Brambory - zdravá potravina

Ostatní služby

Stanovení některých kvalitativních vlastností hlíz

 • Stanovení stolní hodnoty hlíz při počtu 10 vzorklů a více: 1150 Kč/vzorek, při nižším počtu vzorků přirážka 100 % 
 • Stanovení skladovatelnosti hlíz brambor: 81 Kč/vzorek

Podrobnější informace:
tel. 569 466 227, e-mail: domkarova@vubhb.cz
tel. 736 625 273, e-mail:  kasal@vubhb.cz

 

Služby poskytované střediskem VTI uživatelům:

 • Knihovnické služby  výpůjčky domácí a zahraniční odborné literatury – manipulační poplatek 50 Kč
 • Rešeršní služby
  • zpracování rešerší ze světové databáze Web of Science
  • zpracování rešerší z interní databáze BRAMBORY – manipulační poplatek 100 Kč
 • Překladatelské služby
  • překlady odborné literatury - angličtina, němčina
  • z cizího jazyka do češtiny  - 1 normostrana 200 Kč
  • z češtiny do jazyka            - 1 normostrana 250 Kč

Podrobnější informace: tel. 569 466 219, e-mail: library@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec