Brambory - zdravá potravina

Poradenství

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje do zemědělské praxe. Každý poradce musí dodržovat etický kodex poradce. V současnosti jsou poradenské služby poskytovány několika formami:

 • Od roku 1997 vzniklo specializované oddělení poradenství, které je zaměřeno především na ekonomické poradenství. Hlavní náplní činnosti oddělení poradenství je poskytování poradenských služeb pro zemědělské subjekty, zejména v oblasti ekonomického poradenství, ale i technologického poradenství a poradenství cross compliance. Dalšími činnostmi je poradenství v rámci Operačního programu životního prostředí (zpracování provozních řádů, základní hodnocení rizik ekologické újmy a žádosti o dotaci na pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z ŽV). Pracovníci oddělení zabezpečují prezentaci VÚB na výstavách a seminářích, podílejí se na publikační činnosti ústavu.
 • jednotlivá oddělení VÚB, respektive odborníci na jednotlivé úseky, poskytují technologické poradenství (osobní, telefonické a emailové kontakty).
jméno oblast poradenství telefon mobil e-mail
Čepl Jaroslav, Ing., CSc. Technologie pěstování brambor, výživa a hnojení, regulace plevelů 569 466 214 732 919 311 cepl@vubhb.cz
Čížek Milan, Ing. Ph.D. Ekonomika RV, rentabilita rostlinné produkce, marketingové studie, poradenství v oblasti kontrol podmíněnosti (cross compliance) 569 466 215 776 156 327 cizek@vubhb.cz
Doležal Petr, Ing. Ph.D. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům, meteorologické stanice, prognóza a signalizace plísně bramboru 569 466 240 737 616 717 dolezal@vubhb.cz
Domkářová Jaroslava, Ing., Ph.D., MBA, LL.M. Odrůdy bramboru 569 466 227 605 449 632 domkarova@vubhb.cz
Exnarová Jana, Ing. 

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ŘÍZENÍ PORADENSKÉ SLUŽBY
Ekonomika ŽV, poradenství v oblasti chovu skotu, prasat, poradenství v oblasti kontrol podmíněnosti (cross compliance), zpracování Provozních řádů, zpracování Žádosti z MŽP - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z chovu hospod.zvířat 569 466 215 732 942 427 exnarova@vubhb.cz
Hausvater Ervín, Ing., CSc. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům, meteorologické stanice, prognóza a signalizace plísně bramboru 569 466 237 605 981 854 hausvater@vubhb.cz
Kasal Pavel, Ing. Ph.D. Výživa a hnojení brambor, regulace plevelů, ochrana půdy před erozí, půdoochranné technologie; technologie pěstování a využití topinamburu   736 625 273 kasal@vubhb.cz
 • VÚB má tři poradce registrované a akreditované Mze ČR, kteří mohou poskytovat poradenství v rámci Programu rozvoje venkova, v oblasti zemědělství, podoblastech péče o půdu, rostlinná výroba, živočišná výroba, optimalizace hospodaření zemědělského podniku.
reg. číslo poradce jméno oblast akreditace podoblast akreditace telefon mobil e-mail
008/2003 Čížek Milan, Ing. Ph.D. Zemědělství Optimalizace hospodaření zemědělského podniku Rostlinná výroba 569 466 215 776 156 327 cizek@vubhb.cz
017/2003 Exnarová Jana, Ing. Zemědělství Optimalizace hospodaření zemědělského podniku
Živočišná výroba
569 466 215 732 942 427 exnarova@vubhb.cz
035/2003 Kasal Pavel, Ing. Ph.D. Zemědělství Rostlinná výroba
Péče o půdu
  736 625 273 kasal@vubhb.cz
 
 • Dále je poradenství prováděno v rámci Poradenského svazu Bramborářský kroužek, který byl založen v roce 1998 při VÚB Havlíčkův Brod a sdružuje více jak 40 producentů brambor především z oblasti Českomoravské vrchoviny. Pro své členy zajišťuje řadu poradenských aktivit, jako zasílání pravidelných aktuálních zpráv o výskytu chorob, škůdců a plevelů v porostech brambor a způsobech ochrany proti nim, informace o prognóze a signalizaci plísně bramboru včetně zpráv z jednotlivých automatických meteorologických stanic, konkrétní doporučení jak, kdy a čím ošetřovat porost brambor, doporučení k ukončení vegetace, správnému termínu sklizně s ohledem na užitkový směr pěstování brambor, poznámky k posklizňové úpravě, skladování a možnosti retardace konzumních brambor, pořádání odborných seminářů se zaměřením na  bramborářskou problematiku a možnost individuálních konzultací k problémům pěstování a skladování brambor.

Jaký je postup v případě poptávky poradenské služby

 • Vyplnění poptávkového formuláře klientem (poptávkový formulář si můžete stáhnout zde...)
 • Přezkoumání poptávky a přiřazení vhodného poradce klientovi
 • V případě vypracování „Plánu rozvoje podniku“ je provedena návštěva přiřazeným poradcem
 • Zaslání návrhu smlouvy a po odsouhlasení podpis smlouvy (příklad smlouvy si můžete stáhnout zde...)
 • Provedení poradenství dle zadání klienta
 • Zaslání faktury klientovi dle provedeného poradenství
 • Vyhodnocení spokojenosti klienta

Reakční doba pro externí komunikaci je 5 dnů.

Jaký je postup v případě stížnosti na provedenou poradenskou službu

Stížnosti mohou být zaslány e-mailem nebo telefonicky. Každá stížnost je zaznamenána a řešena separátně. Pro úplné vyhodnocení stížnosti je potřeba poskytnout následující informace:

 • Jméno a příjmení / Název klienta
 • Jméno a příjmení poradce
 • Datum přijetí stížnosti
 • Důvod / popis stížnosti

Na základě všech poskytnutých informací je provedeno šetření. Výsledky šetření jsou zaznamenány spolu s řešením a nastavenými nápravními opatřeními. Výsledky šetření s případnými návrhy řešení/kompenzace jsou klientovi zaslány do max. 30 pracovních dnů od obdržení stížnosti.

V případě zájmu o poradenskou službu nás můžete kontaktovat telefonicky v pracovní době (každý pracovní den 8:00 – 14:00 h), e-mailem či osobně po předchozí domluvě. Kontakty na jednotlivé poradce viz výše. Osobou odpovědnou za řízení poradenské služby je Ing. Jana Exnarová.

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec