Brambory - zdravá potravina

headerAkreditovaná zkušební laboratoř

(č. 1423 podle ČSN EN ISO/ IEC 17025:2018 )

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Kyjovská 3505, 580 01 Havlíčkův Brod
mobil: 604 349 421, 778 702 558, e-mail: ceplova@vubhb.cz, komarkova@vubhb.cz

Přehled akreditovaných zkoušek

  • Posklizňová skleníková zkouška vzorků brambor a laboratorní diagnóza virové infekce metodou ELISA . Vzorky jsou testovány na virus PLRV, PVY, PVA, PVX, PVM, PVS
    odborný garant – Ing. Čeplová Miroslava
  • Elektroforéza hlízových proteinů v polyakrylamidovém gelů a následné určení odrůdové pravosti a jednotnosti
    odborný garant – Ing. Čeplová Miroslava
  • Diagnóza karanténních bakteriálních chorob brambor imunofluorescenčním testem. Identifikace provádíme u Clavibacter sepedonicus a Ralstonia solanacearum
    odborný garant – Mgr. Komárková Zuzana

Certifikáty

 

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec