Brambory - zdravá potravina

Pozvánka na odborné školení
pátek, 21. března 2014

Zveme vás na odborné školení k ochraně a zlepšení životního prostředí pomocí zvláštního systému pěstování brambor pro výrobu škrobu podle nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům.

Program

 • 9.30 Zahájení (zástupce místního výrobce škrobu)
 • Podmínky poskytování zvláštních podpor
  Ing. Josef Svoboda, PhD., ÚKZÚZ Brno
 • Podpora pěstování škrobárenských brambor po roce 2014
  Ing. Miloslav Chlan, ÚBS ČR
 • Pěstitelské postupy a hnojení brambor
  Ing. Jaroslav Čepl, CSc.,Ing.Pavel Kasal, PhD,Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
 • Přestávka
 • Ochrana proti chorobám a škůdcům
  Ing. Ervín Hausvater, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
 • Bilance produkce, dovozu, vývozu a užití brambor
  Ing. Milan Čížek, PhD., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
 • Diskuze
 • Závěr a společný oběd

Na závěr bude zúčastněným zástupcům pěstitelů vystaveno osvědčení o absolvování odborného školení

Termíny a místa školení

 • 19. 3. 2014 - Horažďovice, Hotel Prácheň, Strakonická 152
 • 26. 3. 2014 - Pelhřimov, Městský úřad, Pražská ul. 127
 • 27. 3. 2014 - Havlíčkův Brod, Hotel Slunce, Jihlavská 1985
© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec