Brambory - zdravá potravina

headerOddělení zemědělské výroby

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, pracoviště Valečov,
mobil: 778 702 547, e-mail: soucek@vubhb.cz

Oddělení je zaměřeno na vytváření podmínek pro pokusnickou činnost výzkumných oddělení VÚB, na chov prasat, v menším rozsahu i na rostlinnou výrobu, drobné služby pro zemědělce převážně polní práce a dopravu.

Hlavní aktivity

  • zabezpečování přípravy pozemků a dalších prací pro výzkumné účely
  • výkrm prasat
  • pěstování polních plodin (pšenice, ječmen, řepka, mák, hrách, kmín)

Podzimní orba Příprava pozemků pro polní pokusy Obnova trvalých travních porostů

Nabídka služeb

  • výkrm prasat
  • odprodej rostlinných výrobků (pšenice, ječmen, oves a mák)
  • drobné služby (polní práce, doprava)

Vedoucí
František Souček

Odborní pracovníci
 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec