Brambory - zdravá potravina

headerOddělení ekonomického poradenství

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod,
tel.: +420 569 466 215, e-mail: exnarova@vubhb.cz

Oddělení se zabývá ekonomickým poradenstvím pomocí metody kalkulace příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku, používané v zemích EU. Podstatou této metody je ekonomická analýza hospodaření zemědělských podniků se zaměřením na hledání silných a slabých míst v hospodaření podniků. Analýza slouží k posouzení rentability jednotlivých odvětví zemědělské prvovýroby a jejich konkurenceschopnosti. Optimalizuje výrobní zaměření podniku s cílem dosáhnout maximálního zisku ze zemědělské činnosti. Výsledkem ekonomické analýzy je sestavení různých variant plánů rozvoje podniku s ohledem na změny struktury zemědělství podle vývoje na trhu se zemědělskými komoditami. Oddělení se podílí na řešení výzkumných projektů NAZV a MŠMT.

Hlavní aktivity

 • zpracování projektů „Plán rozvoje podniku“ (optimalizace hospodaření zemědělského podniku)
 • poradenství v oblasti cross compliance
 • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů
 • poradenská, publikační a přednášková činnost
 • aktivní účast na zemědělských výstavách a agrosalónech (expozice VÚB)

Oddělení ekonomického poradenství Oddělení ekonomického poradenství Oddělení ekonomického poradenství

Témata výzkumných projektů

 • Integrace technologie aeroponie do produkce vybraných zemědělských plodin
 • vývoj nových prvků řízení kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace  a aplikace přípravků na ochranu rostlin
 • Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor
 • Inovace integrované ochrany proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik

Nabídka služeb

 • zpracování projektů „Plán rozvoje podniku“ (optimalizace hospodaření zemědělského podniku)
 • technologické poradenství v RV
 • technologické poradenství v ŽV
 • zpracování dílčích ekonomických analýz vybraných úseků zemědělské výroby (RV, ŽV )

Vedoucí
Ing. Jana Exnarová

Odborní pracovníci
Ing. Milan Čížek, Ph.D.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec