Brambory - zdravá potravina

Množení rostlin a hlíz bramboru in vitro

Příprava bezvirových klonů in vitro, jejich uchovávání v tkáňové kultuře, množení rostlin a hlíz bramboru při respektování podmínek zákona o oběhu osiva a sadby 219/2003 Sb. a vyhlášky 368/2015 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin.

  • převod genotypů bramboru do sterilního prostředí in vitro kultury prostřednictvím stonkových segmentů nebo klíčků hlíz, včetně vstupního testu zdravotního stavu ELISA: 1 genotyp 1 000 Kč
  • aktivní ozdravení od běžných virů bramboru (PVS, PVM, PVX, PVA, PVY a PLRV) v kultuře in vitro, včetně testů ELISA a příprava bezvirových rostlin do dlouhodobého uchovávání v tkáňové kultuře   10.000 Kč/1 genotyp
  • udržování genotypů bramboru v podmínkách dlouhodobé kultivace in vitro, včetně regenerační pasáže: 1 klon 500 Kč/ rok (účetní rok od 1.6. do 30.6 následujícího roku)
  • příprava výchozích bezvirových rostlin in vitro z režimu dlouhodobé kultivace pro další využití a sériové množení: 10 rostlin v kultivační plastové dóze 12,5 Kč/1 rostlina.

Podrobnější informace:

Zakořeněné rostliny:

  • v rašelinových sadbovačích: 10,70 Kč/1 rostlina
  • v plastových sadbovačích:      9,30 Kč/1 rostlina

 

Hlízy ze síťovníku – odrůdy dle objednávky:

Frakce

Smluvní množství (Kč/ks)

Nadsmluvní množství (Kč/ks)

č. 1 (50 – 60 mm)

4,40

3,40

č. 2 (30 – 50 mm)

4,80

3,90

č. 3 (25 – 30 mm)

3,90

3,20

č. 4 (≤25 mm)

3,80

3,00

Hlízy ze síťovníku – kříženci dle objednávky:

Frakce

Smluvní množství (Kč/ks)

Nadsmluvní množství (Kč/ks)

č. 1 (50 – 60 mm)

5,00

4,20

č. 2 (30 – 50 mm)

5,20

4,40

č. 3 (25 – 30 mm)

4,40

3,70

č. 4 (≤25 mm)

4,20

3,40

 Hlízy ze síťovníku – Keřkovské rohlíčky:

Frakce

Smluvní množství (Kč/ks)

Nadsmluvní množství (Kč/ks)

č. 1 (55 – 60 mm)

5,00

4,20

č. 2 (35 - 55 mm)

5,20

4,40

č. 3 (25 - 35 mm)

4,40

3,70

č. 4 ( ≤25 mm)

4,00

3,50

Sadbové hlízy (frakce č. 2) budou rozděleny na partie tak, aby maximální rozdíl v rámci jedné frakce nepřesáhl 20 mm.

Podrobnější informace:

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec