Brambory - zdravá potravina

33. ročník Bramborářských dnů je minulostí
pondělí, 6. listopadu 2023

1746_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Bramborářské dny se konaly 19. až 21. října 2023. Hlavním pořadatelem je Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod. V rámci těchto dnů proběhla tradičně studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář Brambory 2023 a bramborářský trh na Havlíčkově náměstí.

  • Čtvrtek 19.10.2023 - soutěž studentů středních zemědělských škol o Bramborový květ Vysočiny

Bramborářské dny byly tradičně zahájeny ve čtvrtek 19.10.2023 studentskou soutěží středních škol o Bramborový květ Vysočiny. Výsledky byly následně vyhlášeny v pátek v rámci semináře Brambory 2023. Tato soutěž probíhala na Školním statku Humpolec, kde museli žáci prokázat kompletní znalosti o bramborách, od výživy brambor přes mechanizaci při pěstování brambor a poznávání odrůd brambor až po překlad odborného textu do anglického jazyka. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 středních škol. Nejlépe se umístil Matěj Vejvančický ze Střední školy zemědělské  a potravinářské  Klatovy, druhé místo vybojoval Lukáš Jenča z VOŠ a SzeŠ Benešov a třetí místo patřilo Tadeáši Jantačovi z pořádající ČZA Humpolec. Ceny vítězům předal ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný v rámci odborného semináře Brambory 2023, který se uskutečnil v pátek v Havlíčkově Brodě.

  • Pátek 20.10.2023 - odborný seminář Brambory 2023

Letošní ročník bramborářského semináře zahájil radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek, který ocenil práci regionálních pěstitelů brambor a vyzdvihl kvalitu i zdravotní stav letošní sklizně. Připomněl také studii, která byla zpracována v  ochranném pásmu vodní nádrže Švihov právě u brambor, zároveň je před ukončením další studie, která se zabývá pěstováním řepky v této oblasti. Výsledky jsou podkladem pro další jednání s Povodím Vltavy a ministerstvem zemědělství. „V současné době je prioritním zájmem kraje připravit systém, který by zajistil přímý prodej potravin pro veřejné stravování –  v prvním kroku pro školní jídelny. Producenti potravin z Vysočiny by nabídli, bez ohledu na objem výroby, své produkty školám přímo, bez zprostředkovatelů, kteří mnohdy nutí výrobce snižovat cenu na úkor kvality. Potraviny budou čerstvé, lokální, sezonní a přidaná hodnota bude zůstávat v regionu, tedy i u našich zemědělců,“ představil záměry kraje radní Pavel Hájek. 
Mezi hosty odborného semináře byl i ministr zemědělství Marek Výborný, který uvedl: „Brambory patří k tradiční typické české produkci a asi si nedovedeme úplně představit, jak by Česká republika bez brambor vypadala“. Mluvil o podporách této komodity z evropských a národních zdrojů a pěstitele brambor vyzval k většímu sdružování do organizací producentů, což jim podle jeho názoru umožní vyjednat lepší prodejní podmínky. Přítomným zemědělcům sdělil mimo jiné, že v letošním roce nebudou vypláceny zálohy na přímé platby, ale rozhodnutí budou vydávána co nejdříve. Zároveň přislíbil zachování kofinancování evropských peněz z národních zdrojů ve výši 65 procent. Sdělil, že pro naše zemědělce je nepřijatelné, aby byla výrazně omezována spotřeba přípravků na ochranu rostlin, protože už v současné době patří jejich spotřeba v česku k nejnižším v Evropské unii.
Letošní úrodu brambor okomentoval přítomným předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Zdůraznil, že vlivem nepříznivého počasí se urodilo o 15 až 20 procent méně brambor než vloni, a nastínil, že jejich nedostatek pocítíme na trhu zjara. Při prodeji ve velkém teď pěstitelé za kilogram brambor dostávají okolo sedmi korun, což je více než předchozí dva roky a mohlo by to oživit zájem o jejich pěstování. Na druhou stranu kvůli dražším bramborám v obchodech by ale mohla klesnout jejich spotřeba, která v současné době představuje 65 kg na člověka a rok. Česká republika není dlouhodobě v pěstování konzumních brambor soběstačná. Podle Josefa Králíčka pokrývá domácí produkce spotřebu pouze ze tří čtvrtin a ročně se obvykle dováží okolo 150 000 tun brambor. Rozloha bramborových polí v porovnání s loňskem klesla o 3,4 procenta. Chladné jaro zdrželo sázení brambor hlavně na Vysočině. Čeští zemědělci měli letos brambory na 20 947 hektarech polí, dalších skoro 6 000 hektarů brambor bylo produkováno drobnými pěstiteli na zahradách.
Další přednášející z řad odborníků na pěstování brambor zhodnotili pěstování brambor v letošní sezoně. Hlavně se zabývali budoucností bramborářství např. používáním přípravků na ochranu rostlin, legislativou nebo odbytem. (zdroj: Z tiskové zprávy Kraje Vysočina) Mimo jiné zazněla přednáška ředitele VÚB Ing. Jaroslava Čepla, CSc., který zhodnotil průběh roku 2023 z pohledu vegetace brambor, pracovníci ÚKZÚZ prezentovali informace o zdravotním stavu sadby brambor v letošní sezóně a výsledky posklizňových zkoušek; informace o fytosanitární situaci v ČR a okolních zemích z pohledu šíření karanténních škodlivých činitelů. Zástupce slovenského zelinárského a zemiakárského  svezu podal stručnou informaci o situaci na Slovensku z pohledu vývoje ploch a produkce brambor a integrované produkce. Rovněž byla prezentována situace na zahraničním a domácím trhu z pohledu vývoje realizačních cen brambor, vývoji produkce u nás a v okolních zemích (EU 4) v hospodářském roce 20232/24.  Úroveň cen zemědělských výrobců je ve všech zemích napříč Evropou vyšší, než v minulém hospodářském roce, zejména u konzumních brambor á brambor na zpracování na výrobky. Důležité je rovněž, že výhled na vývoj cen na jaře 2024 je pro zemědělce velmi příznivý, z pohledu spotřebitelů už ne tak radostný. Rozdíl mezi farmářskou a spotřebitelskou cenou je obrovský a jen to dokladuje názor ve veřejném prostoru, který článek potravinového řetězce má nejvyšší podíl na růstu spotřebitelských cen. Na závěr semináře vystoupil předseda ČBS, poděkoval všem za účast a popřál všem dobrý konec roku 2023.

Pohled do zaplněného sálu Expozice VÚB Ministr zemědělství M. Výborný při
prohlídce expozice VÚB
Přednáška ředitele VÚB
Ing. Jaroslava Čepla, CSc.
Expozice VÚB Expozice VÚB - výstavka chorob
a škůdců brambor
 
Expozice VÚB - netradiční okopaniny Expozice VÚB  
  • Sobota 21.10.2023 -  bramborářský trh na Havlíčkově náměstí

Součástí programu 33. bramborářských dnů byla výstava odrůd brambor, poradenská služba pracovníků VÚB a prodej konzumních brambor na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě v sobotu 21. 10. Akce byla hojně navštívena, návštěvníci si mohli i zasoutěžit v odhadu hmotnosti hlízy bramboru nebo v počtu hlíz v bramborovém pytli. Poradci VÚB poskytli informace o volbě odrůd bramboru, ochraně proti plísni bramboru a drátovcům. Děti si mohly vybrat z nabídky bramborových omalovánek, bloků a tužek. Na stánku VÚB byly k dispozici i noviny vydané u příležitosti oslavy 100 let trvání VÚB, letáky s informacemi o webových stránkách ústavu, genové bance, o významu brambor jako zdravé potraviny a také o nejpěstovanějších odrůdách bramboru v ČR v roce 2023.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec