Brambory - zdravá potravina

Den otevřených dveří - FARMA VALEČOV
středa, 16. května 2018

Dne 15.5.2018 proběhnul na farmě Valečov Den otevřených dveří. V rámci dne se mohli účastníci akce seznámit s technologií pěstování brambor při uplatnění kapkové závlahy. Byla připravena ukázka činnosti užitného vzoru pokladače hadic při zapravení kapkovacích hadic do hrůbků brambor.

Voda je jedním z klíčových faktorů při pěstování brambor. Rovnoměrné zásobování vodou během vegetace přímo ovlivňuje výši výnosu hlíz a jejich kvalitu. V suchých letech dochází ke snížení výnosů brambor až o 40 %. Čelit těmto situacím je možné závlahou brambor. Vzhledem k omezeným vodním zdrojům je pro Vysočinu možným řešením využití kapkové závlahy. Díky kapkové závlaze jsou porosty brambor v horkých, suchých letních dnech schopny překonat klimatické problémy bez úhony na výši výnosu s využitím minimálního množství vody, která je přiváděna přímo do kořenové zóny rostlin.

V rámci dne otevřených dveří proběhla pro účastníky ukázka činnosti užitného vzoru pokladače hadic při zapravení kapkovacích hadic do hrůbků brambor, uložení čidel pro řízení kapkové závlahy a přívod závlahové vody na vybrané pozemky. Kapková závlaha bude uvedena do provozu zhruba na konci měsíce května v závislosti na množství srážek a vlhkosti půdy. Pro účastníky také proběhla ukázka hnojení kapalnými hnojivy prostřednictvím závlahové vody (fertigace) zařízením Dosatron.

Reportáž Na Českém rozlhalsu Vysočina si můžete poslechnout zde..

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec