Brambory - zdravá potravina

Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin zahajuje svou činnost
úterý, 20. listopadu 2018

396_logo_tacr_dopln_inv.png

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je složené z 8 výzkumný ústavů, včetně Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod a 4 komerčních společností. Koordinaci centra zajišťuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko. Jedná se o jediné NCK v biologických vědách.

Program Národní centra kompetence (NCK), je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu (doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2022).

Poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“)

Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin 
Posláním Biotechnologického národního centra kompetence pro genotypování rostlin je propojit přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií se zaměřením na genotypování, fenotypizace a šlechtění rostlin s uživatelskými subjekty z oblasti šlechtitelských firem, posílit transferové mechanismy a podpořit konkurenceschopnost produktů zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského aplikací výsledků VaV. Tiskouvou zprávu o zahájení činnosti centra si můžete stáhnout zde...

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec