Brambory - zdravá potravina

headerLaboratoř tkáňových kultur

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 220, e-mail: horackova@vubhb.cz

 Hlavní aktivity pracoviště

 • Národní program konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity (koordinuje VÚRV Praha – Ruzyně: Genetické zdroje rostlin v ČR)  - Kolekce Brambor : shromažďování, hodnocení a uchovávání  odrůd světového sortimentu bramboru, tetraploidních hybridů, kulturních a planých druhů a mezidruhových hybridů bramboru, v součinnosti s  pracovní skupinou pro brambory Working Group on Potato (koordinuje European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks, International Plant Genetic Resources Institute).
 • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů (NAZV MZe ČR, TA ČR)
 • tvorba certifikovaných metodik, technologií
 • poradenská, publikační a přednášková činnost

Genová banka bramboru in vitro Regenerační pasáž vzorků Dlouhodobá kultivace bramboru

Témata výzkumných projektů v posledním období

 • snížení rizika výskytu původce bakteriální kroužkovitosti bramboru v šlechtitelském a množitelském materiálu
 • vytvoření poloprovozu pro eradikaci virových patogenů bramboru pomocí kryogenních teplot a zhodnocení jeho materiálové a energetické náročnosti
 • technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
 • hodnocení potenciálu proteinů planých genotypů bramboru pro využití ve šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) a biotechnologiích
 • využití kryoterapie k ozdravení bramboru a chmele od vybraných patogenů
 • variabilita viru svinutky bramboru (PLRV ), zvýšení spolehlivosti jeho detekce a uplatnění transgenóze v rezistentním šlechtění
 • funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin
 • využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou
 • molekulární a technologické základy produkce kvalitních brambor

Převod stonkovými segmenty Mikrohlízky in vitro Tuberizující rostliny in vitro

Další činnost

 • uchovávání kolekce Genové banky bramboru v kultuře in vitro ( 2.454 vzorků) (databáze genetických zdrojů - GRINCZECH)
 • poskytování materiálů z Genové banky bramboru in vitro pro šlechtění, výzkum a vzdělávání
 • revitalizace a valorizace Genové banky bramboru in vitro
 • trvale udržitelné systémy produkce kvalitních brambor
  - uchovávání experimentálních kolekcí GMO bramboru
  - rozvoj a ověřování postupů aktivního ozdravování bramboru od virových chorob v kultuře in vitro, vytváření a dlouhodobé uchovávání kolekcí bezvirových klonů odrůd a kříženců bramboru
 • šlechtění odrůd s vyšší odolností proti biotickým a abiotickým stresům

Nabídka služeb

 • převody genotypů bramboru do in vitro odběrem segmentů  natě, klíčků a výsevem semen
 • ozdravení od virových chorob za využití explantátových technik (termoterapie, izolace meristémů, chemoterapie)
 • dlouhodobé uchovávání in vitro vzorků v chladových podmínkách
 • příprava výchozích bezvirových in vitro rostlin pro další množení odrůd a kříženců bramboru v tkáňové kultuře

Vedoucí
Ing. Vendulka Horáčková, CSc.

Odborní pracovníci
Jitka Záškodová
Marta Žáková

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec