682_20230809_132517.jpg 2682_20230809_133313.jpg 2682_20230809_135244.jpg

Dobrý den.
Pravděpodobně jde o napadení lenticel původcem vločkovitosti (houba Rhizoctonia solani). Více se o této chorobě dočtete na našich webových stránkách www.vubhb.cz v sekci Publikace, kde najdete příručku Vločkovitost hlíz bramboru. U malopěstitelů lze chorobu omezit především používáním certifikované sadby, pěstováním brambor na stejném pozemku jednou za 3 - 4 roky a včasnou sklizní hlíz po ukončení vegetace.
VÚB


Alena
úterý, 8. srpna 2023, 14:40

Dobrý den, prosím o radu. Něco nám letos napadlo brambory. Čím větší hlíza, tím větší devastace. Po omytí vypadá brambora jako okousaná, provrtané do hloubky nejsou. Co je to za škůdce a jak se proti němu do budoucna bránit? Děkuji

2680_IMG_20230808_134856.jpg 2680_IMG_20230808_134948.jpg

Dobrý den.
Na fotografiích jsou hlízy napadeny fytofágními mnohonožkami. Jedná se o příležitostného a lokálního škůdce. K napadení hlíz dochází poměrně zřídka při souhře řady faktorů včetně povětrnostních podmínek, kdy se škůdce přemnoží a potřebuje více potravy. Napadení se pravděpodobně nebude opakovat, ale v příští sezóně doporučujeme pěstovat brambory na jiném pozemku. Jejich výskyt podporuje vyšší obsah nerozložených zbytků v půdě, např. spadaného listí. Naopak omezit je lze intenzivním zpracováním půdy s použitím rotavátoru.
VÚB


Jan Říha
sobota, 5. srpna 2023, 17:12

Dobrý den,
k mému dotazu z 11.července se mi nepodařilo nahrát přílohu s fotografiemi napadených listů přes "Fotografie". Zkusím to nahrát přes "Přílohy". Prosím, zda bych Vás mohl ještě jednou požádát o odpověď?
Abyste nemuseli lovit text v archivu, přikládám jeho znění:
na malém políčku (cca 850 m n/m) pěstujeme brambory odrůd Adéla, Bohemia a místní (Prachatice) červenou odrůdu. Dva předešlé roky nám nadzemní části velice brzy uschly (v červenci) . Hlízy byly OK, ale malé. V domnění, že se jedná o plíseň jsem loni aplikoval jeden postřik Cupricolem, ale bez výsledku. Letos jsem nejprve brzy na jaře provedl dezinfekci (černé nebo skoro černé krystaly, jméno si nepamatuji). Po vzrůstu jsem stříkal cca po 14dnech dvakrát přípravkem Champion 50 WG.
Na listech se letos i přes postřiky postupně od spodní části rostliny objevují hnědé skvrny (viz. foto). Jedná se se zatím o dvě izolovaná ložiska. Po otrhání napadených listů na jednom ložisku to vypadá, že se tam již skvrny dále neobjevují. Po pravdě řečeno nevím, jestli se jednalo o stejný problém v předešlých dvou letech. Blíže jsem to nezkoumal. Mohl bych Vás, prosím, požádat o identifikaci, potažmo radu?

Děkuji
S pozdravem
J. Říha

2679_IMG_20230711_103621_(1).jpg 2679_IMG_20230711_103637_(1).jpg

Dobrý den.
Podle fotografie se jedná o alternariové skvrnitosti způsobované houbami rodu Alternaria. Odrůda Adéla patří k těm náchylnějším k této chorobě. Ochrana spočívá v preventivních opatřeních a postřicích fungicidními přípravky. Vhodné je vybírat fungicidy, které jsou účinné zároveň proti plísni bramboru i alternariovým skvrnitostem. Bližší informace najdete v příručce Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem na našich webových stránkách www.wubhb.cz v sekci Publikace. Tamtéž je v několika příručkách popsána i ochrana proti plísni bramboru.
VÚB


Zuzana Juráková
úterý, 1. srpna 2023, 16:02

Dobrý den, v rámci červencového sucha a vysokých tepot na bramborách úplně seschla nať, řekla bych že předčasně. Nyní konečně zapršelo. Brambory máme na políčku kde je půda hlinito-písčitá s kameny, oblast Tišnovsko. Políčko je mírně svažité takže z něj voda odtéká. Brambory jsou poloranní, přesnou odrůdu si nepamatuji. Zajímá mě, jak dlouho můžu nechat hlízy v půdě a jestli je vůbec vhodné je nechávat takto bez natě v půdě? děkuji

Dobrý den.
Hlízy budou pravděpodobně drobné, přesto je vhodné je sklidit co nejdříve.
Jinak je nebezpečí, že po srážkách začnou v půdě klíčit a obrůstat.
Obecně při normálním průběhu vegetace po odumření natě je vhodné hlízy sklízet po dvou až třech týdnech, když na hlízách vyzraje slupka. To se pozná tak, že po promnutí v ruce se slupka již neloupe. Při ponechání hlíz dlouho v půdě narůstá jejich napadení vločkovitostí, stříbřitostí a drátovci.
VÚB

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec