Brambory - zdravá potravina

headerLaboratoř analytické chemie

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod,
tel.: +420 569 466 217, e-mail: simkova@vubhb.cz

Hlavní aktivity pracoviště

 • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů
 • základní chemické analýzy v rostlinném materiálu z pohledu hodnocení genetických zdrojů a výchozích šlechtitelských materiálů
 • poradenská, publikační a přednášková činnost

Laboratoř analytické chemie Laboratoř analytické chemie Laboratoř analytické chemie

Výzkumné činnosti

 • izolace a stanovení obsahu polysacharidu inulinu v topinamburu hlíznatém (Helianthus tuberosus, L.)
 • stanovení obsahu rostlinného polysacharidu glukomananu v přírodní surovině a v komerčních produktech

Nabídka služeb

 • stanovení sušiny resp. vlhkosti gravimetricky
 • stanovení celkového dusíku podle  Kjeldahla
 • stanovení redukujících cukrů - titračně
 • stanovení škrobu podle Ewerse
 • stanovení dusičnanů - ISE
 • mikrovlnná mineralizace vzorků rostlinného původu
 • stanovení  P spektrofotometricky v mineralizovaném vzorku
 • stanovení Mg, K, Zn, Mn, Fe v mineralizovaném vzorku – AAS.
 • izolace škrobu z bramborové hlízy a stanovení obsahu amylosy/amylopektinu
 • stanovení půdního dusíku
 • stanovení obsahu inulinu v hlízách

Ceník stanovení dostupný zde...

Vedoucí laboratoře
Ing. Dagmar Šimková, Ph.D.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec