Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce

ISSN: 1802-940X

Vědecké práce Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě jsou odborným periodikem, ve kterém je možné uveřejňovat vědecké články pracovníků zabývajících se příslušnou problematikou bez ohledu na pracoviště a stát vydavatele. Zveřejněny jsou celé texty prací s členěním odpovídajícím struktuře vědecké práce (souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr), případně krátká odborná sdělení. Příspěvky jsou uveřejňovány v českém nebo anglickém jazyce, vždy obsahují anglický souhrn.

První vydání Vědeckých prací je datováno do roku 1958. Do roku 2014 bylo vydáno celkem 22 čísel. Náklad činí 150 kusů.

Redakční rada:

  • Ing. Jan Bárta, Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice
  • Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., Masarykova univerzita Brno
  • Doc. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., Mendelova univerzita v Brno
  • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

Adresa redakce:
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
telefon: +420 569 466 200
e-mail: library@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec