Brambory - zdravá potravina

headerOddělení genetických zdrojů

Kontakt
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel: +420 569 466 227, e-mail: domkarova@vubhb.cz

Oddělení genetických zdrojů je jediným pracovištěm v ČR, které se zabývá shromažďováním, studiem a dlouhodobým uchováváním genetických zdrojů bramboru. Činnost oddělení je zaměřena především na řešení výzkumných projektů zhodnocujících uchovávaný genofond a na vytváření výchozích materiálů pro šlechtění s rezistencí vůči patogenním činitelům na diploidní a tetraploidní úrovni. Dále jsou řešeny projekty využívající biotechnologických metod a postupů  při přípravě výzkumného materiálu, při eliminaci virové infekce a při hodnocení materiálu v kultuře in vitro. Zajišťováno je využití tkáňových kultur v praktickém novošlechtění a udržovacím šlechtění bramboru. Organizačně je řešení výše zmíněné problematiky zabezpečováno v rámci čtyř laboratoří oddělení a to laboratoře genetických zdrojů, laboratoře tkáňových kultur, laboratoře experimentálního šlechtění a laboratoře analytické chemie.
Vedoucí oddělení: ing. Jaroslava Domkářová Ph.D.

ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 -2013

ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU  3.d. za dobu řešení 2014 - 2022

 
gz   gz   gz   gz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec