Brambory - zdravá potravina

headerTechnickohospodářský úsek

Kontakt
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 206, +420 605 450 594, e-mail: cempirek@vubhb.cz

Technickohospodářský úsek je tvořen čtyřmi samostatnými pracovišti a to personálním a právním pracovištěm, ekonomickým pracovištěm, technickým pracovištěm a pracovištěm vědeckotechnických informací.

Hlavní aktivity
vytváření podmínek pro výzkumnou a komerční činnost VÚB Havlíčkův Brod, s. r. o. po stránce právní a personální, ekonomické a technické. Pracoviště vědeckotechnických informaci pro tuto společnost zajišťuje služby knihovnické, rešeršní a překladatelské a zabývá se propagační a publikační činností.

Vedoucí úseku
Mgr. Oldřich Cempírek

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec