Brambory - zdravá potravina

headerLaboratoř genetických zdrojů

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

Hlavní aktivity pracoviště

  • Národní program konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity (koordinuje VÚRV Praha – Ruzyně: Genetické zdroje rostlin v ČR) - Kolekce Brambor: shromažďování, hodnocení a uchovávání  odrůd světového sortimentu bramboru, tetraploidních hybridů, kulturních a planých druhů a mezidruhových hybridů bramboru, v součinnosti s  pracovní skupinou pro brambory Working Group on Potato (koordinuje European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks, International Plant Genetic Resources Institute).
  • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů (NAZV MZe ČR, LF EUREKA CZ MŠMT ČR, OPVK MŠMT)
  • tvorba certifikovaných metodik, technologií
  • poradenská, publikační a přednášková činnost

Genetické zdroje gz Genetické zdroje

 Výzkumné činnosti

  • charakterizace vybraných položek z hlediska jejich využití pro MAS (marker asisted selection) a tvorba  nových genotypů na diploidní a tetraploidní úrovni
  • tvorba genotypů bramboru s vyšší odolností k biotickým a abiotickým stresům
  • biotechnologická produkce salepu z terestrických orchidejí
  • snížení rizika výskytu původce bakteriální kroužkovitosti bramboru v šlechtitelském a množitelském materiálu
  • technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí

gz Genetické zdroje Genetické zdroje

Nabídka služeb

 Právně chráněné výsledky:

Typ chráněného výsledku

Číslo přihlášky

Číslo ochranného dokumentu

Název

P

2012-300

303801

Reakční směs pro molekulární detekci viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru pomocí kvantitativní RT-PCR

UV

2012-25972

23929

Hybridizační sonda pro detekci viru Y u brambor

UV

2012-26020

24088

Reakční směs pro molekulární detekci viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru pomocí kvantitativní RT-PCR

UV

2012-26673

24460

Reakční směs pro charakterizaci genotypů bramboru metodou DNA fingerprintingu (RAPD)

UV

2013-27515

25579

Reakční směs pro charakterizaci genotypů bramboru pomocí DNA metodou PCR

Vedoucí 
RNDr. Jiří Ptáček, CSc.

Odborní pracovníci
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
Ing. Renata Švecová
Bc. Jitka Pospíchalová
Soňa Doležalová
Petr Šotola

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec