Brambory - zdravá potravina

headerLaboratoř virologie

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 232, e-mail: kmoch@vubhb.cz

Nekrotické lokální léze po umělé infekciLaboratoř se zabývá aplikovaným výzkumem virových a viroidních chorob u brambor, především metodami a postupy jejich exaktní diagnózy a diferenciace na druhové a kmenové úrovni, epidemiologickými studiemi, ozdravováním a kontrolou zdravotního stavu výchozích geneticko-šlechtitelských materiálů. V rámci ostatních činností je rovněž shromažďována a udržována sbírka izolátů virů bramboru a zabezpečovány kontroly materiálů na výskyt souboru karanténních virů a viroidu.

Hlavní aktivity
řešení výzkumných projektů GA ČR, TA ČR, MŠMT, NAZV MZe ČR se zaměřením na:

 • výzkum variability virů, zvýšení spolehlivosti jejich laboratorní diagnózy a uplatnění transgenóze v rezistentním   šlechtění
 • epidemiologické studie virů, viroidů a postupy bezvirového šlechtění včetně kryoterapie
 • funkční genomiku a proteomiku ve šlechtění rostlin s využitím rekombinačních technologií
 • udržování sbírky izolátů virů a viroidů patogenních pro brambory
 • činnosti fytosanitární laboratoře pro diagnostiku virů a virům podobných organizmů na bramboru
 • spolupráce na řešení výzkumných projektů s pracovišti AV ČR, s rezortními výzkumnými ústavy, vysokými školami a zahraničními pracovišti
 • poradenská, publikační a přednášková činnost

Přístroje pro diagnózu LUMINEX obrázku Potřeby pro instantní diagnózu virů Indikátorové rostliny pro inokulace obrázku

Témata výzkumných projektů v posledním období

 • molekulární a technologické základy produkce kvalitních brambor
 • variabilita viru svinutky bramboru (PLRV ), zvýšení spolehlivosti jeho detekce a uplatnění transgenóze v rezistentním šlechtění
 • funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin – rekombinační protilátky proti rostlinným virům
 • riziko zdrojů karanténního viroidu PST Vd pro produkční kultury Solanaceae (brambory, rajčata) v souvislosti s jeho zjištěním v okrasných rostlinách
 • využití kryoterapie k ozdravení bramboru a chmele od vybraných patogenů
 • vytvoření poloprovozu pro eradikaci virových patogenů bramboru pomocí kryogenních teplot a zhodnocení jeho materiálové a energetické náročnosti
 • trvale udržitelné systémy produkce kvalitních brambor – vývoj a aplikace účinných biotechnologických metod a postupů pro tvorbu a udržování zdravých šlechtitelských materiálů brambor

Přístroje pro diagnózu LUMINEX obrázku Potřeby pro instantní diagnózu virů Indikátorové rostliny pro inokulace obrázku

Další činnost
Národní program ochrany genofondu mikroorganizmů a drobných živočichů hospodářského významu a využití v referenční diagnostice – Sbírka virů patogenních pro brambory

Nabídka služeb
exaktní detekce a diagnóza virů bramboru pomocí moderních laboratorních metod včetně identifikace jejich kmenů a variant 

Vedoucí
Ing. Martin Kmoch, Ph.D.

Odborní pracovníci
Loubová Věra, Mgr.
Ivana Zavadilová

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec