Brambory - zdravá potravina

headerTechnické pracoviště

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod, 
tel. +420 569 466 205, +420 704 728 836, e-mail: koseticky@vubhb.cz
Provozní pracoviště se stará o zajištění podmínek pro činnost a rozvoj výzkumných oddělení, zajišťování oprav a údržby, nutných pro chod jednotlivých pracovišť, organizuje také výběrová řízení na připravované opravy a stavby většího rozsahu a provádí odborný dozor.

Nabídka služeb

  • komerční služby prováděné elektrikářskou, zámečnickou a truhlářskou dílnou
  • nákladní doprava pro cizí subjekty

Vedoucí pracoviště
Miroslav Košetický

Pracovníci
Ladislav Vavroušek
Josef Červený
Jiří Nápravník

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec