Brambory - zdravá potravina

Výzkumné projekty

Seznam projektů, na kterých se podílí nebo podílel Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a jejich detaily jsou uvedeny na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Operační programy

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026)
opvk

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií
v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013)
opvk

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
(OP Věda a výzkum pro inovace. Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0236) 
opvavpi

Projekty mezinárodní spolupráce

    

 • Název projektu: Autonomous plant tissue culture (PTC)
  Program: 7D - Eurostars  (2008 - 2025) 
  Projekt: 7D19008
  Řešení: 2018-2022
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.

   

 • Název projektu: CANDI - Biotechnologická produkce rostlinných zdrojů zdravotně prospěšných látek pro lidský trávicí trakt
  Projekt: MŠMT (EUREKA) LTE218006
  Řešení: 2018-2021
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
 • Název projektu: Biotechnologická produkce salepu z terestrických orchidejí
  Projekt: MŠMT (EUREKA) LF14013
  Řešení: 2014-2017
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
 • Název projektu: Biotechnologický systém produkce klonů Allium ursinum pro potravinářský a farmaceutický průmysl
  Projekt: MŠMT (EUREKA) LF11012
  Řešení: 2011-2013
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.

Řešené projekty  

 • Název projektu: Ekologická ochrana konzumních brambor jako zdravé zeleniny proti vybraným půdou a sadbou přenášeným patogenům
  Projekt:
  QK21010083 
  Doba řešení: 2021-2024
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Martin Kmoch, Ph.D. 
  Spoluřešitelská pracoviště: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Lukáš Musil
 • Název projektu: Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí
  Projekt: QK22010073
  Doba řešení: 2022-2025
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Petr Doležal, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. 
 • Název projektu: Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách
  Projekt: QK22010194
  Doba řešení: 2022-2025
  Řešitelské pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Petr Doležal, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Název projektu: Inovace v technologii pěstování brambor pro výrobu škrobu s ohledem na cirkulární ekonomiku
  Projekt: QL24010101
  Doba řešení: 1.3.2024-2028
  Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., AGROSPOL, Malý Bor a.s., LYCKEBY AMYLEX, a.s., Varistar, s.r.o.
 • Název projektu: Alternativní způsoby biologické ochrany bramboru za využití bioagens a látek přírodního původu
  Projekt: QL24010148
  Doba řešení: 1.3.2024-2028
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:   Ing. Martin Kmoch, Ph.D. 
  Spoluřešitelská pracoviště: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vesa Velhartice, a. s.

Projekty ukončené v roce 2023

 • Název projektu: Pokročilé materiály pro enviromentální a potravinářské aplikace
  Doba řešení: 06/2021-05/2023
  Řešitelské pracoviště: NANOPROGRES,z.s.p.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.  
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
 • Název projektu: Identifikace metabolitů korelujících s kvantitativní rezistencí k Phytophthora infestans
  Projekt: 
  QK1910045
  Doba řešení: 2019-2023
  Řešitelské pracoviště: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Marie Greplová, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Vesa Velhartice, a. s.
 • Název projektu: Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
  Projekt: 
  QK1910270
  Doba řešení: 2019-2023
  Řešitelské pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Ervín Hausvater, CSc. 
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Název projektu: Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin
  Projekt: 
  QK1910277
  Doba řešení: 2019-2023
  Řešitelské pracoviště: Chmelařský institut s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.  
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Vesa Velhartice, a. s.
 • Název projektu: Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce
  Projekt: 
  QK1910382
  Doba řešení: 2019-2023
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.  
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., P & L, spol. s r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Projekty ukončené v roce 2022

 • Název projektu: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 - 2022
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Název projektu: Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin
  Projekt:
   TN01000062
  Doba řešení: 2018-2022
  Řešitelské pracoviště: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB: RNDr. Jiří Ptáček, CSc.
  Spoluřešitelská pracoviště: Agritec Plant Research s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Ing. Hana Jakešová, CSc., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., SAATEN - UNION CZ s.r.o., SEMO a.s., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Vesa Velhartice, a. s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Název projektu: Autonomous plant tissue culture (PTC)
  Program: 
  7D - Eurostars  (2008 - 2025) 
  Projekt: 7D19008
  Doba řešení: 2018-2022
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
 • Název projektu: Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím
  Projekt: QK1910028 
  Doba řešení: 2019-2022
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Josef Vacek, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Vesa Velhartice, a. s., VŠCHT Praha
 • Název projektu: Vývoj nových prvků řízení kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace a aplikace přípravků na ochranu rostlin.
  Projekt: TH04030159 
  Doba řešení: 2019-2022 
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. 
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D. 
  Spoluřešitelská pracoviště:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., AGROFIM CZECH s.r.o., AGRO Posázaví, a.s., Vesa Česká Bělá, a.s., Workswell s.r.o.

Projekty ukončené v roce 2021

 • Název projektu: Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod 
  ProjektTH03030050
  Doba řešení: 2018-2021
  Řešitelské pracoviště: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Marie Greplová, Ph.D. 
 • Název projektu: Integrace technologie aeroponie do produkce vybraných zemědělských plodin
  Projekt:
   TH03010504 
  Doba řešení: 2018-2021
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Milan Čížek, Ph.D. 
 • Název projektu: Biokompozitní složka pro pomalé uvolňování účinných minerálních látek v půdě pro výživu rostlin
  Projekt:
   TH03030260
  Doba řešení: 2018-2021
  Řešitelské pracoviště: TERAMED s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Pavel Kasal, Ph.D. 
 • Název projektu: CANDI - Biotechnologická produkce rostlinných zdrojů zdravotně prospěšných látek pro lidský trávicí trakt
  Projekt:
   MŠMT (EUREKA) LTE218006
  Řešení: 2018-2021
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
 • Název projektu: Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.
  Projekt: 
  QK1920214
  Doba řešení: 2019-2021
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.  
  Spoluřešitelská pracoviště:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Projekty ukončené v roce 2020

 • Název projektu: Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor
  Projekt: 
  TH02020036
  Doba řešení: 2017-2020
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Josef Vacek, Ph.D.
 • Název projektu: Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
  Projekt:
   LTI17006
  Doba řešení: 2017-2020
  Řešitelské pracoviště: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Projekty ukončené v roce 2018

 • Název projektu: Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor.
  Projekt: QJ1610020
  Doba řešení: 2016-2018
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta, Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, AGROFIM CZECH s.r.o., AGRO Posázaví, a.s.
 • Název projektu: Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin
  Projekt: QJ1630301
  Doba řešení: 2016-2018
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA 

Projekty ukončené v roce 2017

 • Název projektu: Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚB - Trvale udržitelné systémy produkce kvalitních brambor
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Název projektu: Snížení rizika výskytu původce bakteriální kroužkovitosti bramboru v šlechtitelském a množitelském materiálu
  Projekt:  QJ1310218
  Doba řešení: 2013 – 2017
  Řešitelské pracoviště: VÚRV Praha Ruzyně
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Vendulka Horáčková, CSc.
 • Název projektu: Biotechnologická produkce salepu z terestrických orchidejí
  Projekt: MŠMT (EUREKA) LF14013
  Řešení: 2014-2017
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2016

 • Název  projektu:   Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz 
  Projekt:  QJ1210305 
  Doba řešení: 2012 – 2016
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
  Spoluřešitelská pracoviště: ČZU Praha, VÚRV Praha Ruzyně, AMET Tomáš Litschmann, Poradenský svaz Bramborářský kroužek

Projekty ukončené v roce 2015

 • Název projektu: Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí
  Projekt:  TA ČR TA02021392
  Doba řešení: 2012 – 2015
  Řešitelské pracoviště: VUMOP Praha Zbraslav
  Odpovědný řešitel za VÚB :  Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
 • Název projektu: Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí
  Projekt: TA ČR TA02020123
  Doba řešení: 2012 – 2015
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel: Ing. Josef Vacek, Ph.D.
  Spoluřešitelská pracoviště: Agroel s.r.o.,Dobrovice, Kovo Novák,  Jan Novák, Senagro,a.s., Senožaty, VÚZT Praha
 • Název projektu: LG13025 - Posílení zastoupení českého člena v řídícím orgánu Evropské společnosti pro výzkum brambor (EAPR)
  Projekt: MŚMT (INGO) LG13025
  Řešení: 2013 – 2015
  Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

Projekty ukončené v roce 2014  

 • Název projektu: Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
  Projekt:  QI111A184
  Doba řešení: 2011 – 2014
  Řešitelské pracoviště: ČZU Praha
  Odpovědný řešitel za VÚB :  Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Název projektu: Vytvoření poloprovozu pro eradikaci virových patogenů bramboru pomocí kryogenních teplot a zhodnocení jeho materiálové a energetické náročnosti
  Projekt: TA ČR TA01010748
  Řešitelské pracoviště:  VÚRV Praha Ruzyně
  Doba řešení:   2011- 2014
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Petr Dědič, CSc.
 • Název projektu: Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí
  Projekt:  QI101A184
  Doba řešení: 2011 – 2014
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel:  Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
  Spoluřešitelské pracoviště: VÚZT, JU České Budějovice, ČZU Praha, MZLU Brno, Poradenský svaz Bramborářský kroužek

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec